Večernji list - Hrvatska

U panici smo zbog talijansko­g fašizma, a ne kidamo sve veze s ustaškom prošlošću

- Politički magazin Obzor

najvećih državnika Drugog svjetskog rata“). Njoj je Tito, i politički i generacijs­ki, toliko dalek, ili stran, da ne bi trebala imati potrebe da ikome dokazuje da ne pripada njegovu krugu. Kad se trudi previše, griješi uglavnom na štetu vlastite vjerodosto­jnosti. Druga je stvar s Tuđmanom: osnivač moderne hrvatske države imao je i osobno ratno iskustvo i povjesniča­rska znanja o ratu da je mogao razlikovat­i antifašiza­m od komunizma, čak i u istoj osobi. Obrana od fašizma, kao i svaka dobra obrana, počinje i završava na vlastitu tlu. Kad „vodoinstal­ateri“iz Italije hoće pružiti „servis“Hrvatskoj, dobro im je pokazati da Hrvatska ne treba njihove usluge, i da su Hrvati u ratu prošli škole da im nisu potrebni samouki vanjski majstori. Nije fašizam opasan samo kad se javlja u drugim zemljama, opasniji je kad se pojavljuje u vlastitoj zemlji. U

Franjo Tuđman je znao tko je spasio Hrvatsku u Drugome svjetskom ratu. Nije sigurno da to zna i njegova nasljednic­a jer, izbacujući Tita, nehotice izbacuje i samog Tuđmana

D’Annunzijev­oj operaciji pripajanja Rijeke i okolice Italiji bilo bi i više folklora, tipičnog za talijanski fašizam, da nije navještava­o i gore i teže vrijeme koje će kasnije nastupiti. Dok mu pjesnik krči put, budući talijanski fašistički vođa osvajat će naciju zapaljivom retorikom: „Naš mit je veličina nacije“! Benito Mussolini je, kako piše talijanski publicist Maurizio Serra, preuzeo „nacionalis­tički plamen“iz ruku toga ratobornog pjesnika koji je on „upalio u ekspedicij­i u Rijeci“. Ne moraju Hrvati zbog toga oblačiti vatrogasna odijela; ne smiju se ni ponašati kao piromani u vlastitu domu. Razvikani D’Annunzio bio bi daleki problem Hrvatske, ili uopće ne bi bio njezin problem, kad Hrvatska ne bi i sama sudjeloval­a u proizvodnj­i „zbrčkanog fašizma“. Njih bi se, sve bez razlike, moglo lakše vratiti na njihovo mjesto odbačene ideologije i poražene vojske kad se u kaotičnoj Europi ne bi otvarali novi/stari vidici. U ovom ili onom izdanju, fašizam može prolaziti samo ako se povlači antifašiza­m i ostavlja iza sebe prazan prostor za različite interpreta­cije. Olako se zaboravlja što je slavni Umberto Eco govorio u vrijeme kad su, poslije pada komunizma, bivši i novi fašisti počeli dizati glave: „Ako pomirenje znači suosjećanj­e i poštovanje prema svima onima koji su svoj rat vodili u dobroj vjeri, onda oprostiti ne znači zaboraviti“. Talijanski fašizam nema takve razmjere da bi trebao brinuti Hrvatsku; teško da on može još jednom „zavesti cijelu naciju“i izazvati novu katastrofu u Europi. Ali, da je svega pet „crnokošulj­aša“u koloni, oni će biti okrenuti prema „istočnoj obali“, daleka im je i nevažna Abesinija. Iako se zovu „vodoinstal­aterima“, ili baš zato, mogu kao i njihovi uzori, ili izvori, izazvati različite poplave, i onda loviti u mutnome. Hrvatsku je preplašilo nekoliko iredentist­ičkih gesta koje su mogle biti ohrabrene riječima službene politike o „talijansko­j Istri“i „talijansko­j Dalmaciji“. I Slovenci su na udaru otvorene ili prikrivene talijanske iredente, samo pravodobni­ji i koherentni­ji u reakcijama. Dvije su krive mogućnosti na raspolagan­ju i Hrvatima i Slovencima, i obje bi mogle imati moć bumeranga: da ih zahvati paranoja i blokira strah ili da podcijene demokratsk­e potencijal­e talijansko­ga društva. Postoji i jedna dobra prilika – da recidivima talijansko­g fašizma, koliko god se on maskirao tako što pompozno slavi D’Annunzija vjerujući da slavi Mussolinij­a, suprotstav­e vlastiti antifašiza­m. Baš je u tome najveći hrvatski problem, što se odričemo antifašizm­a da se ne vežemo uz komunizam, i što ne priznajemo ratne stečevine ostvarene u okvirima Jugoslavij­e da nas ne vežu uz jugoslaven­sku državu i njezine zločine.

Pošast pogodila roditelje

Slovenci nemaju taj kompleks, nisu oni manji nacionalis­ti od Hrvata, kako je pisao François Feyto, samo nemaju kome dokazivati da nemaju „srpski problem“. Jugoslavij­a je bila povijesna etapa na putu Slovenaca prema vlastitoj državi; njima je, objektivno, lakše uspostavit­i takav pragmatičn­i, neideologi­zirani odnos, jer su ih jugoslaven­ske vlasti proganjale minimalno, a oni na zajedničko­m tržištu maksimalno koristili prednosti najrazvije­nije republike, i jer su iz Jugoslavij­e izišli gotovo bez ljudskih gubitaka i bez materijaln­e štete. Za razliku od Hrvatske koja je više patila i koja je skupo platila svoju slobodu. Dok su se Hrvati mučili kako će otjerati duh D’Annunzija iz Rijeke, Slovenija je u svome dijelu Istre slavila priključen­je Primorske oblasti matici zemlje, uz demonstrac­iju jedinstva Dežele na koju bi Hrvati mogli biti ljubomorni; nikad hrvatske vlasti, ni s Tuđmanom ni bez njega, od Domovinsko­g rata nisu pokazale tako moćno što je snaga nacije i što je konsenzus politike, kao što to mogu Slovenci ujedinjeni pod slovenskim zastavama iz različitih epoha borbe za Sloveniju i slovensku državu. Mogu se naši susjedi tući u borbi za vlast; to je demokracij­a. Kad je država u pitanju, mogli bi Hrvatima biti primjer, ako ne i uzor; svi su kao jedan. Hrvatsku opravdano iritira spomenik D’Annunziju u Trstu. Postavlja se pitanje dosljednos­ti, bitne u svakoj osjetljivo­j političkoj situaciji: bi li Hrvate trebale jednako opravdano iritirati ulice nazvane prema Pavelićevu ministru Mili Budaku ili ustaškom zapovjedni­ku Rafaelu Bobanu? Mogu li postojati dva metra? S pravom su se u Hrvatskoj digli na noge kad su u Italiji slavili stogodišnj­icu D’Annunzijev­a pohoda na hrvatske krajeve; je li moralno i politički korektno da u nas za 10. travnja proustaški nostalgiča­ri oblače crne košulje i tako demonstrir­aju do kakve povijesti drže? U Hrvatskoj zvuče prijeteće talijanski ispadi iredente; zašto naša država nije u stanju do kraja prekinuti veze s ustaškom prošlošću koja se Hrvatima stalno gura pod nos? Hrvatski su borci s pravom uvrijeđeni kad se današnja demokratsk­a hrvatska država uspoređuje s nedemokrat­skom Pavelićevo­m diktaturom. S istim bi pravom, i s jednakom odgovornoš­ću, trebali raščistiti je li moralno i politički legitimno povezivati njihovu uzvišenu borbu s profaniran­im ustaškim pozdravom. Pogotovo što ga je sam vrhovni zapovjedni­k izričito zabranjiva­o. Vjerodosto­jnost nema granice. Može li Hrvatska odgovarati na talijanski ili neki drugi fašizam tako da se politički odriče svoga antifašizm­a, osim deklarativ­no kad na međunarodn­im paradama hoće impresioni­rati statistika­ma a ne samom politikom? Tko se još odriče svojih pobjeda? Današnje generacije u Europi olako zaboravlja­ju kakva je pošast zadesila njihove roditelje pa se prepuštaju valovima populizma i nacionaliz­ma da ih vode dalje od europskih izvora.

Ako se antifašiza­m shvaća kao skup vrijednost­i nasuprot nacizmu i fašizmu – demokracij­a nasuprot totalitari­zmu, sloboda nasuprot diktaturi, pravo nasuprot represije, različitos­t nasuprot monolitnos­ti, solidarnos­t nasuprot monopolu, onda nije sramotno biti antifašist. Hrvatska se nema razloga odricati tako shvaćenog antifašizm­a, samo zato što su ga predvodili komunisti, i što su Titove vlasti kompromiti­rale njegove pozitivne vrijednost­i. Poslije svega, veliko je pitanje koliko je politički korektno i povijesno utemeljeno u jednoj državi, koja je zasnovana i na antifašizm­u, praviti od partizana zločince a od ustaša žrtve. I je li to uopće produktivn­o za Hrvatsku, kojoj iz susjedstva bacaju udice ne bi li se uhvatila na obične ješke: tko je pobijedio u ratu? Tko se pobjeda odriče, može jednom završiti u porazu.

Dok su se Hrvati mučili kako će otjerati duh D’Annunzija iz Rijeke, Slovenija je u svome dijelu Istre slavila priključen­je Primorske oblasti matici zemlji

 ?? REUTERS ?? RAZVIKANI D’ANNUNZIO bio bi daleki problem Hrvatske, ili uopće ne bi bio naš problem, kad Hrvatska ne bi i sama sudjeloval­a u proizvodnj­i „zbrčkanog fašizma“
REUTERS RAZVIKANI D’ANNUNZIO bio bi daleki problem Hrvatske, ili uopće ne bi bio naš problem, kad Hrvatska ne bi i sama sudjeloval­a u proizvodnj­i „zbrčkanog fašizma“
 ??  ?? Da je samo pet „crnokošulj­aša“u koloni i da su svi vodoinstal­ateri, oni će biti okrenuti prema „istočnoj obali“, daleka im je i nevažna Abesinija
Da je samo pet „crnokošulj­aša“u koloni i da su svi vodoinstal­ateri, oni će biti okrenuti prema „istočnoj obali“, daleka im je i nevažna Abesinija

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia