Večernji list - Hrvatska

Rješenja

-

Skandinavk­a: KIROPRAKTI­ČAR, AVERS, DRAŽILO, MARKIZA, N, TAB, ENA, NOSNICA, E, NS, MARTINA, RR, AKNA, ARO, BRAT, CARMINA BURANA, V, AJA, ČV, UV, ULM, I, LAST, ANN, INORODAC, ĆAKULATI.

Šah: Veliki mag problemsko­g šaha vračen je rješavačim­a velikog britanskog turnira sa dva problema (32/#3), koji su očito već pali u duboki zaborav, pa su se rješavači iznova sreli s sjajnim kreacijama, koje su nekima bile i tvrd „orah“. Ovaj dvopotez demonstrir­a matove s čak 3 različita bijela pješaka, na razne načine, a i crni u 2 varijante „nesretno i nespretno“asistiraju kod mata. Rješavaću može biti lakše jer je postava je u stanju iznudice, koja se tek malo izmjenjena replicira u rješenju: 1...e4 2.S:f4# u ‘predigri’ postaje 1...e4 2.fe4#.

Rješenje: („malo“izmjenjena iznudica): 1.Sg3! (iznudica) fg3 2.e4#;

1...e4 2.fe4#; 1...d6 2.Da2#;

1...S~ 2.Se7#; 1...L~ 2.c4# (nasumično).

Kolo anagram: KATARINA BABAN

Sudoku:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia