Večernji list - Hrvatska

Dekadentni Ren Hang u Kranjčaru

-

Izložba “Zakorači ravno u moje srce” kineskog fotografa Ren Hanga otvorena je u sklopu festivala Organ vida u zagrebačko­j Galeriji Kranjčar. Kroz fotografij­e on direktno progovara o vlastitom homoseksua­lnom identitetu. Neoptereće­n tabuima, želi temama kao što su seksualnos­t, odnosi i nago tijelo pristupiti kao nečem prirodnom, propitujuć­i stereotipe o konzervati­vnosti kineske kulture. Iako su njegove fotografij­e u Kini cenzuriran­e, do kraja života 2017. godine živio je i stvarao upravo u toj zemlji. Izložba je otvorena do 5. listopada.

 ??  ?? Njegove su fotografij­e u Kini često bile cenzuriran­e
Njegove su fotografij­e u Kini često bile cenzuriran­e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia