Večernji list - Hrvatska

Robo vlakovi

-

14.10 Među mnoštvom vlakova koji žive u Vlakosvije­tu, nalaze se i oni posebni koji se mogu transformi­rati u snažne robote. Prijatelji­ma Kayu, Alfu, Ducku, Sellyju i Victoru dodijeljen­e su posebne moći ...

12.30 Vremeplov, edukativno­zabavna emisija (R) 12.35 Tobot, animirana serija (R) 13.00 Mala sportska akademija, emisija za djecu (R) 13.10 Pčelica Maja, animirana serija (R) 13.25 Zig&Sharko, animirana serija (R)

13.45 S(p)retne ruke, edukativna emisija (R) 13.50 S(p)retne ruke, animirana serija (R) 14.00 Hello Carbot, animirana serija (R) 14.10 Robo vlakovi, animirana serija (R)

14.25 Idemo u ZOO, edukativna emisija (R) 14.35 Zak Storm, animirana serija 15.00 Monkart, animirana serija 15.15 Monkart, animirana serija

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia