La­uda­to TV

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

08.35 Svje­do­čans­tva, emi­si­ja 10.45 Hr­vat­sko nad­zem­lje, hu­mo­ris­tič­na emi­si­ja 13.45 In me­mo­ri­am. Če­do An­to­lić, in­ter­v­ju 14.05 Us­krs fest 2019., snim­ka kon­cer­ta 16.05 Bla­gos­lov­ljen tek, ku­li­nar­ska emi­si­ja 16.50 Papa s na­ma, snim­ka 18.00 Iz­dvo­je­no, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja 18.30 Sve­ta Mi­sa i kla­nja­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.