Gos­po­din Sa­vr­še­ni

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

No­va se­zo­na sni­ma­na je po ci­je­loj Li­je­poj Na­šoj i svo­je­vr­s­na je raz­gled­ni­ca pre­kras­nih pre­dje­la na­še zem­lje, a no­ve su kan­di­dat­ki­nje na sve mo­gu­će na­či­ne po­ku­ša­le osvo­ji­ti sr­ce no­vo­ga Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog!

RE­ALITY 20.00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.