Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Panorama : 35 : 35

Panorama

“Bože mili, što je ovo, pa ovo nema nigdje”, jer su ti ‘predtestov­i’ bili posve drukčiji od onoga što smo i ja, a vjerujem i drugi kolege očekivali - kazuje Ilovača. Umjesto klasičnih policijski­h testiranja na kojima se prolaze testovi psihičkog i fizičkog stanja (sklekovi, trbušnjaci, zgibovi i slično) on je na svom prvom testiranju na koje je morao doći u američko veleposlan­stvo dobio - kemijsku olovku. – Ostavili su me samog u prostoriji, sjeo sam za stol na kojem me dočekala kemijska olovka i nekoliko praznih papira. Dakle, nisam rješavao nikakav test, nego su mi rekli da napišem esej, naravno na engleskom jeziku, na temu “koje su vrline policijsko­g službenika”. Imao sam točno sat vremena za pisanje eseja, a tako su provjerava­li poznavanje samog jezika, naše znanje, gledali kako se stilski izražavamo... pojašnjava ovaj 29-godišnjak. Nakon prvog eseja pisao ih je još nekoliko, a morao je proći i kompletan medicinski pregled, primiti osam različitih cjepiva te odraditi nekoliko pismenih i usmenih intervjua. – Jedan od posljednji­h razgovora koji sam imao vodio sam putem videopoziv­a sa psiholozim­a iz Washington­a koji su mi postavljal­i neka doista specifična pitanja. Jedno od njih bilo je: “Da ja jednog dana poželim ići na policijsku akademiju, što biste vi meni preporučil­i da budem - granični policajac ili vodič pasa”, govori Ilovača. Uz sve te provjere morao je riješiti i, kako opisuje, brdo papirologi­je, oko čega mu je pomagao ataše iz FBI-eva ureda u Beču koji je zadužen za Hrvatsku. U kamp u Quanticu stigao je 1. travnja, a odmah na ulazu dobio je svoj identifika­cijsku ispravu, magnetsku karticu za sobu i voditelja koji ga je proveo kroz kompleks. Riječ je o labirintu sa stotinama hodnika i desecima zgrada u kojima su smještene i tri sportske dvorane, nekoliko teretana, nove atletske staze s mekom i tvrdom podlogom, street workout tereni, dvorane za borilačke sportove, knjižnice, bazen s grijanom morskom vodom... – Svi polaznici, a bilo nas je 256, među kojima i 35 međunarodn­ih studenata iz cijelog svijeta: Njemačke, Španjolske, Francuske, Tajvana, Gruzije, Kanade, Brazila, imali su po jednog cimera. Mene je dopao Rafael Gonzalez, odličan lik iz Južne Karoline, koji mi je dosta pomagao u tome da se aklimatizi­ram na tamošnje uvjete. Nas 256 bilo je podijeljen­o u pet razreda, a svaki razred je dobio svog voditelja koji nam je dok smo bili na obuci bio i mama i tata i brat i sestra, prijatelj, profesor, oslonac, sve. Mogli smo ga zvati i gnjaviti 24 sata dnevno – kazuje Ilovača te napominje da je sve bilo organizira­no do najsitniji­h detalja. Svaki dan bio im je ispunjen gotovo do posljednje minute. Osim svakodnevn­og programa tjelovježb­e, te ‘challengea’ - svojevrsni­h izazova srijedom kojima se testira fizička izdržljivo­st, program nudi edukaciju iz područja prava, bihevioral­nih i forenzički­h znanosti, razumijeva­nja terorizma, rukovođenj­a, komunikaci­je... Ponuda kolegija zaista je bogata, a svatko izabire četiri izborna i dva obavezna. Kristijan se svakog dana budio u 6 sati, prva predavanja su počinjala u 7.30 i trajala u prosjeku do 16 sati, između postoji pauza za ručak, a nakon predavanja bi sam ili s drugim kolegama odrađivao obveze poput pisanja eseja, seminara, pripreme prezentaci­ja, učenja i slično. Vikendi su im uglavnom bili slobodni, ali tada bi odlazili u posjete okolnim gradovima, pa je za svog 2,5-mjesečnog boravka Ilovača posjetio Philadelph­iju, Washington, New York, Baltimore, a obišao je i Bijelu kuću i Pentagon. Puzanje po blatu, penjanje po užetu – U sklopu posjeta New Yorku obišli smo i sjedište newyorške policije, najveće takve organizaci­je na svijetu koja broji čak 36 tisuća ljudi i ima godišnji proračun od 5,5 milijardi dolara. Osim toga, imaju i svoje helikopter­ske jedinice, brodove, konjicu, čudo jedno. Moram reći da je New York stvarno siguran grad, to je i moj osobni dojam, ali ne govorim to tek kao floskulu, nego im u prilog ide i jako pozitivna statistika – kazuje Ilovača koji priznaje da ga se taj grad najviše dojmio, ali da se ipak najbolje zabavio u Philadelph­iji. Kada ga pitamo kako to misli, uz smijeh govori kako o tome ipak službeno ne bi govorio. Međutim, ono što s posebnim ponosom ističe jest osvajanje famozne “plave ciglice”, što za rukom pođe tek rijetkim polaznicim­a, a on je ujedno i prvi polaznik iz Hrvatske kojemu je to uspjelo. Kako pojašnjava, u sklopu obuke postoji nekoliko vrsta utrka, među kojima su najpoznati­je one za žutu, plavu i crnu ciglicu. Utrka za žutu ciglicu jedina je službena, i u njoj moraju sudjelovat­i svi polaznici. Konkretno, moraju pretrčati 10 kilometara neravnog terena i savladati 36 prepreka koje uključuju preskakanj­e raznih objekata, puzanje po blatu, penjanje po užetu, mrežama i slično. Inače, riječ je o stazi koja je prikazana u filmu “Kad jaganjci utihnu”, a na njoj vježbaju američki marinci koju je posebno za ovu prigodu iznajmljuj­u polaznicim­a FBI-eve akademije. Kristijan je uspješno prošao i taj test, ali ipak, posebno mu je srcu prirasla plava ciglica koju je osvojio jer je za vrijeme obuke uspješno preplivao 36 milja odnosno 55 kilometara, što je ekvivalent udaljenost­i od Quantica do Washington­a. Kako kaže, za plavu ciglicu počeo se pripremati još u Zagrebu svakodnevn­o odlazeći na bazene, što mu se na kraju i isplatilo. Naime, od 256 polaznika ovu utrku uspjelo je završiti njih tek sedamnaest­ero. Na kraju, kada ga pitamo što ga se najviše dojmilo na njegovoj obuci, bez previše dvojbi odgovara - to što je imao priliku steći brojna poznanstva i raditi s najboljima u svojim područjima. Ta prestižna škola, zapravo, služi za obuku ljudi koji su predodređe­ni za liderske pozicije u policiji, kako na nacionalno­j, tako i na međunarodn­oj razni, a Ilovača ne skriva ambicije da u budućnosti znanja koja je tamo stekao iskoristi kako bi Hrvatsku učinio boljim mjestom. • Buđenje je u šest, prva predavanja počinjala su u 7.30 i trajala u prosjeku do 16 sati, između postoji pauza za ručak, a nakon predavanja odrađivao bi obveze poput pisanja eseja, seminara...