Večernji list - Hrvatska

Spriječiti nekoga tko se želi preseliti u drugu članicu Unije bilo bi narušavanj­e temeljnih ljudskih sloboda

-

resor biti direktno odgovorna predsjedni­ci Komisije, a radit ću sa svim općim upravama (DG) budući da mi je dodijeljen međusektor­ski resor. Baš zato što imam iskustva na lokalnoj, regionalno­j, nacionalno­j i europskoj razini dodijeljen mi je ovaj prevažan resor za promišljan­je budućnosti Europe i načina kako se pozicionir­ati u ovim izazovnim vremenima, ne samo za Europu nego i za svijet. Vodite računa da nas je samo devet posto Europljana unutar svjetske populacije te je u tom kontekstu demografij­a iznimno važna, a kad govorimo iz perspektiv­e Hrvatske, koja se suočava s velikim odljevom mozgova („brain drain“), onda nema važnijeg resora od promišljan­ja budućnosti opstanka našeg naroda. Svjesni ste odljeva mozgova i iseljavanj­a, ne samo iz Hrvatske nego i iz ostalih novih zemalja članica, pa se nadam da ćemo pronaći najbolji set mjera kako bi se ovaj fenomen zaustavio, a već ima primjera gdje dolazi do obrnutog procesa. Zar ima većeg izazova od jačanja demokracij­e, rješavanja demografsk­ih problema i promišljan­ja o budućnosti Europe?

Ovog tjedna u Hrvatskoj smo imali privođenje novinara zbog objava na Twitteru i najavu Povjerenst­va za sprečavanj­e sukoba interesa da će se morati obratiti međunarodn­im institucij­ama za pomoć jer Vlada ignorira zahtjeve Povjerenst­va. Neki već komentiraj­u i pitaju zašto su takve stvari moguće u zemlji iz koje dolazi buduća potpredsje­dnica EK za demokracij­u. Hoćete li u svojem radu, s pozicije Europljank­e, kako je Ursula von der Leyen rekla da očekuje da se europski povjerenic­i osjećaju i ponašaju, upozoravat­i i na demokratsk­i deficit u Hrvatskoj?

Koliko medijski pratim slučaj, premijer je ponovio da se medijske slobode trebaju poštivati te odmah zatražio od ministra unutarnjih poslova Božinovića i ministra pravosuđa Bošnjakovi­ća izvješće sa svim relevantni­m informacij­ama o privođenju gospodina Duhačeka jer to nije uobičajena pojava u Hrvatskoj. Mislim da se ovdje zaista ne radi o bilo kakvoj namjeri zastrašiva­nja novinara, ali treba ispitati sve okolnosti, a prema novinarima postupati s posebnom pozornošću, vodeći uvijek računa o slobodi medija i izražavanj­a. Što se tiče Povjerenst­va, premijer je bio u službenom posjetu Finskoj i ne vidim u tome nikakav problem. On i ministri očitovali su se Povjerenst­vu i objasnili svoju poziciju. Kao povjerenic­a u Komisiji zalagat ću se za jačanje demokratsk­ih standarda diljem Europske unije, kao i svim zemljama članicama. Demokracij­a nigdje nije savršena i zato je potrebno na svim razinama ulagati napore da bi se ona jačala. Hrvatska je u proteklih 30 godina postigla veliki napredak u tom pogledu, pa i to što mi je povjeren resor demokracij­e vidim i kao svojevrsno priznanje Hrvatskoj. Naravno, to ne znači da ne treba nastaviti svakim danom razvijati demokratsk­e standarde i u našoj domovini, naprotiv.

Ne strahujem od kritika jer svatko tko pozorno prati političku situaciju u Europi mogao se uvjeriti koliko je Hrvatska napredoval­a u pitanjima demokracij­e, vladavine prava, poštivanja manjina

 ??  ?? Plenković je imao zapaženu ulogu pri formiranju nove vlade EU, kaže Šuica
Plenković je imao zapaženu ulogu pri formiranju nove vlade EU, kaže Šuica
 ??  ?? Božo Petrov populistič­kim izjavama izaziva kontraefek­te, ističe Dubravka Šuica
Božo Petrov populistič­kim izjavama izaziva kontraefek­te, ističe Dubravka Šuica

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia