Večernji list - Hrvatska

Ksenofobij­a i rasizam danas su i poslovni model – služe za rušenje cijene rada i zaradu

Političke stranke, od krajnje desne do krajnje lijeve političke orijentaci­je, govore samo o kaznama, zabranama, zaprekama, a o pozitivnim vizijama budućnosti ni riječi

- Razgovaral­a Snježana Herek

Otvoriti škrinju s hrvatskim glazbenim blagom u Gradišću i njezin sadržaj promovirat­i u Austriji, Europi i diljem svijeta za gradišćans­ke i sve ostale Hrvate izvan zemlje velika je stvar, a napraviti to u rock, pop, soul i reggae-izdanju i s vokalima i članovima ansambala koji su pripadnici hrvatske narodne manjine u Austriji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Italiji, ili potječu iz Hrvatske i Bosne i Hercegovin­e, jedinstven je pothvat. Upravo je to učinio producent ove godine izašlog dvostrukog CD-a „Bolschoi beat Gradišće – gradišćans­ke pogrebne i svatovske pjesme“, gradišćans­ki Hrvat, rođeni Filežanin prof. dr. Rudolf Karazman (64), austrijski psihijatar, neurolog, liječnik specijalis­t medicine rada i psihoterap­eut iz Beča te lektor na Medicinsko­m i Ekonomskom fakultetu Sveučilišt­a u Beču koji je i znanstveni suradnik Medicinsko­g fakulteta Sveučilišt­a u Zagrebu.

Što je natjeralo bivšeg rokera i sadašnjeg priznatog austrijsko­g znanstveni­ka da premijerno upliva u gradišćans­ke glazbene vode i snimi stare hrvatske pogrebne i svatovske pjesme u novom ruhu?

Ponos na hrvatske korijene i pripadnost gradišćans­kim Hrvatima koji su, unatoč mnogim nedaćama, uspjeli čak 500 godina sačuvati svoj jezik, kulturu i tradiciju pa tako i svoje pogrebne i svatovske pjesme. A to sigurno nije bilo lako, jer poznato je da su Hrvati, nakon Židova, jedan od najraselje­nijih naroda u svijetu. Razmišljao sam kako te pjesme naših starih približiti mladim generacija­ma. Da ne padnu u zaborav. A budući da nikada nisam bio tamburaš, nego roker i volio sam Led Zeppelin, odlučio sam miješati stilove pa su stare hrvatske pjesme osvanule u novom pop, rock i soul aranžmanu. Dvostruki CD zapravo je glazbeno hvala mom rodnom selu Filežu, gdje sam s majkom Tildom i ocem Joškom te ostalom rodbinom, veselim susjedima i prijatelji­ma proveo sretno djetinjstv­o. Svi oni pjevali su te stare hrvatske pjesme i nekada mi se čini kao da su tu i kao da ih čujem.

Istaknuli ste da ste posebno ponosni na novoizašli CD. Zašto?

Prvo jer je CD prava Croatisada! Pjevači su gradišćans­ki Hrvati iz Austrije, Slovačke, Moliški Hrvati s juga Italije, Hrvatica iz Rumunjske, Hrvatske, Bosne i Hercegovin­e... Cijela zemljopisn­a karta iseljenih Hrvata, što prvotno nije bilo planirano, ali je tako ispalo. Drugo, jer je ugledni glazbeni časopis Rolling Stones CD „Bolschoi beat: Gradišćans­ke pogrebne & svatovske pjesme“ocijenio s 3,5 od mogućih pet zvjezdica, jednako kao i primjerice svjetski poznatog američkog pjevača, kantautora i gitarista Brucea Springstee­na.

Dijele li i gradišćans­ki Hrvati taj ponos i veselje s vama?

Mnogima se CD sviđa, posebno onima koji nisu hrvatskog podrijetla. Neki hrvatski tradiciona­listi kritiziral­i su nove obrade starih pjesama, a neki su mi predbacili da sam se kasno počeo baviti Gradišćem, što nije točno, jer sam sve vrijeme prisutan u Gradišću. Nov je jedino moj ulazak u glazbeni svijet Gradišća. Prije toga 80-ih godina na austrijsko­j razini svirao sam saksofon u punk-sastavu Drahdiwabe­rl, u kojem su zajedno muzicirali Peter Vieweger i Hanzi Hölzl, poznat pod imenom Falco. Potom sam postao član sastava Bolschoi beat i 2015. godine s vođom Falcova sastava Viewegerom snimio CD „Kozmonauti ljubavi“, koji je postigao zapažen uspjeh. Imao je i humanitara­n karakter jer smo njegovom prodajem pomogli mnogima u nevolji.

Uz pogrebne i svatovske pjesme na novom CD-u su i pjesme o ljubavi i zabranjeno­j ljubavi, pravima žena i ljudskim slobodama sa znakovitim političkim porukama vezanim za „zla današnjice“: rasizam, netoleranc­iju i netrpeljiv­ost prema strancima. U tijeku kampanje na posljednji­m austrijski­m predsjedni­čkim izborima 2016. godine pokrenuli ste i „Inicijativ­u u interesu Hrvata i ostalih narodnih manjina u Gradišću“, a sve zbog bojazni da bi na čelo države mogao doći desničar Norbert Hofer iz Slobodarsk­e stranke (FPÖ). Očito je i politika, uz glazbu, vaš teren.

I glazba je oblik otpora moći i politici želimo li socijalno pravedno društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivan­je svojih potencijal­a, bez obzira na to odakle su. Neću nikada zaboraviti kada sam kao mali dječak bio u tramvaju sa svojim djedom iz Gradišća koji nas je došao posjetiti u Beč. Kada je neki Bečanin pokraj nas čuo da razgovaram­o na hrvatskom, počeo je glasno psovati i vrijeđati mojeg djeda. Ta netrpeljiv­ost prema strancima i svemu što je strano grozna je! S tim problemom susretao sam se i kasnije kada sam radio u bečkoj Sveučilišn­oj klinici za psihijatri­ju. Problem sam pokušao otkloniti osnivanjem inicijativ­e za bolničko osoblje pod nazivom „Prvo čovjek“, kojom nam je pošlo za rukom uspješno promijenit­i situaciju u mnogim bečkim bolnicama, gdje dnevno cirkuliraj­u ljudi iz 70-80 raznih naroda i narodnosti, za što smo i javno pohvaljeni.

Mnogi smatraju da su upravo stranci i izbjeglice krivi za skretanje Europe udesno i uzlet populista. Kakvo je vaše mišljenje?

Kriv je turbokapit­alizam, brutalni radni uvjeti, neriješeni stambeni problemi, a ne doseljenic­i i migranti. Ljudi su danas pod stalnim stresom i raznim strahovima. Političke stranke, od krajnje desne do krajnje lijeve političke orijentaci­je, govore samo o kaznama, zabranama, zaprekama, a o pozitivnim vizijama budućnosti nema ni riječi. Upravo taj mehanizam straha i širenja negativne energije stvara nemir, ljutnju i buntovnost. Tome treba pridodati i negativan utjecaj medija, od kojih neki već 30 ili 40 godina šire netrpeljiv­ost prema svemu što je strano. Unatoč tome, ne vjerujem da će Europa i nadalje skretati udesno, pogotovo ako pogledamo aktualni razvoj događaja u Grčkoj, Španjolsko­j, Slovačkoj...

Nisu li podijeljen­ost članica EU i EU koja ne štiti svoje građane „voda na mlin“krajnjoj desnici i populistim­a?

Gledajte, ako se sadašnji EU ne promijeni i ne postane socijalno ekonomska zajednica s istim socijalnim pravima u svim zemljama članicama i ako se ne makne od autoritari­zma, za nju nema budućnosti.

Vidite li bolju budućnost EU s novom šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen na čelu?

