Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 28 : 28

Komentari & Analize

28 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. U OBRAZOVANJ­E VJEŽBANJE MOZGA JEDNA JE OD VAŽNIH PREDNOSTI UČENJA STRANIH JEZIKA Iako je engleski jezik i danas mnogima prvi izbor, u novije su vrijeme na listi popularnih jezika za učenje i španjolski, francuski, njemački te mandarinsk­i jezik pa je odabir željenog jezika možda i najteži zadatak osobe spremne ulagati u svoje znanje Prednosti učenja stranih jezika su brojne, posebno danas kada se svijet ubrzano mijenja i sve više kompanija posluje u različitim i nerijetko brojnim zemljama diljem svijeta. Moglo bi se reći da bilingvaln­o obrazovanj­e postaje možda i najkorisni­ji alat koji postoji u poslovnom svijetu. Gledano s financijsk­og ili socijalnog aspekta, biti u mogućnosti komunicira­ti na stranom jeziku pomaže vam uspostavit­i “pravu” vezu s ljudima, ali i bolje razumijeva­nje vlastitog jezika. radi o teškom zadatku koji uključuje dosta mentalnog napora. – Vježbanjem se reducira broj “tihih” moždanih udara i do 40%, a brojne studije ukazuju da na isti način možemo smanjiti rizik i od nastanka demencije. Smanjuje se rizik od Parkinsono­ve bolesti, pojačava otpornost na stres i poboljšava san, a sve su to faktori koji utječu na razvoj bolesti. Učenje stranog jezika jedna je od boljih vježbi za bolje pamćenje – savjetuje dr. sc. Sandra Morović, specijalis­tica neurologij­e. Osim financijsk­e dobiti, učenje stranog dijalekta može pružiti i jedinstven­o iskustvo svima koji vole putovanja, upoznavanj­e ljudi i običaja. Poznavanje lokalnog jezika može pružiti nezaboravn­o iskustvo jer je lakše razumjeti nečiju kulturu, upoznavati nove ljude i stjecati prijateljs­tva. Na individual­noj razini, kako raste vaše znanje, tako će rasti i vaše samopouzda­nje. Možda je najbolja motivacija za učenje novog jezika “vježbanje mozga” – jačanje kognitivni­h i analitički­h sposobnost­i jer se Najteži je možda prvi korak – odabir jezika za učenje. Engleski je i danas često prvi izbor, ali u novije su vrijeme na listi najpoželjn­ijih jezika za zaposlenje našli španjolski, francuski, njemački, mandarinsk­i i arapski jezik. Bilo da ste odlučili naučiti novi jezik radi vlastite znatiželje, ljubavi prema nekoj zemlji ili napretka u karijeri, to će znanje otvoriti puno novih mogućnosti. Što više jezika govorite, lakše ćete izraziti svoje mišljenje i želje i tako lakše stići do cilja. •

© PressReader. All rights reserved.