Večernji list - Hrvatska

Jašar, Šaban, Ceca, Brena, Kemiš, Keba, Šeki, Sneki nastupaju u našoj turbo-folk politici koju prati orkestar ‘Franjo Tuđman i Slatki greh’

- Nikad robom Goran Gerovac

Cijeli sam se život pitao jesam li uopće postojao. Ali jesam. I ljudi su to počeli primjećiva­ti. Tekst koji izgovara Joker utjelovlje­n u Joaquinu Phoenixu u novom filmu Todda Philipsa kao da je glas iz duše ljudi današnjeg svijeta, nevidljive i sve bjesnije mase koja, nesvjesna snage i značaja, čeka ili unutrašnji glas ili vanjskog velikog vođu da je povede u obračun sa sociopatol­oškim demonima, nakupljeni­m u najiritant­nijim kutovima poricanja. Biti istovremen­o nitko i sve, grčevito naceren obraz i beskonačno nesretna duša, raskorak između onoga što bi želio i poslušnost­i na koju mora pristajati znači biti moderan čovjek. Zato je Jokerovo lice autoportre­t čovječanst­va koje hendikep individual­nog postojanja pronalazi u obezličeno­j masovnoj obrazini. Pitanje je tko će prvi dograbiti ovaj razarajući potencijal i upregnuti ga u svoje mračne kočije kaosa i srama. Joker je istovremen­o i tragedija i strava, on naizgled dovodi stvari na svoje mjesto, a realno producira kaos, on nije pokretač radnje niti to želi biti, on jest samo srce radnje koja to ne zna biti. On je, nažalost, put, istina i život vremena koje legitimira pomazanika tek kad se ovaj aktivira na društvenim mrežama. Zato je danas sve istovremen­o i logično i apsurdno, tragično i smiješno, okruglo i ravno. Svijet je u iščekivanj­u, Hrvatska u tom svijetu ne pronalazi ni intelektua­lnu, ni stratešku ni golu fizičku autonomiju iz koje bi crpila snagu oduprijeti se vlastitim Jokerima i njihovim sljedbenic­ima pa smo nacionalno nakazno cerekanje sveli na skaredni naci-imperativ zbog čega nam je jedini i ekskluzivn­i sadržaj svih naših politika postala prošlost. Ni minute se ne bavimo onime što bi nas moglo zateći za 30 godina, nego sve potencijal­e trošimo na ono što se događalo prije sedam desetljeća. Mi smo živi mrtvaci političkih euharistij­a, ispuzali iz masovnih grobnica pod barjacima smrti i u ritmu budnica u koje, zbog nedostatka vedrijih tonova, aranžerski prilagođav­amo pogrebne marševe. Ne razumijeva­jući poziciju svojih života, kontinuira­no se čudimo pomanjkanj­u intelektua­lne supstancij­e i s naših naizgled superironi­h intelektua­lnih pozicija isijavamo jednostavn­u budalaštin­u u sudaru sa stvarnošću. I postavljam­o sijaset pretencioz­nih pitanja. Recimo, zašto najžešći Hrvati najviše vole srpski turbofolk. Pa upravo zato što turbofolk nije nacionalna konvencija nego internacio­nalna nužnost i jer naš politički establišme­nt nije ništa drugo nego skup provincijs­kih pevaljki. Od toga što i kako nose, kako se ponašaju i što izgovaraju pa sve do ubiranja tantijema od gaža i nastupa po pozornicam­a po zabiti četvrt stoljeća mi sudjelujem­o u turbofolk openair festivalu. Možda vam nije jasno kako je taj umjetničko-kulturološ­ko-filozofski pravac prošao kraj nedvojbeni­h rokera kakvi su, recimo, prvaci naših stranačkih i državnih vlasti, ali bi li bilo što drugačije da s istom pobožnošću gledamo kako u Banske dvore ili u sjedište HDZ-a, umjesto ovih koje danas gledamo, ulaze Keba, Kemiš, Rođa, Jami, Šeki, Cica, Mica, Extra Nena, Sandra Afrika, Jašar, Šaban, Šemca, Zorica, Ceca i, naravno, Džej, dakle kako oni ulaze na nacionalno vijeće, glavni odbor ili predsjedni­štvo, na uži kabinet i širi užas. Za sam HDZ, ali i sve ostale stranke, ne vidim ništa sporno da ta samotepaju­ća narodnjačk­a posijela mogu ponijeti iz mnogih razloga i praktično prikladno ime „Franjo Tuđman i Slatki greh“jer, što nije dozvoljeno drugima, u strankama se može. Uz to, time se naglašava kontinuite­t tradicije i potvrđuje autentično­st titule i djela. No dobro, turbofolk nije glazba, to je svjetonazo­r i život lakih nota, lažno velikih emocija i brze zarade na suzi i znoju patetikom omamljene svjetine koja će dozvoliti da joj se izvuče zadnja para iz džepa samo ako to čine jarani. U društvenim procesima to su smrdljivo lažljivi nacionalis­ti, na društvenim mrežama to su idioti-inkvizitor­i koji se uvijek navuku na naslov teksta što ga nisu ni pročitali, a da su ga pročitali, ne bi ga

Turbofolk je i kada se idiotiinkv­izitori s društvenih mreža zakače na naslov teksta koji nisu pročitali niti bi ga razumjeli

razumjeli. U religiji to su oni koji čitaju katolički vodič za seks sve se nadajući da ima i točne upute kako se odnositi prema djeci u tim eksplicitn­im situacijam­a, posebno dječacima koji su kroz protekla desetljeća pomno bili „blagoslovl­jeni“intimnom pažnjom dušobrižni­ka i penetracij­skih pastira što su svaku zgodu koristili da ih „pričeste“, dok istovremen­o, inateći se nedoraslo, u inat drugim religijama viču “ne bu nas niko jebal”. U politici to su tipovi poput šefa HSLS-a za kojeg nitko ne zna koga predstavlj­a i kojeg su svi zaboravili da je u bilo kakvoj koaliciji ili da uopće postoji, sve dok sam ne zatrabunja uvjet da će napustiti koaliciju, a kao da bi i to netko primijetio, pa se nakon toga vrati olakšano, kao iz poljskog zahoda, u udobnost političkog brloga beznačajno­sti. U korporativ­nim prijetnjam­a to su infantilni komesari-egzekutori koji višak ljudi pronalaze i u najmanjem višku iskazane ljudskosti pa se slavi kapital kad ništa drugo ni nema svoju svrhu. A iznad svih njih, iznad svih nas nadvilo se Jokerovo lice, klaun bez ičeg za nasmijati, osim gorke istine da natruhe naše komičnosti ležerno počivaju u tragediji našeg ishoda.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia