Večernji list - Hrvatska : 2019-10-09

Aktualno : 11 : 11

Aktualno

Aktualno 11 VEČERNJI LIST srijeda, 9. listopada 2019. ZAGREB Konferenci­ja FINANCIJSK­O SREDISTE Novi bankarski trendovi i fintech 29. listopada 2019. Kongresni centar Forum, Zagreb Najnovija analiza digitaliza­cije u bankarstvu Stručna prezentaci­ja EU legislativ­a za bankarski sektor s naglaskom na fintech Stručna prezentaci­ja Spremnost banaka za nove tehnologij­e, novi "igrači" na tržištu... Panel diskusije Projekt podržava: Partneri projekta:

© PressReader. All rights reserved.