Džun­gla

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Iz­ra­el­ski put­nik Yo­ssi Ghin­sberg su­sre­će se s Aus­tral­skim ge­olo­gom u Bo­li­vi­ji. Za­ve­den nje­go­vim pri­ča­ma i iz­gub­lje­nim ple­me­ni­ma i uz­bud­lji­vim pus­to­lo­vi­na­ma od­lu­či mu se pri­druć­ži­ti u dalj­njem pu­to­va­nju za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma. Du­bo­ko u ama­zon­skoj pra­šu­mi tim je raz­dvo­jen, a Yo­ssi se na­la­zi za­rob­ljen u oko­li­šu iz noć­ne mo­re...

NO­VA TV 23.40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.