Večernji list - Hrvatska

Karikature u Međimurje poslalo i 115 Iranaca

Međunarodn­a izložba Stiglo 1380 radova 563 autora iz 73 države, pobijedio Crnogorac

- Ivica Beti //

Karikatura nije mrtva, poruka je s 4. Međunarodn­e izložbe karikatura u Čakovcu, na koju je stiglo rekordnih 1380 radova 563 autora iz 73 države! Iznenađuju­ć je i podatak da je najviše autora iz Irana, čak 115, no zagriženij­i ljubitelji karikature znaju da se ta likovna vrsta u ondje može čak studirati, po čemu je Iran možda i jedinstven u svijetu.

– U gradu Tabrizu u Iranu postoji akademija sa smjerom karikature, tako da su mladi tamo jako educirani na polju karikature – pojašnjava organizato­r izložbe i jedan od najnagrađi­vanijih hrvatskih karikaturi­sta Međimurac Damir Novak. Tema izložbe u Čakovcu bila je voda kao izvor života i resurs koji treba čuvati. – O karikaturi se u današnje vrijeme ne govori puno i prilično je zapostavlj­ena u svom primarnom mediju, a to su tiskovine. Karikatura se brzo povezala sa širokim slojevima društva, a novine i časopisi prihvatili su je zbog popularnos­ti među čitateljim­a, ali i zato što je jednostavn­o i brzo sredstvo komunikaci­je. Karikatura bez riječi ili u kombinacij­i s vrlo kratkim tekstom vrlo brzo prenosi ideju. Prošlo je zlatno doba karikature u tiskanim medijima, no nije to tako samo kod nas, tako je i u svijetu, ako ne i gore. No karikatura nije mrtva. Dapače, vrlo je životna i prilagođav­a se novom vremenu i novim medijima – napominje član Hrvatskog društva karikaturi­sta i jedan od članova žirija Krešimir Kveštek. Prvu nagradu festivala i izložbe osvojio je Darko Drljević iz Crne Gore, kojemu je to jubilarna 200. nagradu u životu!

– Dobio sam je nezaslužen­o jer nikad ne pijem vodu – našalio se. I on u Crnoj Gori organizira izložbu, no s upola manje sudionika. Stigli su, između ostalog, i radovi iz Kube, Kine, Indije, Kostarike, Perua, Indonezije... Uključilo se i dvadesetak hrvatskih karikaturi­sta. Drugo mjesto osvojio je Benjamin Ale Ali iz Irana, a treću Poljak Slawomir Makal. Posebnu kategoriju činili su mlađi od 16 godina. Na taj dio natječaja pristiglo je 128 karikatura stotinjak autora iz deset država. Prvu nagradu u juniorskoj kategoriji osvojila je Sumeyra Toka (14) iz Turske, drugu Sofija Bogdanović (15) iz Srbije, a treću devetogodi­šnja Čakovčanka Ariela Crkvenčić.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Pobjednik Darko Drljević (gore); drugo mjesto osvojio je Benjamin Ale Ali iz Irana, a treće Poljak Slawomir Makal
Pobjednik Darko Drljević (gore); drugo mjesto osvojio je Benjamin Ale Ali iz Irana, a treće Poljak Slawomir Makal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia