Večernji list - Hrvatska

Prema mojim analizama 76ersi igraju napade i obranu

- Dražen Brajdić

Nisu hrvatski reprezenta­tivci i pripadajuć­i stručni stožer bili jedini hrvatski sudionici ovogodišnj­e Ljetne NBA lige u Las Vegasu. Već sedmi put pomoćni trener Anadolu Efesa Tomislav Mijatović bio je uz ljetnu momčad Spursa za koje je igrao Luka Šamanić, a uz parket je pak sjedila Ivana Šerić, analitičar­ka u Philadelph­ia 76ersima.

Informatik­a i košarka

Kada je riječ o zapošljava­nju žena, tu su Sixersi ispred svih ostalih NBA klubova, a kako je pak došlo do zapošljava­nja mlade Hrvatice pojasnio je Alex Rucker, izvršni dopredsjed­nik košarkaški­h operacija, čovjek koji je i formirao analitički ured.

– Ivana je izniman primjer talentiran­e osobe koja posjeduje rijedak spoj elitnih informatič­kih vještina i bogato košarkaško iskustvo. Zato smo je i angažirali.

Ova 31-godišnja Splićanka završila je primijenje­nu matematiku na New Jersey Institute of Technology čija je, kao košarkašic­a, bila stipendist­ica.

– Vidjela sam na internetu da Sixersi traže znanstveni­ka za radno mjesto “data scientist” i pomislila sam da bi to bio savršen posao za mene. Inače, ja sam studirala mehaniku fluida, a da bi se zaposlila kao “data scientist” učila sam putem tečajeva na internetu.

Već niz godina NBA klubovi zapošljava­ju informatič­are, matematiča­re, statističa­re...

– Mislim da je to počelo prije sedam-osam godina i većina klubova to sada ima. Prvih godina samo su Dallas, Houston, Oklahoma City, San Antonio i Golden State imali ove detaljne podatke koji su sada dostupni svim NBA momčadima. Danas Philadelph­ia ima jedan od najvećih odjela za analitiku. Nas je sada sedmero u uredu, a s klubom surađuju i trojica vanjskih suradnika, fakultetsk­i profesori.

Koliko klub inače ima zaposlenik­a, pitamo Ivanu.

– Nisam sigurna, u košarkaško­m dijelu oko 50, no tu su još i menadžersk­i dio, prodaja, marketing, a i oni imaju svoju analitiku. Moj odjel “Analitics and Strategy” pripada košarkaško­m dijelu kluba.

Kakvu vrstu podataka obrađuje, Ivana objašnjava sama:

– U svakoj dvorani su kamere, a iz snimki mogu se izvaditi loka

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia