Večernji list - Hrvatska : 2019-10-09

Komentari & analize : 18 : 18

Komentari & analize

Komentari & analize 18 VEČERNJI LIST srijeda, 9. listopada 2019. Analiza KOMENTARI & ANALIZE www.pixsell.hr Glavni urednik IMPRESSUM Dražen Klarić Izdavač: Telefon za pretplatu: 01 5540 999 Večernji list d.o.o. Oreškoviće­va 6H/1 10010 Zagreb Telefon za čitatelje: 01 5540 000 Tiskara Zagreb d.o.o. Radnička cesta 210, Zagreb www.tiskarazag­reb.hr Večernji list je član Hrvatskog vijeća za medije [email protected] i www.hvzm.hr REDAKCIJA Tel: + 385 1 6300 605 Fax: + 385 1 6300 676 [email protected] Zamjenici glavnog urednika Stjepan Blažević Mislav Šimatović Pomoćnica glavnog urednika Mirjana Žižić Art direktor Zoran Birman Urednički kolegij Dario Markas (Vijesti, web) Dean Besedić (Desk) Žarko Ivković (Posebni proizvodi) Antonio Mandir (Svijet) Goran Gerovac (Obzor) Uredništvo Robert Bubalo (Nedjelja) Karlo Ledinski (Sport) Petar Grubišić (Zagreb) Sandra Mikulčić (Auto) Marin Penavić (Crna kronika) Bojana Radović (Panorama) Ivica Bralić (Noćni urednik) Anamarija Kronast (Scena/Ekran) Milena Zajović (Kultura) Urednik fotografij­e Boris Ščitar Marketing Tel: + 385 1 6300 586 Fax: + 385 1 6300 686 [email protected] Prodaja medijskih rješenja Tel: + 385 1 6326 016 Fax: + 385 1 6326 060 oglasavanj­[email protected] Mali oglasi Tel: + 385 1 6500 920 Osmrtnice Tel: + 385 1 6500 920 [email protected] www.sjecanje.hr Pretplata Tel: + 385 1 5540 999 Fax: + 385 1 6300 777 [email protected] Distribuci­ja Slavko Janžić Tel: +385 1 6300 647 Proizvodnj­a Mladen Regvar Tel: +385 1 63 00 650 Tiskani mediji Dean Činić direktor Uprava Andrea Borošić direktor i član uprave Renato Ivanuš član uprave Prokuristi Jasna Bibić Ivana Šuto Fotografij­e Pixsell

© PressReader. All rights reserved.