Večernji list - Hrvatska

Kulturna baština

-

EMISIJA Na zagrebačko­m Zmajevcu djelovala je Majstorska radionica Vanje Radauša, kipara i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje su od 1949. do 1975. učile i radile generacije mladih umjetnika...

12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 Studio 4 13.00 Vijesti 13.10 Studio 414.00 Vijesti 14.10Studio 4 15.00 Vijesti15.10 Studio 4 15.30 U mreži Prvog (R) 16.00 Regionalni dnevnik

16.40 Kulturna baština: Vanja Radauš i Hrvatski restaurato­rski zavod 16.55 Bez komentara 16.58 Vrijeme RH danas (R) 16.59 Vrijeme Europa danas (R) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Županijska panorama Čakovec i Varaždin

17.30 Županijska panorama Zadar

17.45 Županijska panorama Osijek

18.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 18.10 Županijska panorama Split, Dubrovnik

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia