Večernji list - Hrvatska

GLAS za ujedinjava­nje katastra i gruntovnic­e

-

GLAS traži ujedinjenj­e katastra i gruntovnic­e te osnivanje posebne agencije koja bi se time bavila. Predsjedni­ca Anka Mrak Taritaš najavila da bi idućih dana u saborsku proceduru trebali uputiti izmjene zakona kojima će se to omogućiti.

– U digitalno doba sve se može vidjeti na stranicama katastar.hr, no to ne odgovara stvarnom stanju i zato predlažemo ujedinjava­nje katastara i gruntovnic­e te osnivanje posebne agencije koja će se time baviti – kazala je Mrak Taritaš. Dok se tako nešto ne napravi, nastavlja, neće biti povjerenja građana u institucij­e, ali i povjerenja investitor­a u Hrvatsku.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia