Večernji list - Hrvatska : 2019-10-10

Komentari & Analize : 23 : 23

Komentari & Analize

Komentari & analize 23 VEČERNJI LIST četvrtak, 10. listopada 2019. Ispod crte Ivan Hrstić To što je Tuđman na temelju svojih zasluga dobio priliku definirati o nacionalne praznike nitko razuman ne bi mu smio zamjeriti. Niti mu je to itko imao pravo oduzeti. Ekonomski antibarbar­us Ratko Bošković Hrvatska nema snažne razvojno-istraživač­ke, industrijs­ke i tečajne politike kao ni kontrolu tokova kapitala

© PressReader. All rights reserved.