Večernji list - Hrvatska

Svaki drugi dan “pokupe” po jedan napušteni auto

Ostavljena vozila pronalaze se po cijelom Zagrebu, vlasnici im uglavnom skinu registraci­jske pločice, a zbrinjavan­je je najčešće o trošku Grada

- Mateja Šobak

Kao što se boravkom u kuhinji ne postaje chef, a stajanjem u garaži automobil, tako se ni napuštanje­m imovine ne prestaje biti njenim vlasnikom. Barem bi tako trebalo biti jer Zagrepčani su, što se njihovih vozila tiče, našli odličan način da ih se riješe, a da pritom ne moraju maknuti prstom ili otvoriti novčanik. U prosjeku se svaki drugi dan s parkirališ­ta po cijelom gradu odveze po jedno napušteno ili neregistri­rano vozilo, uglavnom o trošku Grada, a samo prošle godine takvih je olupina bilo 199.

Na parkirališ­tu, ulici...

– Od toga su 153 vozila bila predana na ekološko zbrinjavan­je, odnosno recikliran­je – objašnjava nam pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljs­tvo, komunalne poslove i promet Dinko Bilić pa otkriva i statistiku za ovu godinu.

Do sredine rujna s ulica su, prema nalozima komunalnih redara, premješten­a 123 vozila. U reciklažu će ih 97, dok se 26 vozila, govori Bilić, pripremaju za sljedeću javnu dražbu. Upravo takve prodaje vozila uobičajena su procedura, kaže pročelnik, pa objašnjava kako se određuje ide li automobil na otpad ili ga se prodaje, a onda dobiveni novac uplaćuje u gradsku blagajnu.

– Prije izdavanja naloga za premještan­je komunalno redarstvo provodi postupak utvrđivanj­a vlasnika, kojemu se na vozilu ostavlja upozorenje da ga ukloni s javne površine u roku tri dana. Ako vlasnik nije poznat ili ako ga ne ukloni s javne površine u određenom roku, vozila se na temelju naloga komunalnog redarstva premještaj­u na za to određen deponij. Nakon što se vozila premjeste s javne površine, mali broj vlasnika pokazuje interes za njihovo preuzimanj­e – kaže Dinko Bilić pa dodaje kako automobile zatim preuzima povjerenst­vo za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javne površine, a i sudski vještak, koji predlaže daljnje postupanje.

Ako su troškovi nastali zbrinjavan­jem vozila veći od njegove procijenje­ne vrijednost­i, objašnjava­ju u Gradu, ona se predaju na recikliran­je, a ako je procijenje­na vrijednost vozila veća od troškova zbrinjavan­ja, onda idu na javnu dražbu. Ali, kako kaže pročelnik Bilić, broj vozila određenih za javnu dražbu redovito je puno manji od broja vozila predviđeni­h za recikliran­je.

Kazne nisu predviđene

Nije to ništa čudno s obzirom na to da su vozila koja vlasnici napuštaju mahom stara i neispravna, a uglavnom i bez registraci­ja, odnosno odjavljena, kako se oni koji su ih ostavili ne bi mogli identifici­rati. Upravo to je, govore nam u Gradskoj upravi, jedan od glavnih razloga zašto se u većini slučajeva ni odvoz olupina s parkirališ­ta, kao ni troškovi deponija, a poslije i recikliran­ja, ne mogu naplatiti vlasnicima.

Kazne kao takve, za napuštanje olupina, u Odluci o komunalnom redu nisu predviđene, već se njihovi vlasnici, ako su poznati, prvo obavještav­aju da u roku od tri dana vozilo maknu, a ne naprave li to, naplati im se odvoz, držanje automobila na deponiju, a zatim i samo recikliran­je. Troškovi svega toga ovise o samoj vrsti olupine, ali u Gradu nam neslužbeno otkrivaju da na odvoz takvih vozila s javnih površine godišnje troše oko 300 tisuća kuna, dok na javnim dražbama istovremen­o ne uspiju “zaraditi” uglavnom ni trećinu tog iznosa.

Vrste vozila koja se prodaju na javnim dražbama objave se na internetsk­im stranicama gradske uprave, a sljedeća je u listopadu.

Umrli

Sprovodi i ispraćaji 23. rujna Mirogoj: Štefanija Kajić (91) u 14.10, Marta Beker (84) u 15 sati.

Krematorij, velika dvorana: Branko Zmajević (80) u 10.40, Krešimir Kunštović (44) u 11.20, Gojko Vraneš (89) u 12.10, Katarina Mutak (80) u 12.50, Ivan Ljubaj (77) u 13.35, Zlatko Zlatić (86) u 14.30 sati. Krematorij, mala dvorana: Milan Dupalo (75) u 10.15, Emil Cej (87) u 10.55, Mira Gvozdanovi­ć (85) u 11.35, Dinko Radoš (56) u 12.15, Mark Peter Harrison (56) u 12.55, Vladimir Vidović (76) u 13.40, Katarina Huzjak (75) u 14.20 sati. Miroševac: Stana Čičić (94) u 10, Franjo Krivdić (91) u 10.50, Franjo Marković (83) u 11.40, Josip Koprivnjak (88) u 12.30, Barica Kroflin (82) u 13.20, Marija Špehar (89) u 14.10, Ljubica Magdić (86) u 15, Zora Đurkić (95) u 15.50, Anka Golomeić (58) u 16.20 sati. Markovo Polje: Zvonko Turčić (84) u 10.50, Manda Perković (80) u 11.40, Rosa Klipa (80) u 12.30, Ana Husinec (83) u 13.20, Anđelija Peček (83) u 14.10 sati. Sveta Klara: Vladimir Bauman (73) u 15 sati.

VEĆI DIO IDE NA RECIKLIRAN­JE, A NEKI SE PRIMJERCI ŠALJU NA DRAŽBU. SLJEDEĆA JE U LISTOPADU

 ??  ?? Naloge za premještan­je daju komunalni redari, i to nakon što ih sami primijete ili netko dojavi da automobili dugo stoje
Naloge za premještan­je daju komunalni redari, i to nakon što ih sami primijete ili netko dojavi da automobili dugo stoje
 ??  ??
 ??  ?? Rok je za uklanjanje tri dana, kaže pročelnik Dinko Bilić
Rok je za uklanjanje tri dana, kaže pročelnik Dinko Bilić
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia