SKU­PI­NA J

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

10. RUJ­NA En­gle­ska – Ko­so­vo Cr­na Go­ra – Če­ška

4 5 5 4 5

10. RUJ­NA

Li­tva – Por­tu­gal Luk­sem­burg – Sr­bi­ja

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4

3 2 0

0 9. RUJ­NA

Es­to­ni­ja – Ni­zo­zem­ska Sj. Ir­ska - Nje­mač­ka

5 4 5 5

4

4

3

1 0

8. RUJ­NA

Gru­zi­ja - Dan­ska Švi­car­ska - Gi­bral­tar

3

5 5 4 5 5 2

2

1 0

6

4

5

6

6

4

3

2 1 0

0

0

2 2 2 0

0

0

0

0 2

3

2

1

0

0

1

0

0 0

0

0

1 2

1 1

1

1

4

5 0

0

0

3

5 8. RUJ­NA Ru­munj­ska - Mal­ta Španjolska - Ov­čji Oto­ci Šved­ska - Nor­ve­ška

6 6 6 6 6

3

3

2

1 0

2

1

3

0

0 0

2

1 3 3

0 1

2

1

5

6 9. RUJ­NA La­tvi­ja - Sj. Ma­ke­do­ni­ja Polj­ska - Aus­tri­ja Slo­ve­ni­ja - Iz­ra­el

6 6 6 6 6

3

3

2

2 0

2

1

2

2

0 10. RUJ­NA: Al­ba­ni­ja - Is­land Fran­cu­ska – An­do­ra Mol­da­vi­ja -Tur­ska

6 6 6 6 6

5

4

3

1 0

0

0

0

0

0

1 1

1

2

2

6 1 1

2

3

5

6 9. RUJ­NA: Ru­si­ja – Ka­zah­s­tan San Ma­ri­no – Ci­par Škot­ska - Bel­gi­ja

6 6 6 6 6

5

2

2

2 0

8. RUJ­NA Ar­me­ni­ja – BiH Fin­ska – Ita­li­ja Grč­ka - Lih­ten­štajn 0

1

1

0

0

0 1

3

3

4

5 0

2

3

3 3

5 19:4

9:8 10:10

3:13 5:11 17:6

7:4 14:5

3:10 2:18 6:2 15:5 10:4 4:8 0:16 17:3 13:8 13:7 11:8 2:13 3:20 8:2 12:5 13:6 11:11 8:8 1:21 14:2 19:4 10:9 10:9 2:17 0:14 19:1 18:4 11:6 8:9 5:13 0:28 18:3

8:4 12:11

12:11 7:10 1:19 9 6 12 9 0:2 0:0 3:2 12 9

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.