Večernji list - Hrvatska

U JEDNOM OD TESTOVA MORAJU PRETRČATI 10 FBI KILOMETARA NERAVNOG TERENA I SAVLADATI 36 PREPREKA POPUT ONIH U FILMU “KAD JAGANJCI UTIHNU”

- Elvis Sprečić

Konkretno, godišnje istu obuku završe tri generacije polaznika, a u generaciji ih bude otprilike 250. Ilovača, koji u MUP-u radi posljednji­h šest godina na mjestu policijsko­g službenika unutar Uprave za posebne poslove sigurnosti, jedanaesti je policajac iz Hrvatske koji je uspješno završio ovu obuku, a među onima koji su je pohađali primjerice nalazi se i Mario Bertina, nekadašnji šef PNUSKOK-a.

Srijeda dan za fizičke izazove

– Kada je lani došla interna obavijest u MUP da se prijave svi koji su zainteresi­rani za obuku unutar FBI-eve akademije, nisam razmišljao ni sekunde. Neću biti skroman i reći da nisam mislio da imam šanse proći i dobiti priliku dokazati se u SAD-u, ali svejedno, kada su krenula sva ta testiranja samo sam u glavi ponavljao:

 ??  ?? POSJET NEWYORŠKOJ POLICIJI
U sklopu posjeta u New Yorku obišli smo i sjedište tamošnje policije, najveće takve organizaci­je na svijetu koja broji čak 36 tisuća ljudi i ima godišnji proračun od 5,5 milijardi dolara
POSJET NEWYORŠKOJ POLICIJI U sklopu posjeta u New Yorku obišli smo i sjedište tamošnje policije, najveće takve organizaci­je na svijetu koja broji čak 36 tisuća ljudi i ima godišnji proračun od 5,5 milijardi dolara
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia