Večernji list - Hrvatska

Do kraja godine sve će županije imati sigurne kuće

-

Do 30. rujna u svim centrima za socijalnu skrb i njihovim podružnica­ma bit će postavljen­i detektori za metal, najavila je u Vukovaru ministrica za demografij­u, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković, dodavši da će u nekim zgrada biti postavljen­i detektori, a u drugima će zaštitari imati ručne detektore za metal. Radi se i na proširenju ovlasti zaštitarsk­ih službi. Ministrica je i najavila pooštravan­je mjera protiv svih nasilnika. – Idemo u smjeru nulte tolerancij­e na svaku vrstu nasilja, a posebno nasilja nad ženama, djecom i drugim ugroženim skupinama u društvu. U pripremi su izmjene triju kaznenih zakona, a krenut ćemo i s medijskom kampanjom radi senzibiliz­iranja javnosti – rekla je Bedeković dodavši da šest hrvatskih županija nema sigurne kuće. Najavila da će do kraja godine i taj problem biti riješen.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia