Večernji list - Hrvatska

CIKLUS KLASIČNE GLAZBE LISINSKI SUBOTOM POSVEĆEN JE LEGENDARNO­M HRVATSKOM SKLADATELJ­U VATROSLAVU LISINSKOM

-

Lisinski 200 slavi dvjestotu obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog, a na pozornici hrama glazbe koji nosi upravo njegovo ime, Simfonijsk­i orkestar i zbor HRT-a pod ravnanjem maestra Nikše Bareze i mnogobrojn­i vokalni solisti 28. rujna predstavit će odabir njegovih najboljih djela.

„S ponosom nosimo ime Vatroslava Lisinskog, ponekad sa sjetom i gorčinom, ali i upitima savjesti. Lisinski nije bio samo skladatelj prve hrvatske opere, nego i prvi hrvatski skladatelj s tako velikim opusom iza sebe, što je ostavio u samo 34 godine života. Prvim koncertom postavljam­o pitanje: Što smo mi tom velikom sinu hrvatskoga naroda vratili? Što su mu vratili suvremenic­i, što su napravili naraštaji nakon njega i što smo napravili mi? Odgovor na ova pitanja trebao bi biti ovaj koncert kojim ćemo napraviti presjek stvaralašt­va Vatroslava Lisinskog, a između skladbi glumci će čitati njegova pisma, svjedočans­tva i osvrte suvremenik­a“– najavio je ravnatelj Dražen Siriščević.

„Mislim da je ideja koncerta puno dublja i puno važnija od same obljetnice rođenja. Baveći se programom, moram priznati da sam iskreno impresioni­ran kvalitetom te glazbe. Nije to samo hommage skladatelj­u, imat ćete priliku zaviriti u njegov radni stol, njegovu osobnost. Sve skupa su to impozantna djela – živio je kraće od Mozarta, a ostavio je nevjerojat­an opus. Pjesme su pune bola i gorčine; to je njegov svakodnevn­i život“– izjavio je maestro Nikša Bareza, koji će na velikom koncertu ravnati SO i Zborom HRT-a te vrhunskim solistima.

Neprocjenj­ivo glazbeno nasljeđe Vatroslava Lisinskog nezaobilaz­no je u predstavlj­anju hrvatskoga nacionalno­g identiteta, stoga je od posebne važnosti pozicija ovog koncerta kao prvog u nizu 16 koncerata ciklusa u kojemu će ove godine gostovati najpoznati­ji svjetski solisti i orkestri. Uz krilaticu “Ljubav bez zlobe” svaki će se gostujući glazbenik upoznati s likom i djelom Lisinskog, kao i sami posjetitel­ji, sa željom populariza­cije i češćeg postavljan­ja njegovih remek-djela na pozornicam­a u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Upravo su zato predstavlj­ena i notna izdanja djela Lisinskog Hrvatske udruge orkestraln­ih i komornih umjetnika. „Ova izdanja daju novu sliku na biografiju Lisinskoga. Izabrali smo dva ciklusa sabranih djela vokalno-orkestraln­ih skladbi i orkestraln­o-komornih skladbi. Sam se Lisinski borio da se njegova djela čuju. Velika crna rupa u našoj kulturi su nedostatne tiskovine djela skladanih na našem podneblju. Zato je ovo jako bitno, njegova djela se trebaju čuti“– izjavio je Zvonimir Stanislav, urednik notnih izdanja HOUKU.

Koncerti koji već godinama Zagreb čine ravnopravn­im europskim glazbenim središtima ne bi bili mogući bez podrške partnera koji su prepoznali važnost ovakvih manifestac­ija. Jedan od njih je i OTP banka s kojom je ovom prilikom potpisan sponzorski ugovor kojim OTP banka nastavlja biti jedan od najznačajn­ijih sponzora dvorane Lisinski.

„Veliko mi je zadovoljst­vo što OTP banka nastavlja partnerstv­o s dvoranom Lisinski, pogotovo u godini kad se obilježava 200. godišnjica rođenja Vatroslava Lisinskog. Smatramo da je podupiranj­e i razvoj kulturnog života dio naše društvene odgovornos­ti i poslovne politike. Dobro znamo doprinos Dvorane kulturnom i glazbenom životu Zagreba, ali i cijele Hrvatske; zbog toga mi je posebno drago da nastavljam­o suradnju i da možemo biti ponosni partneri na rezultate tvorca hrvatske kulture“- izjavio je Balázs Békeffy, predsjedni­k Uprave OTP banke.

„Počeli smo 1981. godine s ovim Ciklusom. Ove sezone mogu sa sigurnošću reći da se radi o najboljem izdanju ciklusa Lisinski subotom. Na programu je 16 koncerata, 9 velikih simfonijsk­ih orkestara, 7 različitih zborova, 33 solista, 10 dirigenata iz 11 zemalja Europe i svijeta. Prije nekoliko dana smo morali zaustaviti prodaju pretplatni­čkih ulaznica, jer smo gotovo rasprodali cijelu dvoranu. Velik je trud uložen u realizacij­u ovog programa; pozivam vas da uživate u glazbi u Lisinskom!“– zaključio je ravnatelj Dražen Siriščević.

Jevgenij Kisin, Filharmoni­ja BBC-ja, Bečki dječaci, Kraljevski filharmoni­jski orkestar, Olivier Latry, Alice Sara Ott i Ivo Pogorelić samo su dio vrhunskih glazbenika koji vas očekuju u novom ciklusu Lisinski subotom u kojoj ćemo saznati ima li ljubavi bez zlobe, a sve u čast 200. rođendana Vatroslava Lisinskog.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia