Te­ori­ja ve­li­kog ...

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Le­onard (Joh­n­ny Ga­lec­ki) i Shel­don (Jim Par­sons) mo­gu vam is­pri­ča­ti sve što vas za­ni­ma o kvant­noj fi­zi­ci, no rje­ša­va­nje naj­jed­nos­tav­ni­jih stva­ri iz sva­kod­nev­nog ži­vo­ta pot­pu­na je za­go­net­ka dvo­ji­ci pri­ja­te­lja.

09.35 TV pro­da­ja 09.55 Ve­če­ra za 5, li­fes­tyle emi­si­ja 10.30 Ve­če­ra za 5, li­fes­tyle emi­si­ja 11.10 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja 12.05 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja 12.00 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja 12.30 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja 13.00 Krv ni­je vo­da, se­ri­ja 13.50 Krv ni­je vo­da, se­ri­ja (S04E31/40) 14.40 K.T. 2, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja 15.05 K.T. 2, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja, 16.00 CSI: Mi­ami, se­ri­ja 16.50 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, se­ri­ja 17.45 Za­šti­ta gra­ni­ca: Aus­tra­li­ja, do­ku­men­tar­na se­ri­ja 18.15 Za­la­ga­oni­ca, re­ality 19.30 NCIS (12), se­ri­ja 20.20 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi, se­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.