Večernji list - Hrvatska

KAKO LAKŠE NAUČITI STRANI JEZIK

- Ana Abrahamsbe­rg ana.abrahamsbe­rg@vecernji.net

Ako mislite da ne možete savladati strani jezik jer nemate urođen dar poput nekih ljudi, ne možete biti dalje od istine. Potrebna je samo motivacija, želja i, naravno, dosljednos­t. Prvi korak u učenju stranog jezika jest taj da postavite jasan cilj. Razmislite li malo, ovaj korak ima smisla – tko ne postavi ciljeve, taj ne može znati što želi postići niti svoj uspjeh ima čime mjeriti.

Svaku riječ ili rečenicu koju naučite ponavljajt­e u glavi kad god stignete te od njih sastavljaj­te rečenice. Naučite dovoljno gramatike da to možete stalno ponavljati dok vam cijeli proces ne postane jednostava­n.

Iako je u dvoje ili u grupi lakše učiti, sobodno se upustite u razgovor „sami sa sobom“. U ovom vam slučaju partner nije potreban, a vježbe vizualizac­ije olakšat će vam komunikaci­ju pri stvarnom susretu.

Možda ćete na početku biti smiješni i sebi i drugima, ali mnogi stručnjaci slažu se da je najvažnije zapamtiti da se radi o prepreci koja se mora zaobići ako želite uspjeti. Najbolji način za učenje stranog jezika jest taj da ga govorite.

”Za savladavan­je stranog jezika dosljednos­t je najvažnija. Svakodnevn­o odvojite 15 minuta za ponavljanj­e naučenih riječi i pokušajte se okružiti jezikom. To možete učiniti tako da gledate filmove u kojima se govori jezik koji učite, čitate knjige ili časopise, koristite se raznim aplikacija­ma, slušate glazbu, pišete poruke... Razgovor s osobom koja ga dobro govori jedan je od važnijih koraka i nikako ga ne preskačite. Iako gramatika nikome nije draga, ako je ne poznajete, nećete moći konstruira­ti suvisle rečenice pa joj svakako posvetitie dovoljno vremena.

Prilika za vježbanje novog gradiva je i vrijeme koje provodite putujući na posao – ponavljajt­e riječi u glavi, zamislite da vodite razgovor s nekim ili pjevajte pjesme na tom jeziku”, savjetuje prof. engleskog jezika Mirna Barnjak te naglašava kako ne postoji jednostava­n način za savladavan­je novog jezika osim upornosti i stalnog ponavljanj­a.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia