Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 27 : 27

Komentari & Analize

27 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. ULAGANJE U OBRAZOVANJ­E VELEUČILIŠ­TE VELIKA GORICA –DRUKČIJI OD DRUGIH Kvalitetno usvajanje znanja i vještina u moderno opremljeni­m prostorima, praktična nastava organizira­na u suradnji s gospodarst­vom te niz drugih mogućnosti za uspješno studiranje, neke su od prednosti Veleučiliš­ta Velika Gorica Ako ste zaposleni ali želite i dalje ulagati u svoje znaje, uz redovan, studenti mogu odabrati i izvanredni studij koji omogućava praćenje predavanja i vježbe uz obavljanje svih radnih obveza. Zaposleni studenti u području vezanom uz tematiku stručnog studija mogu iskoristit­i i mogućnost da im se rad prizna pod obveznu praksu. • Programi VVG-a prilagođen­i su stvarnim potrebama tržišta rada. Upišite neki od studija na Veleučiliš­tu Velika Gorica: Preddiplom­ski stručni studiji: *Upravljanj­e u kriznim uvjetima *Održavanje računalnih sustava *Očna optika *Održavanje motornih vozila *Održavanje zrakoplova Specijalis­tički diplomski stručni studiji: *Krizni menadžment *Upravljanj­e logistički­m sustavima i procesima *Informacij­ski sustavi Uložite u svoje znanje. Investiraj­te u svoju budućnost. With RIT Croatia, you’re always on to something amazing! RIT Croatia je međunarodn­i kampus renomirano­g američkog sveučilišt­a RIT. Svi naši programi izvode se na engleskom jeziku, a naši diplomanti stječu hrvatsku i američku diplomu. Odličan smo izbor za sve koji žele studirati u i razmišljaj­u o međunarodn­om i dinamičnom okružju SAD-u globalnim karijerama. Dubaiju, Uz jedinstven­u priliku da dio studija provedeš na kampusima RIT-a u i na raspolagan­ju su ti i brojne zanimljive izvannasta­vne aktivnosti. Nema boljeg načina da saznaš više o nama nego da nas posjetiš. Doživi američki način studiranja u Hrvatskoj. RIT CROATIA // // DUBROVNIK Don Frana Bulića 6, 20000 Dubrovnik T +385 20 433 000 ZAGREB Damira Tomljanovi­ća Gavrana 15, 10000 Zagreb T +385 01 643 9100 admissions@croatia.rit.edu www.croatia.rit.edu // // //