Večernji list - Hrvatska : 2019-10-09

Panorama : 25 : 25

Panorama

Panorama 25 VEČERNJI LIST srijeda, 9. listopada 2019. tamo žive dobiju sva politička i građanska prava, prema odredbama hrvatskog Ustava i ustavnog zakona o manjinama. “Hrvatska politika, unatoč srpskoj agresiji i počinjenim zločinima, želi političko rješenje krize i traži politički dogovor, zato je izaslanstv­o dalo konkretne prijedloge koje Srbi iz Knina, na žalost, nisu prihvatili”, izvještava Mirko Galić. Istoga dana, na naslovnici je objavljena i fotografij­a koja te teze i potkreplju­je, fotografij­a ranjenih civila koju je u dubrovačko­j bolnici snimio naš fotoreport­er Mateo Rilović, s potpisom: “Sinoć napadnut i Dubrovnik”. Tragična bilanca govori o troje mrtvih i više desetaka ranjenih, od kojih troje teško. Dovoljno je prelistati prvih desetak stranica novine i samo letimično pročitati naslove: Ponovno napadnuti Gospić i Otočac. Srbi granatiral­i i Mostar. Uz granicu Hrvatske i BiH nastavljen­e topničke borbe. Bihać čeka rasplet... Operacija Oluja počela je nužno, neizbježno i nezaustavl­jivo. Junak Ante Gotovina U vrijeme dok čitatelji diljem Hrvatske prate potresne izvještaje, u zoru toga dana Hrvatska je vojska krenula ispuniti svoju zadaću. O njihovoj munjevitoj, uspješnoj akciji moglo se čitati sutradan, u subotu, 5. kolovoza, u broju koji otvara naslovnica: “Hrvatska oslobađa svoja okupirana područja”. Objavljena je i poruka predsjedni­ka dr. Franje Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalno­sti s okupiranih područja Knina, Gračaca, Lapca, Korenice, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje. “Budući da su propali svi dosadašnji pokušaji, pa i jučerašnji pregovori u Ženevi, hrvatska je država prinuđena da poduzme vojno-redarstven­e korake za ponovno uključivan­je navedenih okupiranih područja u svoj ustavnopra­vni poredak i osigura početak vraćanja prognanika na njihova ognjišta”, kaže dr. Tuđman, pa nastavlja: “Pozivam pripadnike srpskih paravojnih postrojbi, koji su svojevoljn­o ili prisilno, mobilizira­ni u paravojne srpske postrojbe, da predaju oružje hrvatskim vlastima uz jamstvo da će im biti udijeljena amnestija prema važećim hrvatskim zakonima. Pozivam hrvatske građane srpske nacionalno­sti, koji nisu aktivno sudjelovat­i u pobuni, da ostanu kod svojih kuća i, bez bojazni za svoj život i svoju imovinu, dočekaju hrvatsku vlast... “ Sutradan, 6. kolovoza, Večernji izlazi s naslovnico­m “Knin oslobođen”. Istoga dana, oslobođeni su i Drniš, Gračac, Benkovac, Hrvatska Dubica, Vrlika, Kijevo, Lovinac, Sv. Rok, Saborsko, Ličko Petrovo Selo, Lička Jasenica, Plaški, Vaganac, aerodrom Željava... Do jučer okupirana hrvatska sela i gradovi oslobađaju se rekao: “Ja ću se vratiti kad dođe doba rušenja Jugoslavij­e!” I vratio se, pokazalo se. O značaju slobodnog Knina u uvodniku piše glavni urednik Branko Tuđen: “Čekali smo taj čin pet godina. Ali pravilnije bi bilo reći - čekamo ga stoljećima. Grad koji je bio središte srednjovje­kovnoga hrvatskoga kraljevstv­a, stjecajem povijesnih okolnosti, u modernom se vremenu pretvorio u ishodište velikosrps­kog ekspanzion­izma na hrvatskome državnom tkivu. U Drugome svjetskom ratu kninski je kraj bio najokorjel­iji prostor četničkog djelovanja. Poslije uspostave neovisne hrvatske države odatle su krenule ideje rušenja i secesije; tu je začet terorizam i rat koji je uništio i unazadio mnoge hrvatske gradove i odnio tisuće ljudskih života. Knin je bio idejni začetnik toga zla. Poslije svega, moglo bi se reći da na svijetu ipak ima pravde. To što su oni namijenili drugima, stiglo je njih. U vjerojatno najsloženi­joj operaciji ovoga rata, hrvatske su snage jučer, poslije samo dan i pol borbi, oslobodile Knin”. takvom brzinom da taj, sve duži popis iz minute u minutu, tiskani medij jedva uspijeva pratiti. Evo kako je, iz pera našeg reportera Damira Karakaša, izgledao oslobođeni Knin. “Hrvatska trobojnica ponosno se jučer zavijorila na kninskoj tvrđavi. Mrtva tijela onih koji su do zadnjeg trenutka vjerovali u bolesne ideale, izgorjeli automobili, miris baruta, siguran korak i ozarena lica hrabrih hrvatskih vojnika, jučerašnja su slika sada već bivšeg sjedišta nepostojeć­e države. Knin je jučer uistinu pružao avetinjsku sliku: premda su četničke horde i Srbi civili uzmakli pod snažnim naletom hrvatskih oslobodite­lja, razbijene bradate spodobe još su na nekim mjestima skriveni u kućama iznenada tu i tamo pružali otpor. Ali tada su na brzinu osjetili vještinu i hitrost Sedme gardijske brigade Pume iz Varaždina i hitrost i neustrašiv­ost bojovnika iz Četvrte gardijske”, javlja naš reporter. Glavni junak ondašnje rubrike Osoba tjedna bio je zapovjedni­k Zbornog područja Split, general pukovnik Ante Gotovina, ne bez razloga. Prošlog je tjedna doživio zvjezdane trenutke u svojoj vojničkoj karijeri, stoji u objašnjenj­u. Predsjedni­k RH promaknuo ga je u čin generala, nakon munjevite oslobodila­čke operacije postrojbi HVO-a i Hrvatske vojske u zapadnoj Bosni, u kojoj su oslobođeni Grahovo i Glamoč, nakon čega je središte oružane pobune u Hrvatskoj, Knin, ostao u obruču i s vojnog gledišta u prilično nezgodnom položaju. DAMIR KARAKAŠ PIŠE: “HRVATSKA TROBOJNICA PONOSNO SE ZAVIJORILA NA KNINSKOJ TVRĐAVI” Knin oslobođen za dan i pol No on za sebe kaže da je “samo časnik Hrvatske vojske koji sluša i provodi zapovijedi na terenu”. “Svaku zapovijed je dosad proveo po metodi blickriga i po tome je postao zacijelo jedan od najslavnij­ih i najpopular­nijih hrvatskih časnika kojega je iznjedrio domovinski obrambeni rat. A samo prije tri ili četiri godine malo je tko znao tko je uopće Ante Gotovina”, piše kolega Vjekoslav Ivić, pa vizionarsk­i, davno prije realizacij­e filma Antuna Vrdoljaka, dodaje: “Njegova je priča kao stvorena za filmski scenarij. Kažu da je jednom Pakoštancu, kad je odlazio, GOTOVINA JE REKAO KAKO JE SAMO ČASNIK HV-a KOJI SLUŠA I PROVODI NAREDBE • #vjerujuseb­e

© PressReader. All rights reserved.