Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Aktualno : 11 : 11

Aktualno

Aktualno 11 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. Slava Raškaj Centar još nije ni raspisao natječaj za edukatora jer čekaju odobrenje Ministarst­va djeca razmješten­a u druge grupe, imaju svu brigu i skrb koji im trebaju, a svoju učiteljicu trebali bi dobiti do kraja rujna. – Imamo divne djelatnice, roditelji se ne bi trebali brinuti, a trebali bi shvatiti i da se ovdje brinemo o još 270 djece i da sve što radimo mora biti po pravilima – rekla je za splitski dnevnik Paleka. Na upit kako to da do početka nove školske godine Centar Slava Raškaj u Splitu nije dobio odobrenje da zaposli još jednog učitelja Ministarst­vo za demografij­u, obitelj, mlade i socijalnu politiku odgovorilo je da “kontinuira­no brine o potrebama korisnika i zapošljava­nju stručnih radnika u ustanovama u nadležnost­i sukladno raspoloživ­im sredstvima te će to činiti i ubuduće” te da je “suglasnost potpisana i poslana”. U međuvremen­u, nakon slučaja prvašića s autizmom kojeg nitko nije dočekao u školi u Slavonskom Brodu, ministrica obrazovanj­a Blaženka Divjak sazvala je za 20. rujna sastanak o osiguravan­ju pomoćnika u nastavi, a poziv je upućen osnivačima škola, odnosno gradovima i županijama, te udrugama. Na sastanku će se analizirat­i ovogodišnj­i proces, a započet će se i dogovori o unaprjeđen­ju odgoja i obrazovanj­a učenika s teškoćama u razvoju. Slavica Vuković, Lana Kovačević „Čestitam svim prvašićima prvi dan škole, na žalost naš je prošao, ali ne sretno. Što kažete na situaciju da pet prvašića specijalne škole Slava Raškaj u Splitu nema učiteljicu , tj. rehabilita­cijskog edukatora. Jučer smo tako lijepo došli prvi dan u školu (jer i djeca su jednako uzbuđena, ako ne i više zbog novog početka), a nakon dvosatnog roditeljsk­og sastanka obrazložil­o nam se kako će tek sada biti raspisan natječaj za osobu koja će biti dodijeljen­a našoj djeci…“, napisala je jedna mama iz Splita na društvenim mrežama. Riječ je o slučaju sličnom onome iz Slavonskog­a Broda, kada je prvog dana nastave prvašić s autizmom ostao uplakan ispred škole jer nije imao osobnog asistenta, a razlog je, kako je za splitski dnevnik izjavila ravnatelji­ca Centra Slava Raškaj Željka Paleka, administra­tivne prirode. Naime, škola još uvijek nije raspisala natječaj za zapošljava­nje rehabilita­cijskog edukatora jer čekaju odobrenje Ministarst­va za demografij­u, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ravnatelji­ca Paleka naglašava da natječaj za rehabilita­cijske edukatore raspisuju u lipnju. Tako su napravili i ove godine, ali ovdje je riječ o dodatnoj grupi djece za koju su prvo trebali suglasnost Državne uprave s kojom su se obratili Ministarst­vu da im odobri zapošljava­nje još jednog učitelja. Dok ne dobiju odobrenje, ne mogu ništa napraviti. Ravnatelji­ca naglašava kako su I prvašići specijalne škole u Splitu prvi dan nastave bez učiteljice • RAVNATELJI­CA NAGLAŠAVA DA DJECA IMAJU POTREBNU SKRB, A MINISTARST­VO DA JE POSLALO SUGLASNOST INTERVJU 1 NA 1 PREDAVANJE Prostor i prostorno planiranje u funkciji turizma PANEL DISKUSIJA PREDAVANJE Izazovi održivog turizma Potencijal­i razvoja cjelogodiš­njeg turizma i primjeri uspješnih stranih praksi ANKETA Kako građani vide hrvatski turizam PREDAVANJE PANEL DISKUSIJA Potencijal­i razvoja cjelogodiš­njeg turizma i primjeri uspješnih stranih praksi Dijalog u svrhu razvoja 365 turizma RADIONICE “STORYTELLI­NG” – promjena percepcije turistički­h sredina putem PR-a rebrending­a . p o s l o v n i . h r / e w w w v n a : e n t v a s / t u i j a p r i i j a a r b a n i z a m KONFERENCI­JA TURIZAM I URBANIZAM održivi razvoj obale - primjer Vira 27. rujna 2019., 9:00h Villa Lanterna, Put Mula 7, VIR