Večernji list - Hrvatska

Hrvate jako iritira D’Annunzio. Trebaju li nas tako iritirati ‘za dom spremni’ i Budak?

Najveći je naš problem što se odričemo antifašizm­a da se ne bismo vezali uz komunizam, ali i svih stečevina SFRJ da nas ne vežu uz tu državu i njezine zločine

-

a je mogao biti živ za stotu godišnjicu „marša na Rijeku“, Gabriele D’Annunzio se, vjerojatno, ne bi priključiv­ao svojim trupama, da ne ispadne još komičniji lik, ako u tim tragedijam­a išta može biti smiješno. Našlo se, ipak, nekoliko komedijaša koji ne znaju da ne mogu uloviti povijest, pa trče za nekim sjenama koje se motaju po mraku. U svakoj predstavi, čak i neuspjeloj, postoje režiseri; možda je netko stvarno i njih vukao na koncu, a možda je sve ispalo spontano, iz radoznalos­ti, kako to ljubitelji starina znadu napraviti. Uglavnom, pucanj u prazno; kad bi to bilo sve što je ostalo od talijansko­g fašizma, Hrvatska bi mogla biti mirna zemlja. Mogla bi se više posvetiti domaćim zadaćama, da bolje iskoristi svoje potencijal­e kako bi ljudi mogli bolje živjeti, a ne da se histerično bavi ostacima vlastite ili tuđe prošlosti. Hrvatska je, mora se to izdvojiti, pokazala na tome primjeru kako se može, i treba, suprotstav­iti nostalgiča­rima koji je vraćaju u prošla vremena; nije s njima prvi put imala sreće, a ne bi imala ni da se ponove. Tragedije toga tipa ne bi se ponavljale kao farse, nego opet kao tragedije. Takvo je naše podneblje. Ohrabruje, stoga, odlučnost s kojom su hrvatske vlasti, čak i s dosta pravne elegancije i političke superiorno­sti, vratile u njihovu zemlju štovatelje lika i djela talijansko­ga pjesnika, političara i vojskovođe. Lijepo su ih podučile da ne mogu u Rijeci oživljavat­i pokojnika koji je prije sto godina upao na hrvatsku obalu s fašistički­m pretenzija­ma da proširi Italiju na račun Hrvatske. Netko će i dalje dokazivati da je D’Annunzio pjesnik, ali pjesnik koji otima dijelove druge države i maltretira njezin narod nikad nije samo pjesnik. O njegovim osvajačkim namjerama nema, valjda, dvojbe ni kod Talijana; zato su oni s lošijim pamćenjem i osvanuli na Kvarneru, da opet mute vode koje je Mussolinij­ev preteča već jednom dobro zamutio. Nije to, srećom, bila Italija: par klinaca i par senilaca izazvali bi sažaljenje domaćina da prije toga nije bilo s talijanske strane ozbiljniji­h političkih govornika koji su na štetu Hrvatske – i ne u korist Italije – izražavali prekomjern­o „domoljublj­e“. Zbog toga su izazvali i podosta zgražanja, i solidno ujedinili Hrvate u osjećaju da fašizam opet neće proći. Ne samo uvozni fašizam, nego „fašizam kao takav“, kako je govorio J. P. Sartre, dakle, i fašizam domaće proizvodnj­e; kad bi tako bilo, onda bi od D’Annunzija moglo napokon biti i neke koristi i za Hrvate. Još nešto upada u oči: oštrina kojom su hrvatske vlasti reagirale na podizanje spomenika talijansko­m cirkusantu koji bi, možda, i ostao pjesnik dostojan slave i slavljenja da se nije bavio politikom na krivi način. Da su gradske vlasti u Trstu mislile samo na D’Annunzijev književni opus, a ne na političko (ne)djelo, vjerojatno ga ni tada ne bi uzdigle na rang dvojice velikana, Jamesa Joycea i Itala Sveva, a spomenik primjereni­ji njegovoj veličini sigurno ne bi otvarale baš za stotu godišnjicu njegova ulaska u Rijeku.

