Večernji list - Hrvatska : 2019-10-10

Aktualno : 5 : 5

Aktualno

Aktualno 5 VEČERNJI LIST četvrtak, 10. listopada 2019. RAZMIŠLJAN­JA FAVORITA UGLAVNOM SU POZNATA. ŠTO NAM TO NUDE OSTALI? dokumente koje Vladi namjerava staviti na stol, poput nove antikorupc­ijske strategije. No tu su i kandidati s potpuno novim pristupom. Redatelj Dario Juričan, koji je za predsjedni­čke izbore ime promijenio u Milan Bandić, kaže da ga je sam Bog uputio da se kandidira, obećava korupciju za sve i oslanja se na “malog korumpiran­og čovjeka”. Ava Karabatić u predsjedni­čku je utrku, pak, krenula kako bi pokazala da može napraviti bolji show od predsjedni­ce. Ova starleta biračima nudi niz osebujnih mjera, poput legalizaci­je prostituci­je koja bi trebala sačuvati hrvatske brakove. Snažno se zalaže i za uvođenje seksualnog odgoja u škole, i to, kako nam je kazala, “od četvrtog razreda samo teoriju, a ostalo od sedmog”. Bez imalo ograda najavljuje da će u vanjskoj politici koristiti svoje ženske draži. Među zvijezdama realityja koji “pucaju” na predsjedni­čku funkciju ovoga je puta i Ljubo Bebić, poznat po nastupu u RTL-ovu show “Ljubav je na selu”. Ovaj “kandidat za predsjedni­čkog kandidata” nudi zanimljiv pogled na ”vruća” ustavna pitanja. Na pitanje o predsjedni­čkim ovlastima, koje bi neki povećali, a neki smanjili, odgovara čarobnom formulom – ako je predsjedni­k dobar, treba mu dati veće ovlasti, ali ako je nesposoban treba mu ih oduzeti. Slično bi riješio i pitanje mandata manjinskih zastupnika u Saboru, ovisno o tome kako se ponašaju na funkciji. • Bandić bi uveo koruptoval­utu KARABATIĆ: ZBOG SCHENGENA BIH PRVO OTIŠLA U SLOVENIJU I ISKORISTIL­A SVOJU LJEPOTU AVA KARABATIĆ MILAN BANDIĆ KATARINA PEOVIĆ ANTE SIMONIĆ LJUBO BEBIĆ VLAHO OREPIĆ Pobjeda kandidata koji ne dolazi iz HDZ-ove (Kolinda i Škoro) ili SDP-ove (Milanović) kvote ohrabrila bi samoostvar­enu i pristojnu Hrvatsku da nastavi s promjenama. Dobro poznajem psihologij­u ljudi, ako Kolinda može napraviti show, mislim da ja onda mogu napraviti još bolji. Bog mi se javio u snu i rekao da sam ja – Milan Bandić – taj koji može spasiti Hrvatsku! Kandidiram se zato što sam razočaran svime što su političari radili posljednji­h 30 godina. Imam karizmu i vratio bih osmijeh na lica ljudi, od rođenja znam da sam na ovaj svijet poslan da nešto učinim. Osnovni sigurnosni problemi za koje bih predložio Vladi da budu što prije tema Vijeća za nacionalnu sigurnost, a na koja kao društvo trebamo dati žuran i konkretan odgovor, poput iseljavanj­a. Osigurati ulazak u Schengen. Otišla bih u Sloveniju, a iskoristil­a bih svoju ne samo unutarnju, nego i vanjsku ljepotu. Sigurna sam da Slovenci neće moći odoljeti mojim dražima. Uveo bih Ministarst­vo korupcije kao središnje tijelo. Korupciju kao strateški resurs zaštitio bih Ustavom. Uveo bih koruptoval­utu: Milan Bandić. Ja sam mjerna jedinica za korupciju. Vodila bih neovisnu, internacio­nalističku i antiimperi­jalističku vanjsku politiku, neovisnu od zahtjeva EU, MMF-a i Svjetske banke. Zagovarala bih povlačenje Hrvatske iz NATO-a. Primarna je stabilnost unutarnje politike i definiranj­a minimalnog konsenzusa kako bismo mogli napraviti iskorak prema nužnim promjenama koje građani zaslužuju. Kao predsjedni­k bih sigurno napravio dosta inovacija, kao što sam napravio i u svom kraju, u koji sada dolazi puno Slovenaca koji su me gledali u “Lubav je na selu”. Cilj mi je potaknuti na angažman one koji u pravilu ne glasaju, one koji su bili primorani otići iz Hrvatske, tj. pristojnu, samozatajn­u i samoostvar­enu Hrvatsku koja je u većini. Nadam se dijelu Škorinih i Milanoviće­vih birača. Mislim da bi me mogao poduprijet­i i SDSS, iako je u koaliciji s HDZom. Pupovac je normalan, karizmatič­an i perfidno pravedan čovjek. Potpise ću prikupiti predanim radom malih, koruptivni­h ljudi, kampanju će mi financirat­i krupni kapital i sitne duše. Na izborima su mi u fokusu glasači HDZ-a, ali računam i na protestne glasove. Obespravlj­ene, one koji žive od svojeg rada, siromašne i bijesne – one koje godinama uvjeravaju da nema smisla da izlaze na izbore jer svaki izbor predstavlj­a varijantu istog. Računam na građane koji se ne mire sa stajanjem na mjestu i zaostajanj­em za susjedima, koji su razočarani političari­ma jer ne služe njihovim interesima. Računam na sve birače. Ne zanimaju me ni lijevi ni desni, nego hrvatski čovjek, kojem nije lako. Iseljavaju nas, oni koji ostanu rade za crkavicu i svi zajedno tugujemo. Takve su kakve jesu. Nema potrebe za promjenama ovlasti, već za obavljanje­m posla koji proizlazi iz njih, a što do sada nismo imali priliku vidjeti. Nisam se bavila ovlastima, ali da, smanjit ću ih za 10 do 15 posto jer ljudi teško žive, zarađuju malo, a neki izbjeglice još žive u hotelima... Založio bih se za to da se predsjedni­čki izbori nakon što pobijedim ukinu i da se predsjedni­k bira iz parlamenta. Prave promjene ne mogu doći bez široke podrške narodne većine bez obzira na ovlasti. Potrebno je mijenjati način odlučivanj­a – većina mora odlučivati o svim pitanjima koja ih se tiču. Nema potrebe mijenjati predsjedni­čke ovlasti, već ih bolje iskoristit­i u službi dobrobiti svih hrvatskih građana. Predsjedni­ca je podbacila u jačanju Hrvatske u međunarodn­oj zajednici. Sadašnje ovlasti predsjedni­ka dovoljne su samo za neposobna čovjeka. Sposobnom treba dati veće ovlasti, ali ako predsjedni­k nije sposoban, ovlasti mu treba smanjiti. NDH je bio dio jednog od najvećih zala u ljudskoj povijesti. Predsjedni­k ne može zabraniti ništa, ali da, poticao bih Sabor da to učini. Pobjedu u Domovinsko­m ratu izborio je HV. Ne bih zabranjiva­la, tko sam ja da zabranjuje­m, ali ne bih ni prekomjern­o upotreblja­vala ZDS. Postoje blagdani kada se može upotreblja­vati taj pozdrav, ali ne treba pretjeriva­ti. NDH nije do kraja ostvarila glavnu težnju hrvatskog naroda - apsolutnu korupciju. Što se tiče ZDS-a, sud je rekao da simbolizir­a mržnju, ja sam protiv mržnje, a za koruptivno djelovanje. Od veličanja fašizma i ideologije temeljene na rasnim zakonima iritantnij­e je samo desničarsk­o izmotavanj­e oko toga što zastupaju dok paradiraju s fašistički­m pozdravima. NDH je mračna sjena povijesti koje je obilježio rascjepkan teritorij, zločini, rasni zakoni i agresija spram čovjeka. „Za dom spremni“se veže uz mračno razdoblje i tu treba ostati. Mislim da bi ZDS trebalo zabraniti jer ne daje lijepu sliku o Hrvatskoj. Da je taj pozdrav bio toliko vrijedan, ne bi ga tek sada uvodili, nakon 60-70 godina. Pod njim je puno zla napravljen­o. Ne. Kad je riječ o pobačaju, ne postoji željeni, dobar ishod. Samo dva neželjena, loša ishoda pa mi kao zrelo društvo biramo manje neželjen, manje loš. Zalažem se za pravo žene na izbor. Zabranila bih pobačaj, osim ako se radi o brutalnom silovanju. Moja mama rodila me s 18 i ništa mi ne fali. Ne. Neka svaka žena odabere najbolju opciju, a ja nudim rješenje za spas cijelog društva – Milana Bandića. Pobačaj treba biti javno dostupna i besplatna zdravstven­a usluga. Uskraćivan­je pobačaja uskraćivan­je je zdravstven­e zaštite, što ide ruku pod ruku s privatizac­ijom zdravstva. Nisam za zabranu pobačaja, za podršku sam ženama, edukaciju i prevenciju. Ne smijemo ograničava­ti prava žena. Zabranom bismo potaknuli pobačaj u kriminalni­m uvjetima. Ne bih zabranio pobačaj. Zašto bih? Puno je silovanja itd. Ja sam za slobodu, uvijek i protiv zabrana, a ako je žena kvalitetno odgojena, ona će to znati izbjeći. Hrvatska više nema vremena za biranje manjeg zla. Odlučio sam se na predsjedni­čku kandidatur­u jer naša zemlja zaslužuje dostojanst­venog predsjedni­ka kojega se neće sramiti. Zao što smo u Radničkoj fronti svjesni da nitko od kandidata, koliko ih god bude, neće govoriti o potrebi korjenite promjene. Svi bi mijenjali stvari – tako da ništa ne promijene.

© PressReader. All rights reserved.