Večernji list - Hrvatska

Jeste li znali

-

Leptir monarh ima mozak koji je velik otprilike kao makovo zrno. On mu pomaže da se orijentira na 3 000 km putu dugom od Kanade do šumskog područja u Meksiku. Leptir monarh ima solarni kompas koji omogućava orijentaci­ju na temelju položaja Sunca. No to nije sve. Ti se kukci ravnaju i prema iznimno preciznim cirkadijan­im ritmovima - biološkim procesima koji se ponavljaju u ciklusima od 24 sata - kako bi ispravili odstupanja do kojih dolazi zbog kretanja Sunca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia