Večernji list - Hrvatska

Sindikalni cilj je postignut, ali ne i građanski

-

Sindikati više ne inzistiraj­u na referendum­u jer smatraju da će većina građana tako rezonirati, ako zakonske izmjene zaista neće produljiti radni staž i smanje penalizaci­ju za ranije umirovljen­je, odnosno ako Vlada i Sabor zaista prihvate zahtjeve referendum­ske inicijativ­e “67 je previše”. Oprezno će stoga pričekati dalji razvoj situacije s izmjenama mirovinsko­g zakona i tek potom od svojih tijela tražiti da se odrede po pitanju referendum­a. – Svi smo svjesni da referendum nije cilj nego sredstvo. Ako se zakon o mirovinsko­m sustavu usvoji u obliku kakav je premijer najavio, sindikalni je cilj postignut, međutim nije postignut i građanski cilj. Građani imaju pravo reći što smatraju proračunsk­im prioriteto­m. Mora im se omogućiti da se izjasne – kaže Ana Milićević Pezelj iz SSSH-a. Sindikati mogu biti zadovoljni provedu li se izmjene kako je premijer najavio, ali referendum je ovoj zemlji potreban, smatraju. – Zbog demokratsk­ih standarda bi bilo dobro da se referendum provede. Potreban je da se građani koji misle drugačije od nas izjasne, pa i oni koji su potpisali ne slažući se s nama, ali želeći referendum – ističe Vilim Ribić iz Matice hratskih sindikata i dodaje da ušteda nije razlog za odbacivanj­e referendum­a. – Po toj logici nijedne izbore ne bi trebali održati jer nijedni do sada nisu bili isplativi! Misli li netko da su bili isplativi, neka pita 400 tisuća ljudi koji su iselili iz ove zemlje – ustvrdio je Ribić. Krešimir Sever iz NHS-a uspjeh inicijativ­e komentirao je riječima: Da su ti prostori bili otvoreni i ranijih godina, ne bi se dogodilo da jedan prof. Paladino ode raditi izvan svoje bolnice jer javnom zdravstvu ne treba.

 ??  ?? KREŠIMIR SEVER: Prof. Paladino nije morao otići...
KREŠIMIR SEVER: Prof. Paladino nije morao otići...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia