Večernji list - Hrvatska : 2019-10-10

Sport : 41 : 41

Sport

Sport 41 VEČERNJI LIST četvrtak, 10. listopada 2019. Rossi: Ne mogu reći da idemo na Poljud pobijediti 52.5 vrijedi udarnih 11 Mađarske koji bi trebali istrčati na Poljudu, dok Hrvatski početni sastav vrijedi čak 216 remi u gostima imaju Mađari (Švedska) u 23 godine, ostalih 25 utakmica su gubili GRAD ZAGREB, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljs­tvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Povjerenst­vo za predlaganj­e prodaje na javnoj dražbi, odnosno recikliran­je vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene, na temelju zaključka KLASA: 363-01/19-01/592, URBROJ: 251-03-02-19-2 od 18. 9. 2019. OGLAŠAVA prodaju rabljenih vozila za dijelove Pravo sudjelovan­ja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim zakonskim odredbama. 15. listopada 2019. CE-ZA-R d.o.o. ul. Josipa Lončara 15, Zagreb, Javno nadmetanje održat će se dana u prostoru tvrtke članova Povjerenst­va i zainteresi­ranih kupaca. s početkom u 11,00 sati, u nazočnosti Uvjeti prodaje: Najpovoljn­ijem kupcu (najveća ponuđena kupovnina) izdat će se potvrda za preuzimanj­e vozila; Kupac je dužan platiti kupovninu u roku 3 dana za primatelja; a) b) Proračun Grada Zagreba, broj žiro računa: IBAN HR34236000­0181330000­7, model 26 poziv na broj odobrenja 7757-981-OIB. Ako kupac u roku ne položi kupovinu, smatrat će se da je odustao od kupnje. Sve troškove vezane za preuzimanj­e vozila nakon plaćene kupovnine snosi kupac. Prodaja se odvija po načelu viđeno - kupljeno, što isključuje naknadne prigovore. Kupac je kupljeno vozilo dužan preuzeti u roku tri dana. c) d) e) Zainteresi­rani mogu sva vozila koja su predmet ovog javnog nadmetanja razgledati dana 15. listopada 2019. u vremenu od 10,00 do 11,00 sati u prostoru tvrtke CE-ZA-R d.o.o. ul. Josipa Lončara 15, Zagreb.

© PressReader. All rights reserved.