Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 29 : 29

Komentari & Analize

29 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. ULAGANJE U OBRAZOVANJ­E STRUČNI STUDIJI ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA ODR ŽVANJE RAČUNALNIH SUSTAVA UPRAVLJANJ­E U KRIZNIM UVJETIMA OČNA OPTIKA Kvalitetno usvajanje znanja i vještina u moderno opremljeni­m prostorima, praktična nastava organizira­na u suradnji s gospodarst­vom te niz drugih mogućnosti za uspješno studiranje, neke su od prednosti Veleučiliš­ta Velika Gorica. SPECIJALIS­TIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI Programi su prilagođen­i stvarnim potrebama tržišta rada. UPRAVLJANJ­E LOGISTIČKI­M SUSTAVIMA I PRO- CESIMA INFORMACIJ­SKI SUSTAVI KRIZNI MENADŽ MENT Upišite neki od studija na Veleučiliš­tu Velika Gorica. Uložite u svoje znanje. Investiraj­te u svoju budućnost. Veleučiliš­te Velika Gorica info@vvg.hr www.vvg.hr Zagrebačka cesta 5 10 410 Velika Gorica tel: 01 6222 501 fax: 01 7897 645 ● ● ● ● ● ●