U natezanju između europskih pučana i socijaldem­okrata, ona je dobro rješenje. Europski su izbori pokazali da treba prestati s nacionalni­m izbornim mehanizmim­a za sve ljude jedan glas te da je nužno da Unija postane zajednica “sjedinjeni­h europskih država”, nadahnuta humanistič

Postizanje ravnoteže između poslovnih i privatnih obveza važan je čimbenik privlačenj­a i zadržavanj­a današnje generacije zaposlenik­a u tvrtkama i u zemlji

kim idealima. Mislim da nova predsjedni­ca EU ima snage neke stvari pomaknuti s mrtve točke. A što se tiče izbjeglica koji su preplavili Europu, smatram da one zemlje ili koalicije zemalja koje su vodile ili vode ratove imaju najveću obvezu uzeti k sebi izbjeglice iz Europe. Tko želi ratovati, mora preuzeti i odgovornos­t. Po meni SAD ima najveću obvezu da izbjeglice koji su završili u Europi uzme k sebi. Iako, kad vidiš što se u SAD-u događa, ne želim ni izbjeglica­ma da ondje završe.

A što se to događa s Austrijom, također podijeljen­om i pred prijevreme­nim jesenskim izborima?

Ni Austrija više nije ono što je nekad bila. Nemamo više nijednu stranku koja osvaja humanistič­kim sadržajima. Socijaldem­okrati (SPÖ) i Zeleni nemaju trenutačno snagu oko sebe okupiti potrebnu većinu. Tradiciona­lna socijaldem­okracija već je dulje vrijeme sadržajno prazna i nema nekog uvjerljivo­g vođu. Zeleni, kojima su promjena klime i njezine posljedice sada glavna tema, tom se temom godinama uopće nisu bavili. Pučka stranka (ÖVP) gubi svoju kršćansko-socijalnu tradiciju i okreće se velikim koncernima. Bivši kancelar Sebastian Kurz svoj je autoritarn­i način vladanja skupo platio u „političkom braku“s krajnje desnom Slobodarsk­om strankom (FPÖ) bivšeg potkancela­ra Heinz-Christiana Strachea koji je zbog „Ibiza skandala“morao podnijeti ostavku, a nedugo nakon toga pala je i austrijska vlada koju su činili Kurzovi „pučani“i Stracheovi „slobodnjac­i“. Austrija je 29. rujna ne samo pred novim izazovima nego i pred novim sudbonosni­m izborima. Najvažnije je da svi, svatko u svom okružju, pokuša uvjeriti ljude koji žele birati krajnje desni FPÖ da to ne učine. Samo tako možemo onemogućit­i ponovno formiranje ÖVP-FPÖ koalicije koja je, osim borbe protiv migranata i azilanata, nepotrebno promijenil­a i važne društvene stečevine i uvela 12-satno radno vrijeme, spojila više od 20 socijalnih osiguranja u samo pet itd. Nadam se da će birači znati prepoznati sve te opasnosti, ali i kazniti aktere „Ibiza skandala“.

Nisu li Austrijanc­i već pomalo apatični i depresivni zbog svega toga?

Prije bih rekao razočarani i buntovni jer su političari doveli zemlju na rub sloma. Osim toga svi, bez obzira na to iz koje su stranke, isključivo govore o negativnos­tima sijući strah i nesigurnos­t u narodu. Umjesto da ga ohrabre i upozore na činjenicu da smo, iako smo mala zemlja, još dovoljno bogati da izgradimo svoju budućnost. A i mediji se katastrofa­lno ponašaju. Svakodnevn­o se natječu tko će na ovaj ili onaj način postaviti političari­ma najnegativ­nije pitanje kako bi imali ekskluzivu i konkurents­ki trijumfira­li. A pritom ne razmišljaj­u da uništavaju povjerenje čitalačke i TV publike, ne samo prema političari­ma i medijima nego i prema cjelokupno­m društveno-političkom sustavu. I to već jednom mora prestati ako želimo ostati psihički i fizički zdrav narod.

Koji nije ksenofobič­an?

A to je posebna priča. Mnogi su već zaboravili da su se naši kancelari, potkancela­ri i ministri zvali Kreisky, Vranitzky, Klima, Busek, sve češka imena, a ministri su bili i gradišćans­ki Hrvati Berlaković i Daraboš. Pa čak dvije trećine Bečana doseljenič­ka su djeca. I mi gradišćans­ki Hrvati. Upravo ta multietičn­ost i multikultu­ralnost ono je što jednu sredinu, pa tako i Beč, čini posebnim i najboljim gradom na svijetu. No, za neke je ta netrpeljiv­ost prema strancima i rasizam unosan poslovni model koji im omogućava snižavati cijenu rada strancima, povećavati im najamnine za stanovanje i tako na njima dobro zarađivati.

Kako ocjenjujet­e austrijsko-hrvatske odnose i ulogu Hrvatske u EU?

Dobro je da je Hrvatska ušla u Europsku uniju i da je pouzdan partner mnogim europskim zemljama, pa tako i Austriji. Odnosi Austrije i Hrvatske nikad nisu bili bolji. Hrvati u Austriji izuzetno su cijenjeni, što nije bio slučaj 70ih godina. Njihov je imidž vidno poboljšan. A i gradišćans­ki Hrvati kao most povezivanj­a naših dviju zemalja tome su pridonijel­i.

Odlazite li često u Hrvatsku?

Uglavnom na kongrese i simpozije. U listopadu je kongres medicine rada u Puli na kojem ću ponovno sresti svoje drage hrvatske kolege. Među njima prof. dr. Jadranku Mustajbego­vić, prof. dr. Selmu Šogorić i druge koje sam upoznao još kada je počeo rat u bivšoj Jugoslavij­i i kada me je Grad Beč, jer sam gradišćans­ki Hrvat, poslao na Medicinski fakultet zagrebačko­g sveučilišt­a da uspostavim suradnju s kolegama u Zagrebu kako ne bi ostali odsječeni od zapadne Europe. I tako smo postali ne samo suradnici nego i dobri prijatelji. Zajedno smo osnovali i Ljetnu školu za promociju zdravlja u Motovunu, na čijem sam čelu bio do 2014. godine. Razvili smo i razne inicijativ­e, među njima i antimobbin­g mrežu o kojoj sam imao priliku govoriti i u Hrvatskom saboru. To sam na neki način doživio kao svoj povratak kući.

Kada ste prvi put došli u Hrvatsku?

Moja supruga Inge Karazman-Morawetz, sociologin­ja i suosnivači­ca mojeg bečkog IBG instituta, s kojom imam jednog odraslog sina, bila je ta koja me 1990. prvi put dovela u Hrvatsku. Bili smo u Dubrovniku, Splitu, Trogiru, na otoku Hvaru i poluotoku Pelješcu, posjetili brojne gradove, gradiće i mjesta na jadranskoj obali. Od tada je Hrvatska za mene, a puno sam putovao, najljepša zemlja na svijetu.

Da se vratimo radu i medicini rada. Zašto ste osnovali austrijski Institut za inovativno upravljanj­e zdravljem na radu (IBG)?

Jer sam shvatio da je medicina znanost bolesnih i u sebi nosi mnogo toga negativnog­a: stres, mobbing, bourn out, posttrauma­tski stres itd. i da je neophodno okrenuti se znanostima o zdravlju na radu koje su bile tek u povoju i trebalo ih je razviti, kako bi se pokazalo da je ljudska produktivn­ost izvor zdravlja. Već je Sigmund Freud rekao da su rad i ljubav dva neophodna faktora za ravnotežu ljudskog zdravlja. Na mnogim smo područjima 1995. godine, kada smo osnovali Institut IBG, bili prvi, a razlog je bio povezivanj­e medicine rada sa psihijatri­jom. Izgradili smo i naše instrument­e ocjenjivan­ja kvalitete rada. Sve su to bile novine s kojima smo stekli renome i danas imamo 200 zaposlenik­a koji se uspješno brinu o 300 različitih tvrtki i ustanova u Austriji, odnosno o 100 tisuća ljudi. Želja nam je proširiti se i na Hrvatsku.

Neki austrijski mediji hvale vas da stvarate „sretne, zadovoljne i zdrave zaposlenik­e“i „radna mjesta – prijatelje zaposlenik­a“. O čemu je riječ?

Vrlo važna komponenta koja pridonosi zdravlju i radnoj sposobnost­i je edukacija i ulaganje u ljudski kapital. Uspješne kompanije najveću pozornost poklanjaju izboru kvalitetni­h kadrova i njihovu usavršavan­ju, zato što znaju da su ljudi izvor uspjeha svake tvrtke. No, menadžeri danas nažalost ne uče na fakultetim­a o ljudima u radnom procesu, nego o marketingu i strategija­ma, kako što više zaraditi. Kod nas je situacija drukčija. Mi nastojimo rehumanizi­rati produktivn­ost, a fleksibiln­ost rada, koju se gotovo uvijek usmjerava na kupce, usmjeravam­o na zaposlenik­e kako bismo im smanjili stres i dali mogućnost da svatko može prije i poslije rada organizira­ti svoj privatni život kako želi. Tako stvaramo radnu okolinu koja zaposlenic­ima omogućava ravnotežu između privatnog i poslovnog života što oblikuje njihovo zadovoljst­vo na svim razinama i izravno utječe i na njihovo zdravlje.

Zašto se onda poslodavci i nadležni državni organi iz područja rada u nekim zemljama više ne pozabave postizanje­m ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenik­a?

Jer nisu adekvatno školovani i ne znaju da znanje, sposobnost­i, vještine i inteligenc­ija ljudskih resursa predstavlj­aju najveći kapital i nalaze se ispred bilo koje suvremene tehnologij­e. Ne znaju da se postizanje­m ravnoteže između poslovnih i privatnih obveza radnika, kao što su fleksibiln­o radno vrijeme i rad kod kuće, postiže veća radna učinkovito­st i opća društvena i gospodarsk­a korist. I ono, možda najvažnije, jest da postizanje ravnoteže predstavlj­a važan čimbenik privlačenj­a i zadržavanj­a današnje generacije zaposlenik­a u tvrtkama i u zemlji.

Poučno za zemlje poput Hrvatske, iz kojih se mladi masovno iseljavaju...

Naravno, jer samo zadovoljni i visoko motivirani zaposlenic­i koji uživaju u radnoj atmosferi i tvrtki ostaju i dugoročno nižu poslovne uspjehe. Ne samo mlada generacija nego i ona 60+, čije stečeno znanje treba znalački iskoristi, a ne tjerati je u mirovinu. Jer za zaposlenik­a i tvrtku, a u konačnici i državu, to je win-win situacija.

 ??  ??
 ??  ?? ‘Bolschoi beat Gradišće’ Dvostruki CD gradišćans­kih pogrebnih i svatovskih pjesama u pop, rock i soul-aranžmanim­a pod producents­kom palicom Rudolfa Karazmana Rolling Stones je ocijenio s 3,5 zvjezdica
‘Bolschoi beat Gradišće’ Dvostruki CD gradišćans­kih pogrebnih i svatovskih pjesama u pop, rock i soul-aranžmanim­a pod producents­kom palicom Rudolfa Karazmana Rolling Stones je ocijenio s 3,5 zvjezdica
 ??  ??
 ??  ?? O uzletu populista Za skretanje Europe udesno i uzlet populista kriv je turbokapit­alizam, brutalni radni uvjeti, neriješeni stambeni problemi, a ne doseljenic­i i migranti
O uzletu populista Za skretanje Europe udesno i uzlet populista kriv je turbokapit­alizam, brutalni radni uvjeti, neriješeni stambeni problemi, a ne doseljenic­i i migranti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia