Tu­dor i Ju­rić naj­sla­bi­je pla­će­ni u li­gi

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Ugled­ni ta­li­jan­ski list Ga­zzet­ta del­lo Sport obja­vio je po­pis pla­ća tre­ne­ra ta­li­jan­ske Serie A. Naj­za­nim­lji­vi­ji je po­da­tak da su dvo­ji­ca hr­vat­skih tre­ne­ra na sa­mom dnu po­pi­sa. Tre­ner Ve­ro­ne Ivan Ju­rić di­je­li pret­po­s­ljed­nje mjes­to s pla­ćom od 600 ti­su­ća eura, a po­s­ljed­nji je Igor Tu­dor ko­ji u Udi­ne­seu za­ra­đu­je po­la mi­li­ju­na eura na go­di­nu. Ina­če, vo­de­ći je An­to­nio Con­te (11 mil. €), dru­gi je Ma­uri­zio Sar­ri (5,5 mil. €), a tre­ći Car­lo An­ce­lot­ti (5 mil. €).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.