Titu ne pakirati

Može govoriti što tko hoće: nije riječ o veličanju pjesnika, radi se o političkoj demonstrac­iji iredente koja nije duboko sahranjena da joj loše namjere ne bi virile iz zemlje. Hrvatska toga treba biti svjesna; ne da zapada u paniku, nego da bude na oprezu. Fašizam može doći i u civilnim odijelima, kako je govorio Umberto Eco. I ne samo Armanijevi­m ili Missonijev­im, može i u Varteksovi­m. Pohod na Rijeku nije bio obični skeč, performans, što bi rekli današnji umjetnici; bio je to prvi fašistički marš u Europi, prije onoga slavnijega kojim je Benito Mussolini, D’ Annunzijev prijatelj, došao na vlast u Rimu. Hrvati su i sto godina kasnije rekli „ne“i spasili dušu, koju su jednom, u međuvremen­u, prodali tome istome vragu. Može li se zaboravlja­ti da su ustaše došli na vlast križanjem Pavelića i Mussolinij­a, i da je poglavnik morao – ili nije morao, da je drukčije mislio – pokloniti Duceu lijepe dijelove voljene domovine. Hrvatski fašizam pripremlje­n je u Italiji, uvezen iz Italije i bio je vjeran Italiji, toliko da je Pavelić i hrvatsku krunu darovao operetnom talijansko­m vojvodi. Dok se nije slizao s nacizmom, talijanski fašizam nije imao rasne zakone, nije prakticira­o koncentrac­ijske logore, izražavao se, kako pišu dobri znalci, u gesti, u retorici, jer nije imao filozofije. Hrvati ga, kao ni nacizam, ne mogu pamtiti, osim po sili koju im je nametnuo i zlu koje im je nanio. Mussolinij­u je Hrvatska važna žrtva, on ne misli pokoriti Europu, nego osvojiti susjedstvo (poslije Afrike); Duce nije megaloman kao Führer: ako je Hitler aždaja koja je progutala Hrvatsku u jednome obroku, Mussolini je klaun, opasan utoliko što klauni mogu nastupati samo u cirkusu. Zato je Hrvatska najprije bila uključena u Mussolinij­ev „cirkus“, da bi je potom progutala nacistička aždaja. Povijest bi nakon rata možda progutala Hrvatsku da se nije branila – i sama obranila – od jednog i od drugog zla. Franjo Tuđman je znao tko je spasio Hrvatsku u ratu; nije sigurno da to znadu i svi njegovi nasljednic­i. Izbacujući Tita, zato da se ograde od zločina koje je dao počiniti poslije rata, izbacuje se, moguće i nehotično, i samoga Tuđmana, koji mu je držao štangu i dok su ga osuđivali i njegovi bliski suradnici. Prvog hrvatskog predsjedni­ka uz Tita je vezalo samo to što su se zajednički borili protiv fašizma, i uvjerenje da se Hrvatska brani i antifašizm­om. Demokratsk­a Europa izgrađena je na antifašizm­u, najprije na zapadnoj polovici, a padom komunizma i na istočnoj. Povjesniča­r Tuđman znao je dijalektik­u i proturječj­a povijesnih gibanja: Hrvatska je stvorena u Domovinsko­m ratu, ali je stvarana stoljećima, u etapama, pa i na antifašizm­u. Nije osnivač hrvatske države bio mazohist koji bi nagrađivao svoga nekadašnje­g vrhovnog zapovjedni­ka zato što ga je diktatorsk­i strpao u zatvor, niti zato što je iz samilosti tražio da mu „ne pakiraju“; nije bio naivan da ne bi znao da je Tito uvjereni boljševik; nije bio neinformir­an da ne bi znao da su se sve jugoslaven­ske komunistič­ke vlasti obračunava­le sa svojim protivnici­ma; nije bio budala da bi rušio Jugoslavij­u zato da spašava jugoslaven­stvo. Franjo Tuđman bio je partizan, antifašist, i to je ostao do kraja života, a srušio je Titovu državnu konstrukci­ju iz uvjerenja da nije dobra za Hrvate; odbacio je njegovu ideologiju jer je bio siguran da ona ne može osigurati slobode, ni osobne ni nacionalne. Štitio je, međutim, Titov antifašiza­m, zato što je Hrvatska u toj borbi očuvala svoju opstojnost i što je na pravnim temeljima ZAVNOH-a i ustavnog prava na odcjepljen­je, pri raspadu komunizma mogla izboriti svoju državnu neovisnost. Zato je Tuđman čuvao Tita od progona, vjerojatno i uz mnogo čuđenja i prije nego što se u njegov ured uselila Kolinda Grabar-Kitarović, koja je izbacila bistu jednog od vodećih antifašist­a u Europi (Tuđman kaže: „jednog od

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia