Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Aktualno : 2 : 2

Aktualno

Aktualno 2 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. AKTUALNO 53% IZVOR: HGK • • • Do 2004. Hrvatska je bilježila suficit u vanjskotrg­ovinskoj razmjeni vina Proizvodnj­a vina u Hrvatskoj pada 2018. ostvaren je deficit od 14,3 milijuna eura, uz pokrivenos­t uvoza izvozom od samo