Man­džu­kić i Can u za­mje­nu za Pog­bu?!

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Ni­je taj­na da je Man­c­hes­ter Uni­ted već že­lio do­ves­ti hr­vat­skog na­pa­da­ča Ma­ri­ja Man­džu­ki­ća, ali ljet­ni tran­sfer je pro­pao. Pri­li­ku za no­vi imat će na zi­mu. Na­ime, Man­džo se ne uk­la­pa u pla­no­ve no­vog tre­ne­ra Ju­ven­tu­sa Ma­uri­zi­ja Sar­ri­ja ko­ji ga ne stav­lja u mom­čad, a ta­li­jan­ski Tut­tos­port jav­lja da to­rin­ska Sta­ra da­ma na­mje­ra­va Man­c­hes­ter Uni­te­du u si­ječ­nju po­nu­di­ti Man­džu­ki­ća i Ni­jem­ca Emrea Ca­na u za­mje­nu za Pa­ula

• Pog­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.