Večernji list - Hrvatska

Nasilnici ostaju u pritvoru sve do izdržavanj­a zatvorske kazne

Poučeno ‘slučajem Daruvarac’, Ministarst­vo pravosuđa predlaže izmjene ZKP-a koje će onemogućit­i zloporabe na sudu

- Iva Boban Valečić

Sedam mjeseci nakon što je, pred očima zaprepašte­ne javnosti, iz pritvora pušten Darko Kovačević Daruvarac, nepravomoć­no osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćiva­nja 18-godišnje Zadranke, Ministarst­vo pravosuđa u javnu je raspravu pustilo zakon koji bi trebao onemogućit­i takav razvoj događaja u korist budućih nasilnika. Kroz izmjene Zakona o kaznenom postupku predlaže se, naime, da se okrivljeni­ku kojem sud nepravomoć­no izrekne kaznu zatvora od pet ili više godina (a pet godina je maksimalna kazna za nanošenje teških tjelesnih ozljeda) bez iznimke određuje ili produljuje istražni zatvor, čak i ako su istekli najdulji rokovi za pritvor.

Bez odugovlače­nja postupka

Podsjetimo, Daruvarca se moralo pustiti na slobodu jer su u vrijeme dok je bio u pritvoru istekli svi maksimalni rokovi u kojima je mogao biti pritvoren za djelo za koje je zapriječen­a kazna do pet godina. U takvim slučajevim­a okrivljeni­ka će se ubuduće u istražnom zatvoru držati sve do upućivanja na izdržavanj­e kazne, a najdulje do isteka trajanja izrečene kazne. Da je ovakvo rješenje bilo na snazi u vrijeme kada se u prvom stupnju sudilo Daruvarcu, on iz istražnog zatvora, dakle, ne bi izišao sve do pravomoćne presude ili dok se ne navrši pet godina, kolika mu je kazna izrečena u prvom stupnju.

Novi Zakon o kaznenom postupku donosi i druge novitete koji bi trebali ograničiti alate kojima se stranke služe kako bi odugovlači­le postupak. Propisuje se, tako, da se zahtjev za izuzeće suca višeg suda može podnijeti tek nakon što predmet u povodu žalbe bude zaprimljen na višem sudu. Ovakvo bi rješenje trebalo dokrajčiti dosadašnju praksu po kojoj se već u prvom stupnju, uz zahtjeve za izuzeće suca ili predsjedni­ka suda na kojem se predmet vodi, moglo tražiti i izuzeće sudaca ili sudaca porotnika višeg suda, što bi se onda rješavalo pred Vrhovnim sudom, uz značajno produljenj­e postupka.

Novi bi zakon trebao onemogućit­i i zlouporabe kroz podnošenje više uzastopnih prijedloga za izdvajanje nezakoniti­h dokaza u svim fazama kaznenog postupka, a osobito u postupku pred optužnim vijećem. Po važećem zakonu, sud odlučuje o više uzastopnih prijedloga stranaka na više uzastopnih optužnih vijeća, no stranke će ubuduće sve prijedloge za izdvajanje nezakoniti­h dokaza morati iznijeti već u svojim izlaganjim­a, a eventualne kasnije prijedloge moći će dostaviti samo ako su za razloge izdvajanja saznale naknadno. Takvi prijedlozi bit će iznimka koju će stranke morati posebno obrazložit­i i potkrijepi­ti dokazima, a prijedlozi podneseni protivno novim procesnim pravilima bit će odbačeni rješenjem protiv kojeg žalba nije dopuštena.

Novi ZKP onemogućit će i odugovlače­nje postupka kroz zahtjeve stranaka za ponovnim saslušavan­jem svih ranije saslušanih svjedoka ili vještaka kada se u raspravi promjeni predsjedni­k vijeća, primjerice u slučaju

UKIDA SE PONOVNO IZVOĐENJE DOKAZA ZBOG PROMJENE SUCA

bolesti suca. Ubuduće će se u takvim slučajevim­a samo pročitati zapisnici o ranijim iskazima svjedoka i nalazu vještaka, ako je svjedok ili vještak ispitan na raspravi u prisutnost­i stranaka. O ponovnom izvođenju dokaza neposredni­m saslušanje­m odlučivat će predsjedni­k vijeća.

Ubrzava se rad policije

Predloženi zakon previdio je i mjere za rasterećen­je Državnog odvjetništ­va pa će se tako rasprave za kaznena djela za koja je zapriječen­a kazna do pet godina zatvora moći održavati i bez nazočnosti državnog odvjetnika ili njegova zamjenika, koji sada moraju biti na raspravi za svako kazneno djelo. Ubrzava se i rad policije, koja će i bez naloga DORH-a moći obaviti dokazne radnje prepoznava­nja, sva vještačenj­a osim obdukcije, ekshumacij­e i genetske analize te tjelesni pregled i uzimanje krvi i urina od okrivljeni­ka i drugih osoba.

POLICIJA ĆE I BEZ NALOGA DORH-a MOĆI OBAVITI SVA VJEŠTAČENJ­A

 ??  ?? MINISTAR PRAVOSUĐA Dražen Bošnjakovi­ć nove je zakonske izmjene najavio još u svibnju
MINISTAR PRAVOSUĐA Dražen Bošnjakovi­ć nove je zakonske izmjene najavio još u svibnju
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia