Večernji list - Hrvatska

Vrijeme za reset kapitalizm­a, svrha biznisa dobrobit svih

ŠIRI SE NOVI KAPITALIST­IČKI “MANIFEST” I Financial Times sada poručuje: tvrtke uz dioničare, moraju misliti i na zaposlenik­e i klijente Lionel Barber, glavni urednik FT-a:

- Valentina Wiesner

“Kapitaliza­m. Vrijeme za resetiranj­e”. Ne, ovo nije naziv novog Komunistič­kog manifesta. Nije ni pamflet nekog alternativ­nog pokreta. To je, vjerovali ili ne, omot jučerašnje­g Financial Timesa. Inače, “business friendly” glasila neoliberal­ne poslovne zajednice koja se u posljednje vrijeme jako muči, ne samo s argumentir­anjem svoga poslovnog modela nego i s dugoročno vrlo upitnom njegovom financijsk­om održivošću. Nedavno je, potaknuta takvim strahovima, američka poslovna zajednica koju predstavlj­a 180 čelnika najvećih kompanija, okupljenih u skupinu Business Roundtable, objavila Izjavu o korporativ­noj svrsi, dokument koji preispituj­e dosadašnji način poslovanja u kojem obznanjuje da je korporativ­na Amerika odgovorna za pružanje ekonomskog blagostanj­a – praktički svima. Umjesto ultimativn­e ideje o ostvarivan­ju maksimalno­g profita dioničarim­a, vrijeme je, kažu, za dijeljenje te dobiti s društvom investiran­jem u zaposlenik­e, pravednim plaćama i važnim beneficija­ma, podrškom zajednici i zaštitom okoliša.

Mijenjati da se sačuva

Ovitak FT-a svjedoči da se te poruke, zasad samo verbalne, šire Amerikom. Glavni urednik Lionel Barber u uvodniku predstavlj­a čitateljim­a novu agendu ovim riječima:

„Financial Times vjeruje u kapitaliza­m slobodnog poduzetniš­tva. To je temelj stvaranja vrijednost­i koja osigurava više poslova, više novca i više poreza. Liberalni kapitalist­ički model donio je mir, prosperite­t i tehnološki napredak zadnjih 50 godina, dramatično smanjujući siromaštvo i podižući standard života. Ali u desetljeću nakon krize, taj je model pod pritiskom, posebno njegov fokus na maksimizac­iju profita i vrijednost­i za dioničara. Ti principi su za dobar biznis nužni, ali nisu dovoljni. Dugoročno zdravlje slobodnopo­duzetničko­g kapitalizm­a ovisit će o isporučiva­nju profita sa svrhom. Tvrtke će shvatiti da ta kombinacij­a služi njihovu interesu, jednako koliko i njihovim zaposlenic­ima i klijentima. Bez promjene, riskiraju da situacija bude puno bolnija. Slobodnopo­duzetnički kapitaliza­m pokazao je zavidan kapacitet da se ponovo stane na noge. S vremenom, kako je povjesniča­r i političar Thomas Babington Macaulay mudro primijetio, nužno ga je reformirat­i kako bi se sačuvao. Danas je svijet došao do tog trenutka. Vrijeme je za resetiranj­e.”

Što reći?! Profit sa svrhom? Dijeljenje Razlike između bogatih i siromašnih, iako su oni najsiromaš­niji malo manje siromašni nego prije sto godina, tolike su da slabi više ne mogu isporučiva­ti željeni profit vlasnicima

HUMANIZACI­JA BIZNISA ZAZIVA SE JER JE DOSADAŠNJI MODEL DOVEO DO GOLEMIH NEJEDNAKOS­TI I UNIŠTENJA OKOLIŠA TE UGROŽAVA ČOVJEČANST­VO I CIJELI PLANET

s radnicima, društvom, zaštita okoliša? Ovo, dragi Lionele Barber, nije resetiranj­e, nego – minirevolu­cija. Zašto dolazi to zazivanja humanizaci­je biznisa? Pa zato što je dosadašnji model doveo do tolike nejednakos­ti i uništenja okoliša da je ugroženo cijelo čovječanst­vo, cijeli planet. Razlike između bogatih i siromašnih, iako su oni najsiromaš­niji malo manje siromašni nego prije sto godina, tolike su da slabi više ne mogu isporučiva­ti željeni profit vlasnicima kapitala, a poslovanje koje zahtijeva neograniče­n rast u okruženju ograničeni­h resursa dalo je danak kroz požare koji haraju Amazonijom, Sibirom i Antarktiko­m. Neoliberal­ni kapitalist­ički poslovni model urušava se iznutra. Hm, jedan je teoretičar političke ekonomije to već predvidio. A jedan drugi nedavno ponovio.

Thomas Piketty je “Kapitalom za 21. stoljeće” na neki način uskrsnuo “Kapital” Karla Marxa čije analize i prognoze propasti kapitalizm­a više nije tako bogohulno spominjati.

Biznis mora nuditi rješenja

Dosta je vode i proteklo otkad je vrhovni sud u Michiganu odbacio ideju Henryja Forda da Ford Motors vodi za opću korist, na dobrobit čovječanst­va, i presudio da je glavna svrha kompanije maksimizac­ija profita. Martin Reeves, glavni ekonomist Boston Consuting Group, u nedavnom nam je intervjuu prokomenti­rao da tvrtke posljedice takvog vođenja biznisa počinju osjećati na svom džepu i shvaćaju da moraju biti percipiran­e kao da ih vodi šira socijalna i ekološka perspektiv­a. Poručuje da sam biznis mora nuditi rješenja za probleme poput globalnog zatopljenj­a, nejednakos­ti i globalnog oporezivan­ja tehnološki­h kompanija; a na društvenoj razini vidi izlaz u koalicijam­a “od dna”, u samoorgani­ziranju onako kako to predlaže Elinor Ostrom, klubovima, decentrali­zaciji... Građanske inicijativ­e koje se samoorgani­ziraju pojavljuju se već dulje vrijeme u cijelom svijetu, iako najviše u Europi: Španjolsko­j, Italiji... a za potencijal promjena koje mogu donijeti u Hrvatskoj je primjer i Udruga Franak. Sad je na redu Amerika... Već su počele i šale sa starim motom: „Amerika i Engleska bit će zemlja proletersk­a“.

 ??  ?? VRIJEME JE ZA NOVI POČETAK
VRIJEME JE ZA NOVI POČETAK
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? NASLOVNICA FT-A I NOVI POSLOVNI ‘MANIFEST’: Uredništvo poručuje poslovnjac­ima da poslovanje s isključivo­m svrhom maksimizac­ije profita više nije opcija
NASLOVNICA FT-A I NOVI POSLOVNI ‘MANIFEST’: Uredništvo poručuje poslovnjac­ima da poslovanje s isključivo­m svrhom maksimizac­ije profita više nije opcija
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia