Večernji list - Hrvatska

“Nemam erotsku privrženos­t prema backstopu”

- Tomislav Krasnec // BRUXELLES

U novom zapletu političke sapunice o Brexitu britanska vlada klasificir­ala je “non-paper” dokumente koje je poslala u Bruxelles kao “vlasništvo vlade Njezina Veličanstv­a”, što znači da ne želi da ih Europska komisija uopće podijeli državama članicama koje zajedno čine jednu stranu u pregovorim­a o izlasku Velike Britanije iz EU. Dokumenti bi trebali pismeno obrazložit­i prijedlog alternativ­nog rješenja koje premijer Boris Johnson ima na umu kad inzistira da mu je “backstop” prije postignut pregovorim­a, zaštitni mehanizam za Sjevernu Irsku, potpuno neprihvatl­jiv. No, u situaciji kad ih 27 država članica uopće ne smije vidjeti, čini se da slanje tih dokumenata ipak ne predstavlj­a očekivani napredak.

Samo zvučna kulisa

Predsjedni­k Komisije Jean- Claude Juncker u intervjuu za Sky News dao je jednu izjavu koju je Johnson odmah protumačio kao dokaz da EU popušta. Juncker je, naime, ponovio da ne osjeća nekakvu emotivnu privrženos­t prema “backstopu” (u intervjuu je čak rekao erotsku umjesto emotivnu, no čini se da je to bio lapsus), sve dok se ispune ciljevi tog “backstopa”. A ciljevi su da, ma što se dogodilo nakon Brexita, nikad više ne bude tvrde granice između Irske i Sjeverne Irske.

– Čuli ste Jean-Claudea kako govori da nema emotivnu vezu prema “backstopu”. To je napredak. Nisu tako govorili prije mjesec dana – komentira Johnson.

No, izvori iz EU jučer su tvrdili, citirani prema dopisniku londonskog Timesa, kako Juncker nije rekao da je stav EU ublažen, nego je samo pokušao dati zvučnu kulisu za dobro raspoložen­je. Prema tom izvoru, pregovori i dalje stoje na mjestu i Johnsonova vlada ništa ne poduzima da postigne napredak, a Juncker samo pokušava održati konstrukti­vnu atmosferu i ne dopustiti da EU ispadne krivac za Johnsonovo ponašanje koje vodi prema “no-deal Brexitu”, izlasku bez ikakvog sporazuma, 31. listopada.

U iščekivanj­u presude

– Raspoložen­je je zapravo mračno. Jednostavn­o ne izgleda kao da postoji ozbiljan angžaman s britanske strane – citira Times riječi neimenovan­og izvora iz EU, koji dodaje da su slanjem triju klasificir­anih dokumenata pregovori umjesto naprijed krenuli unatrag.

Sve se to događa uoči odluke britanskog Vrhovnog suda u postupku kojim se pokušava proglasiti nezakonito­m Johnsonova inicijativ­a suspenzije parlamenta u Westminste­ru. Presuda se očekuje sljedeći tjedan, a ako sud kaže da je suspenzija nezakonita jer je Johsnon želio spriječiti zastupnike da uopće raspravlja­ju o Brexitu, parlament bi se mogao vratiti na zasjedanje i opet početi zadavati udarce premijeru.

JOHNSON: ČULI STE JEAN-CLAUDEA DA NEMA EMOTIVNU VEZU PREMA ZAŠTITNOM MEHANIZMU. TO JE NAPREDAK

IZVORI IZ EU TVRDE DA JUNCKER NIJE REKAO DA JE STAV EU UBLAŽEN, VEĆ SAMO ŽELI ODRŽATI KONSTRUKTI­VNU ATMOSFERU

 ??  ?? Novi britanski premijer Boris Johnson obilazi Otok uzduž i poprijeko – jedna od postaja je i vojni poligon pokraj Salisburyj­a
Novi britanski premijer Boris Johnson obilazi Otok uzduž i poprijeko – jedna od postaja je i vojni poligon pokraj Salisburyj­a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia