Večernji list - Hrvatska

I mladi od 16 godina glasači na lokalnim izborima

-

Saborski Klub zastupnika Nezavisne liste mladih predlaže izmjene Zakona o lokalnim izborima kojim se omogućava pravo glasanja za mlade s navršenih 16 godina na izborima za predstavni­čka i izvršna tijela županija, gradova i općina. Podsjećaju da je Ustav RH odredbom o glasačkom pravu s navršenih 18 godina ograničen na izbore za Hrvatski sabor, Predsjedni­ka RH i Europski parlament te u postupku odlučivanj­a na državnom referendum­u, no ne određuje dobnu granicu za lokalne izbore, što je učinjeno postojećim Zakonom o lokalnim izborima. – Prečesto govorimo o problemima mladih, a postojeća zakonska rješenja zanemaruju njihove potrebe, interese i potrebu za snažnim uključivan­jem u društvene i političke procese na lokalnoj i nacionalno­j razini – naglašava Ante Pranić iz Nezavisne liste mladih.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia