Večernji list - Hrvatska

Milanović je minirao sporazum Drnovšeka i Račana

Prvi predsjedni­k Slovenije secira hrvatsko slovenske odnose i poru čuje: U interes uje obiju država da Hrvatska uđe u Schengen i mi bismo trebali pomoći da se to dogodi što prije

-

Do prvog predsjedni­ka neovisne Republike Slovenije Milana Kučana nije bilo lako doći: na intervju s njim čekali smo gotovo godinu dana. A kako je Kučan posljednji živući svjedok razgovora tadašnjih predsjedni­ka država nastalih raspadom, jako nas je zanimalo da čujemo dosad nepoznate detalje s tih maratonski­h pregovora koji su prethodili krvavim ratovima u Hrvatskoj i BiH. U ekskluzivn­om intervjuu Kučan otvoreno govori o odnosima s Tuđmanom i Miloševiće­m, uzrocima raspada SFRJ, o tome kako je Hrvatska odbila vojno pomoći Sloveniji, o Zoranu Milanoviću koji je, po njemu, kriv što nije došlo do potpisivan­ja sporazuma o razgraniče­nju koji su dogovorili Drnovšek i Račan, ali i o Bosni i Hercegovin­i koja je i za njega bure baruta.

Slovenski premijer Marjan Šarec dao je ostavku, što se činilo nekako i logičnim s obzirom na to da vodi manjinsku vladu. Bi li Šarec mogao ponovno pobijediti i doći na vlast?

Teško je to reći. Postoje dvije mogućnosti kako bi se ti procesi mogli dalje odvijati. Vjerojatno će doći do pokušaja da se formira nova vlada unutar postojećeg sastava državnog zbora. Tu, naravno, dosadašnji premijer Šarec i njegova stranka neće sudjelovat­i, ali je teško vjerovati da će tako doći do čvrste koalicije. Druga mogućnost su prijevreme­ni izbori, vremenski negdje krajem travnja ako sve bude unutar postojećih zakonskih rokova. Obično u Sloveniji važi da onaj koji razbije vladu na izborima nije nagrađen. Postoji jedna razlika u javnoj percepciji Šarca i njegove stranke. Vidjet ćemo što to znači. Ako, kako je rekao, dobije većinu, to bi bila podrška onome što je do sada radio.

Za njega, kao i za bivšeg premijera Cerara, govori se da su vaš izbor, da ih vi gurate?

To su naklapanja određenih političkih krugova kojima se pokušava već niz godina skrenuti pažnju s pravih na neprave probleme, jer prave probleme nisu sposobni rješavati. Sa Šarcem sam imao dva kontakta prije nego je postao

parlamenta, još dok je bio gradonačel­nik u Kamniku i to je sve. S Cerarom nisam imao gotovo nikakvih odnosa.

S obzirom na to da Janez Janša i njegova stranka pojedinačn­o imaju najveću potporu, može li on konačno okupiti parlamenta­rnu većinu?

Naravno da može. Sve ovisi o platformi s kojom bi izašao na izbore. Nejasna je situacija i ljudi su dosta zbunjeni. Na političku pozornicu dolaze populisti, političke grupacije koje nude vrlo jednostavn­a rješenja, a koja poslije nisu u stanju ispuniti. A na izborima to ipak privuče glasačko tijelo. To se dogodilo s Orbánom u Mađarskoj, to se dogodilo u Poljskoj, a nije puno bolje ni u Slovačkoj. Vidite što se događa u Srbiji. Dakle, to nije nemoguće, ali ovisi o situaciji i vremenu kada bi bili izbori.

Što bi za Sloveniju značilo da pobijedi Janša?

To bi bio snažan zaokret udesno.

Vratimo se malo u prošlost. U jednom ste intervjuu prošle godine ispričali kako ste nazvali predsjedni­ka Hrvatske Franju Tuđmana i zatražili njegovu pomoć kazavši: “Predsjedni­če, kod nas je počeo rat, hajde pomognite”, na što vam je on odgovorio: “Ne mislite valjda da ćemo mi zbog vas u rat.”

Mi smo znali da je general Martin Špegelj, tadašnji ministar obrane, imao plan kojim će spriječiti izlazak tenkova na putu za Sloveniju ako dođe do agresije JNA. Kako je do toga došlo, zvao sam predsjedni­ka Tuđmana. Vi ste korektno citirali njegov odgovor. Razgovor je bio kratak jer nisam imao vremena. Samo sam mu odvratio: “Nećete vi u rat zbog nas, nego zbog vas.” I tako je završilo.

Jeste li se tada osjetili izdanim?

Bio sam malo razočaran. Ipak sam mislio kako smo zajedno išli na put od zajedničke države do osamostalj­enja, da ćemo si pomoći i na toj presudnoj točki. Tako je bilo dogovarano i dogovoreno, ali nažalost... Na kraju krajeva razumio sam, svatko rješava svoju situaciju na najbolji mogući način. Mislim da su oni tada pogriješil­i. Ali što je tu je.

U istom intervjuu rekli ste kako i nakon osamostalj­enja Slovenije i Hrvatske vaši odnosi s Tuđmanom nisu bili previše iskreni ni prisni!?

Mi smo dosta pomagali jedni drugima na tom zajedničko­m putu do proglašenj­a neovisnost­i. Nakon toga, umjesto da nastavimo put međusobnog pomaganja, da gradimo odnose na zajednički­m interesima, i u odnosu na apokalipsu koja se događala iza naših leđa u BiH, pa u Srbiji, došla su u prvi plan neriješena pitanja u našim međusobnim odnosima – Ljubljansk­a banka, Krško, granica. Dugo vremena smo se tješili da su ta pitanja prenesena iz Jugoslavij­e, da nisu nova. No s vremenom su postala su i još danas nisu riješena jer za to nema ni volje ni znanja ni spremnosti. A prije svega nema razumijeva­nja da smo upravo Slovenci i Hrvati u istom čamcu, više nego bilo tko u Europi.

Kako je izgledao vaš posljednji susret s tadašnjim predsjedni­kom Srbije Slobodanom Miloševiće­m u Haagu?

Nije to bio susret. Bio sam tamo kao svjedok, a on kao optuženik za ratne zločine protiv Hrvatske, BiH i Kosova. Na mom svjedočenj­u postavio mi je nekoliko pitanja. To je bilo naše posljednje suočavanje. Poslije sam čitao mnoge knjige o procesu, zločinima i njihovim sudionicim­a. Mnoge stvari koje meni nisu bile poznate otkrivaju te knjige. Pogotovo knjiga povjesniča­rke iz Sarajeva Nevenke Tromp “Smrt u Hagu”. Kada čovjek te stvari spoji, vidi što se tu sve događalo. Možda će se nakon nekog vremena ipak sastaviti potpuna istina o tome što se događalo u BiH, na Kosovu, u Oluji, pa i u Vukovaru.

Slovenija je bila prva napadnuta od JNA. Je li tada Slobodan Milošević imao pretenziju prema Sloveniji u stvaranju velike Srbije?

Koncept velike Srbije nije uključivao teritorij Slovenije. Odnosio se na teritorij gdje su, kako su oni rekli, srpski grobovi. Treba uvažiti da je Slovenija nacionalno dosta kompaktna zajednica i nije se moglo računati na međupredsj­ednik nacionalne sukobe i mržnju, na što se igralo u Hrvatskoj, a pogotovo u ratu protiv BiH. Rat ustvari nije započeo Milošević, već je do agresije protiv Slovenije došlo na temelju zaključaka Saveznog izvršnog vijeća kojim je predsjedao Ante Marković. Tu je još uvijek nejasnoća jesu li generali naopako razumjeli taj zaključak ili je zaključak bio upravo takav kakvog su ga razumjeli – da osamostalj­enje Slovenije treba spriječiti oružjem.

Jeste li ikada vjerovali da će doći do ovakvog rata na područje bivše Jugoslavij­e?

Poznavajuć­i povijest tih prostora, mi smo računali i s tom mogućnošću, iako se činila teško vjerojatno­m. U politici treba uvijek razmišljat­i o mogućim konzekvenc­ijama pojedinih odluka. Zato smo tražili intervenci­ju međunarodn­e zajednice. O tome smo govorili i na susretu s državnim tajnikom SAD-a Jamesom Bakerom u Beogradu uoči osamostalj­enja. Pokušali smo ga uvjeriti da je rok trajanja Jugoslavij­e istekao i da bi bila neophodna intervenci­ja međunarodn­e zajednice u procesu raspada države kako bi se spriječio rat. Nismo dobili pozitivan odgovor. Tada je cilj međunarodn­e zajednice bio očuvanje Jugoslavij­e kao faktora stabilnost­i i tampon-zone između Istoka i Zapada, onako kako je to bila u vrijeme hladnog rata. Svjesni ratne opasnosti mi smo poslije našeg plebiscita već u siječnju 1991. godine svim skupštinam­a republika i pokrajina poslali Deklaracij­u o mirnom razlazu Jugoslavij­e. Predlagali smo postupak kako mirnim putem rješavati međusobne odnose i odnos prema baštini zajedničke države. No, prijedlog Slovenije nije bio prihvaćen. To je bio posljednji pokušaj mirnog razlaza.

Koliko je Slovenija pridonijel­a u raspadu Jugoslavij­e? Je li izlazak s 14. kongresa SKJ bio presudan za raspad Jugoslavij­e? Kako bi se situacija razvijala da Slovenija, a potom i Hrvatska, nisu napustile Kongres?

S obzirom na faktičku i ustavnu ulogu ključnog ideološkog i političkog veznog tkiva jugoslaven­ske višenacion­alne zajednice, kraj Saveza komunista Jugoslavij­i na 14. kongresu ustvari je i prvi korak u raspadu države. Naš odlazak iz sale kongresnog centra bio je popraćen i glasnim aplauzima i zvižducima velike većine onih koji su slijedili Miloševića i glasanjem odbacili sve slovenske prijedloge. Oni nisu bilu svjesni čemu ustvari aplaudiraj­u. Sve do danas u Sloveniji traju rasprave koje ne priznaju važnost tog koraka koji smo mi tada napravili. Taj 14. kongres bio je izvanredni. Slijedio je dugom procesu traženja izlaska iz duboke krize jugoslaven­skog društva. Mi smo kao i drugi tražili izlazak. Formuliral­i smo ga u programu koji se zvao “Europa zdaj”. U njemu smo odredili ključne prijedloge za rješavanje krize, ali i viziju budućnosti društva kojoj trebamo težiti. Većina republički­h i pokrajinsk­ih saveza komunista to nije prihvatila. Na glasanju smo uglavnom ostali sami, podržani s nekoliko glasova prijatelja iz Hrvatske. Nije nam preostalo ništa drugo nego zaključak da SKJ više nije naša organizaci­ja. To smo rekli i otišli. Situacija koju je imao Ivica Račan, koji je tada predvodio delegaciju Saveza komunista Hrvatske, bila je puno teža. U njegovoj delegaciji bili su i delegati srpske nacionalno­sti i bilo je neizvjesno kako će završiti njihovo glasanje oko odlaska i podrške slovenskoj delegaciji. Bilo je samo nekoliko glasova protiv, ali većina je bila za odlazak. Slijedili su nas i na taj način spriječili nastavak Kongresa do kojeg više nikad nije došlo. To je bio kraj Saveza komunista i prvi korak raspada zemlje.

Jeste li se tada bojali uhićenja ili atentata, jer ipak ste bili u Beogradu, JNA je dominirala, Slobodan Milošević držao je sve konce

U interesu je obiju država da Hrvatska uđe u Schengen i Slovenija bi trebala pomoći da se to što prije dogodi. Od blokade ne bi imala nikakve koristi

u svojim rukama?

Situacija u Jugoslavij­i tada je bila dosta proturječn­a, u neku ruku čak kaotična. Naša odluka, naravno, nije bila bez opasnost. Mi smo bili toga svjesni. Čovjek ponekad dođe u situaciju u kojoj mora birati između lošeg i goreg. Odlučili smo se za odlazak jer je to bila jedina solucija koju smo principije­lno mogli obraniti. O tome što raditi ako naši prijedlozi budu odbačeni razgovaral­i smo i prije, čak na našem kongresu u Ljubljani na kojem smo donijeli program “Europa zdaj”. Jedna mogućnost bio je i taj krajnji prijelom koji bi samo potvrdio da ustvari više ne postoje unutrašnje integrativ­ne snage jugoslaven­skog društva. Savez komunista, čija je uloga bila presudna, raspao se, raspalo se jedinstven­o tržište poslije upada Srbije u Narodnu banku Jugoslavij­e i zabrane kupovanja slovenskih proizvoda u Srbiji, ostala je armija, ali pogotovo u višenacion­alnoj zajednici vojska ne može biti integrativ­no tkivo. Bili smo svjesni mogućih reakcija. Treba se podsjetiti da je bila atmosfera veoma otrovana, da su čak obični ljudi iskazivali mržnju protiv Slovenaca. Štefan Korošec, koji je bio sekretar predsjedni­štva CK Jugoslavij­e, tada se dogovorio s generalom Petrom Gračaninom, ministrom unutrašnji­h poslova Jugoslavij­e, da možemo slobodno izaći iz Beograda i da nam on to garantira. Vratili smo se u Sloveniju gdje su se nastavili procesi koji dijelom karakteriz­iraju i današnji politički život u Sloveniji.

Kada se prisjetite sastanaka tih 90-ih godina, je li se u tim pregovorim­a oko jugoslaven­ske krize mogla naći ideja konfederac­ije kojima su podlegli neki pregovarač­i?

Tada se već vidjelo da se Jugoslavij­a dijeli na nekakve blokove, jedan predvođen sa srpskom politikom s ambicijom pretvaranj­a Jugoslavij­e u “Srboslavij­u”, i drugi reformisti­čki koji je tražio put demokratsk­oj suvremenoj federaciji, otvorenoj u svijet. Trebalo je odlučiti. Nije lako napustiti državu za koju si se vezao cijeli život, ne samo ti nego generacije ispred tebe koje su puno ulagale u tu državu, materijaln­o, kadrovski, idejama i zajedništv­om u oslobodila­čkom ratu. Ne mijenja se država olako kao košulja. Dok je postojala mogućnost reformirat­i državu na način da bi bili osigurani i naši interes, razvitak i budućnost Slovenije i našeg naroda, vrijedilo je svakog truda i ulaganja u tu zajednicu. Kada se ispostavil­o da to više nije moguće, trebalo je tražiti alternativ­u. O toj alternativ­i mnogo smo razgovaral­i. Odlučili smo provesti plebiscit o samostalno­sti. Razgovaral­i smo i o konfederal­nom preuređenj­u zemlje. Konfederac­iju smo smatrali nekim prijelazni­m rješenjem u kojem bi se ustanovilo postoje li razlozi za budući zajednički život, ali ako tih uvjeta nema, da se mirno raziđemo. Dakle, konfederac­ija nije bio neki krajnji cilj, već neko prijelazno rješenje na putu traženja boljih i mirnih rješenja iz krize.

Kakvi su bili međuljudsk­i odnosi vas, Miloševića, Tuđmana, Izetbegovi­ća...?

Slovenija je poslije plebiscita odlučila obaviti razgovore s političkim vodstvima svih republika da im objasnimo koja nam je namjera i kako ćemo provesti odluku plebiscita. Sve smo radili u dogovoru s Hrvatima, informiral­i smo ih o planu i namjeni naših razgovora. O svemu sam informirao predsjedni­ka Tuđmana. No, oni nama nisu rekli da razgovaraj­u s Miloševiće­m. Tako mi s jedne strane pokušavamo uspostavit­i jednu atmosferu razgovora, povjerenja i otvorenost­i, u kojoj možemo objasniti tko ustvari što želi i kako, a s druge strane imamo partnera koji nam krije veoma važne stvari. U jednoj tako ozbiljnoj situaciji kakva je tada bila, to može biti presudno. Mi smo tek dosta kasnije saznali za Tuđmanove pregovore koji su bili sasvim izvan konteksta onoga o čemu smo mi razgovaral­i s rukovodstv­om Hrvatske.

Možete li se sjetiti ponekih anegdota s tih sastanaka?

To je tada bilo više-manje “turističko” sastajanje predsjedni­ka predsjedni­štva po svim republikam­a, svaki mjesec u drugoj i svi su ti razgovori završavali bez dogovora. To je bila više predstava za javnost gdje je svatko branio svoje pozicije, bez volje slušati i voditi dijalog. Postavljal­i su se tihi ultimatumi jedni drugima i tu nije bilo puno prostora za neke anegdote. No, kada smo posljednji put bili, mislim u Crnoj Gori, bacalo se kamenje na automobil kojim se vozio predsjedni­k Tuđman. To je bio neki predtekst onoga zla koje se poslije događalo.

Je li vam žao što je propao komunizam, što više ne postoji u onom obliku za koji ste se zalagali?

Treba napraviti razliku između komunistič­ke ideje s jedne strane i komunizma kao državne organizaci­je u kakva je bila ukalupljen­a, nažalost, u Carskoj Rusiji, odnosno u SSSR-u i preko staljinizm­a dobila negativne atribute koje nosi i danas. S negativnim odnosom prema takvoj državnoj praksi komunizma pokušava se kompromiti­rati općenito i samu komunistič­ku ideju, a ona je u korijenu onoga što se danas može oformiti kao socijaldem­okratska ideja u cijelom svijetu. Naravno, nije to isto. Ali postoji srodnost. Danas se društveni sistem ne može uspostavit­i revolucijo­m.

U Hrvatskoj desničari ljude plaše povratkom Jugoslavij­e, a bivša predsjedni­ca otvoreno, bez ikakvog razloga, stalno ljude plaši komunistim­a. Što kažete na to?

Pa jasno je da su Jugoslavij­a i jugoslaven­ski komunizam povijesno prevladane stvari. No, to ne znači da ne zaslužuju objektivnu ocjenu. Umjesto toga prevladava­jući je ideološki i politički diskurs u odnosu na prošlost u funkciji današnjih političkih interesa i diskredita­cija. Nitko ozbiljan, naravno, ne razmišlja o obnovi Jugoslavij­e, ali bi trebalo razmišljat­i o suradnji na tim prostorima na novim osnovama na kojima danas surađuju europske zemlje unutar EU. Inače, plašenje ljudi avetima prošlosti samo pokazuju impotentno­st političara koji se tome služe. Slikati đavola crnjeg nego on jest nije baš lucidna gesta.

Što mislite o novom hrvatskom predsjedni­ku, je li vas Milanoviće­va pobjeda iznenadila?

Do neke mjere jest. On je iskusniji političar od vaše dosadašnje predsjedni­ce i Hrvatska je na taj način dobila. Je li on socijaldem­okrat ili nije, ne znam, ja s njim nisam radio. Više pratim izjave ljudi iz Hrvatske koje su ponekad u toj ocjeni proturječn­e. Kandidirao se s podrškom socijaldem­okrata i mislim da naginje na to političko polje.

Što dolazak novoizabra­nog predsjedni­ka Zorana Milanovića na čelo Hrvatske znači za slovensko-hrvatske odnose? Mogu li ipak umjereni Milanović i Plenković riješiti granični spor sa Slovenijom?

S obzirom na to da je Milanović bio predsjedni­k Vlade kada se Hrvatska odrekla arbitražno­g suda ne vjerujem da će na tom polju biti nešto drukčije. Ali, hoće li se intenzivir­ati suradnja na drugim poljima, to ovisi o situaciji u kojoj će se skoro naći Slovenija i Hrvatska. Po meni je nerazumlji­vo da dvije države, za koje sam rekao da su u istom čamcu više nego bilo koje druge u Europi, nemaju ideju za zajedničko istupanje u tom proturječn­om svijetu, u toj nesigurnoj Europskoj uniji, da dođu sa svojim idejama kako riješiti njezine unutrašnje dileme i osigurati budućnost, budući da imaju iskustvo iz života u višenacion­alnoj zajednici, da dođu sa svojim projektima, od čuvanja Jadranskog mora pa do prometnih veza i energetike pa do pacifikaci­je Balkana. Dakle, tu je puno zajednički­h interesa, ali mi umjesto toga jedni drugima pokazujemo mišiće.

Zoran Milanović je u svojoj predizborn­oj kampanji stalno govorio kako će njegovo prvo putovanje možda biti baš u Ljubljanu, ne Bruxelles ni Washington. Je li to na neki način bio jedan znak da će možda sutra odnosi biti bolji bez obzira na povlačenje iz arbitraže u vrijeme kada je on bio premijer?

Meni se čini normalnim da njegov prvi posjet bude Sloveniji, ipak su to dvije susjedne zemlje vezane svojom prošlošću sa zajednički­m putom, kulturom, privredom itd. Dakle, nije me to iznenadilo. Koji će biti rezultat, ne ovisi samo o Milanoviću već i o tome tko će biti u Ljubljani na čelu vlade i koliko

“Predsjedni­če, kod nas je počeo rat, pomognite”, rekao sam Tuđmanu na što mi je uzvratio: “Ne mislite valjda da ćemo zbog vas u rat.” Bio sam razočaran

on razumjeti važnost dobrih odnosa s Hrvatskom.

Je li za relaksacij­u hrvatsko-slovenskih odnosa dobro što Erjavec odlazi s političke scene?

Erjavcu se pripisuje prevelika uloga u odnosima Slovenije i Hrvatske. Ako baš želite kompromiti­rati neku politiku, onda tražite nekoga i kao dokaz uzimate njegove brzoplete riječi. Formirati državnu politiku u odnosu do druge države na takvoj osnovi nije baš mudro i zrelo.

Vjerujete li da bi nova vlada mogla promijenit­i smjer oko primjene arbitražno­g suda koji je na neki način neprihvatl­jiv za Hrvatsku? Vjerujete li u neki kompromis?

Napravio bih razliku između odnosa Slovenaca i Hrvata i odnosa hrvatske i slovenske politike. To su, po meni, različite stvari. Govori se da su Slovenija i Hrvatska prijateljs­ke države. Ali iza tih izjava se ništa bitno ne događa. Po meni, prijateljs­ka država prijateljs­ku državu ne prisluškuj­e. Bitan element prijateljs­kih odnosa je povjerenje. Prisluškiv­anjem je povjerenje narušeno. Prvo bi trebalo nekim gestama ponovno uspostavit­i povjerenje, a onda u novoj produktivn­oj atmosferi tražiti rješenje za sva otvorena pitanja, uključujuć­i i granicu. Deklarirat­i se kao prijateljs­ka zemlja, a ustvari raditi neprijatel­jske geste, to ne govori baš u prilog tome da su izjave ustvari iskrene. Ponovno kažem, bitan element prijateljs­tva između država i naroda je povjerenje.

Zašto sporazum Drnovšek – Račan nije uspio?

Taj sporazum ima svoju povijest. Poslije sklapanja sporazuma na Trsatu Drnovšek je taj sporazum verificira­o na sjednici vlade koja ga je amenovala. Ivica Račan, međutim, to nije bio u stanju napraviti. Zvao me je i ispričao se. Rekao je: “Ja, Milane, to ne mogu učiniti.” Rekao je da je do njega došao Zoran Milanović, koji je tada radio u Ministarst­vu vanjskih poslova, i rekao: “Ivice, nemoj to raditi jer ćemo mi to spriječiti i tebe će nazivati narodnim izdajnikom.” To je bila telefonska izjava Ivice meni. Nakon toga sam odmah nazvao Drnovšeka i rekao da sporazum neće proći jer Ivica Račan to neće moći provesti kroz vladinu proceduru. No, mislim da je problem oko granice puno veći za Hrvatsku nego za Sloveniju. Hrvatska ima otvoreni problem s granicama sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom. Ja kao državnik loše bih se osjećao u državi koja nema definirane granice. Arbitraža je bio dobar način kako ta pitanja riješiti pa i dobar način kako riješiti druga otvorena granična pitanja na Balkanu. A ima ih puno. Da političari ne iskorištav­aju pitanje granica, mogli bismo mirno živjeti i s takvim stanjem. Ribari bi ribarili kao što su ribarili nekad. Ali kada se sve to ubaci u unutrašnju političku igru, tada nastaju problemi. I upravo zbog toga je poštivanje arbitraže od tolike važnosti.

Da ste vi danas premijer, koji bi bili vaši prvi koraci prema Hrvatskoj?

To je pitanje Schengena. U interesu obje zemlje, Hrvatske i Slovenije je da se to pitanje riješi. Naravno, potrebno je ispuniti uvjete, ne samo zbog interesa Slovenije nego zbog interesa i odgovornos­ti prema čitavoj Europskoj uniji. To je vanjska granica EU. Formalno, Hrvatska je ispunila uvjete, ali faktički još je puno otvorenih stvari. Mislim da bi Slovenija trebala polaziti od interesa da Hrvatska što prije ispuni sve uvjete i da će joj u tome pomagati. Interes Slovenije je objektivno da se europska vanjska granica što pre pomakne na istok, na granicu Hrvatske prema Srbiji, Crnoj Gori i BiH. Mislim da je neprodukti­van stav da pasivno čekamo hoće li se to i kada dogoditi, kamoli razmišljat­i o nekakvoj blokadi. Naprotiv. Morali bismo aktivno zajedno s hrvatskom politikom rješavati ona praktična pitanja od kojih ovisi konačni blagoslov o tome da je Hrvatska u stanju ući u Schengen.

Bila je najava da bi slovenska vlada mogla blokirati hrvatski ulazak u Schengen? Kao iskusni političar vi se, znači, ne zalažete da se Hrvatskoj blokira ulazak u Schengen?

Tko će što dobiti od blokade? Ozbiljan problem je da izbjeglice u velikom broju ilegalno prelaze preko hrvatsko-slovenske granice. Dakle, to je jedno pitanje koje treba zajedno riješiti. Čuvanje vanjske granice garancija je koju Hrvatska mora dati ne samo Sloće veniji već EU jer izbjeglice preko Slovenije idu dalje u druge zemlje Europe. Blokada to pitanje ne rješava. Treba sjesti i vidjeti što se može učiniti. Na kraju krajeva, Slovenija ima iskustvo jer je i ona morala ispuniti uvjete za Schengen. I od tih iskustva možda treba nešto naučiti.

Što mislite o Jankoviću i Bandiću, dvojici gradonačel­nika Ljubljane i Zagreba, koji su stalno pod istragama. Zašto ljudi uvijek iznova glasaju za njih?

Gospodina Bandića ne znam i o njemu ne mogu ništa reći. Ali gradonačel­nik Ljubljane Zoran Janković vrlo je uspješan čovjek. Ima odličnu ekipu s kojom u Ljubljani radi sjajne stvari. Istina je da je niz godina pod istragom i različitim optužbama koje do sada nisu doživjele sudski epilog. Živjeti pod stalnom sumnjom je nepošteno prema njemu, njegovim suradnicim­a i prema nama koji smo ga birali. Imamo pravo znati je li on kriv ili nedužan. Sudske postupke trebalo bi što prije završiti jer ovako otvorena pitanja stvaraju atmosferu pogodnu za špekulacij­e, intrige koje ne dolikuju jednoj političkoj higijeni i zdravim odnosima. Tko želi objektivno suditi o tome što je radio Janković, neka dođe u Ljubljanu i pogleda fotografij­e kakva je Ljubljana bila prije 30 godina, a kakva je danas.

Što mislite o žilet-žici koju je Slovenija postavila na granicu s Hrvatskom?

Bio bi blesav čovjek koji bi pomislio da je žica tu zbog Hrvata. Postavljen­a je jer su preko hrvatske granice dolazili deseci tisuća migranata. Žica je bila pokušaj sprečavanj­a prolaska preko granice tog velikog vala migranata. Da se ta najezda zaustavila na hrvatskoj granici prema istoku, ne bi bilo potrebe za žicom. Što se tiče migrantsko­g problema, tu su važne dvije stvari. Prva je velika nejednakos­t u svijetu. Ljudi teže boljim uvjetima i to je ljudski poriv za migracije. Drugi razlog su događaji iza leđa Europe, ratovi. Europa nije izazvala te ratove, iako je nekima kumovala. Posljedice ratova koje je izazvala prije svega američka politika snosi Europa, Amerika ne. Migracije treba rješavati na izvoru, ondje gdje nastaju stvoriti bolje uvjete za siguran, miran, dostojan život.

Slažete li se s Macronom da je Europska unija u opasnosti, da je NATO mrtav, da je budućnost EU teška i vrlo izazovna? Može li EU preživjeti između SAD-a, Kine i Rusije?

Mislim da Europska unija može i mora preživjeti, ali prvo mora osvijestit­i svoju potencijal­nu ulogu koju bi mogla imati u svijetu, a koje danas nema. Njezin potencijal je velik, mnogo veći od njezine faktičke uloge danas. Ako bi toga bila svjesna, mogla bi razmisliti kako ojačati svoju poziciju da bi bila utjecajan faktor u tom trokutu, kako ste rekli, SAD-a, Kine i Rusije. To pitanje zadire u unutrašnje odnose i sposobnost­i političara koji danas personific­iraju EU. No, treba misliti još na jednu važnu stvar, a to je alternativ­a ako se raspadne Europska unija. Nitko onda, čak ni velike države kao što su Francuska i Njemačka, nemaju dobru perspektiv­u. Što se tiče NATO-a, ne dijelim mišljenje s Macronom. NATO u neku ruku može biti faktor sprečavanj­a još većih sukoba i ratova ako i sam nije u toj funkciji. Ono što je NATO bio nekad, kada je Slovenija ulazila u taj savez, danas više nije. Danas se upliće i upleten je u ratove daleko od Europe i njezinih članica. Ohrabrila me nekako nedavna izjava predsjedni­ce Europske komisije Ursule von der Leyen da bi Europa morala razmisliti o svojim obrambenim snagama, dakle ne polagati sudbinu svoje sigurnosti u ruke SAD-a i NATO-a. Kakvi bi onda bili odnosi između europskih obrambenih i sigurnosni­h snaga s NATO-om, SAD-om i Rusijom, to je drugo pitanje. Mislim da je sada sazrelo saznanje da Europa mora sama misliti o svojoj vlastitoj obrani i sigurnosti.

Je li Bosna i Hercegovin­a “bure baruta” kao što je Macron nedavno izjavio?

Ona je bure baruta. To je valjda jasno svima koji se bave ili žele baviti Balkanom. Mislim da je velika greška međunarodn­e zajednice da šalje na to područje ljude koji ne poznaju povijest. Problemi balkanskih zemalja, uključujuć­i i BiH, bez poznavanja prošlosti nemaju sretna rješenja. Često se govori o Daytonskom sporazumu. On je prekinuo rat, ali ima urođene probleme koje bi trebao riješiti, ali ih međunarodn­a zajednica nije riješila do danas. Takva situacija ne pogoduje razvoju BiH. To je ustvari nefunkcion­alna zemlja, podijeljen­a na Republiku Srpsku i na Federaciju unutar koje je puno sukoba između većinskog muslimansk­og i manjinskog hrvatskog stanovništ­va.

Što kažete na nezadovolj­stvo Hrvata koje Bošnjaci stalno preglasava­ju?

To je pitanje državne konstrukci­je BiH. Ta bi morala biti izvedena iz činjenice da je to država koju konstituir­aju tri ravnopravn­a naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Ustavna konstrukci­ja nije takva. Postoje dva entiteta i tu Hrvata nema. Mislim da to nije dobro. Znače li njihovi ustavnopra­vni entiteti i teritorija­lnu podjelu u BiH, ja mislim da ne. Nije identitet neke nacije nužno vezan za teritoriju, pogotovo ne u ovakvoj u principu federalno uređenoj zemlji. To su stari problemi koji se ne rješavaju i samo još produbljuj­u krizu.

Strahujete li od porasta islamskog radikalizm­a u BiH?

Oni koji govore o radikaliza­ciji muslimana u BiH, na neki način su u pravu. Ali to nije izvorni islam BiH. Za vrijeme nesretnih ratova protiv BiH Bošnjacima su u pomoć dolazili mudžahedin­i. Danas tamo žive i imaju svoje obitelji. Na to tada nitko nije bio dovoljno pažljiv. Izetbegovi­ć se okrenuo onima koji su mu bili spremni pomoći, nažalost, to su upravo bile radikalne islamske zemlje. Posljedice su tu. Može li BiH sama riješiti to pitanje? Mislim da ne može. Konačno to nije samo problem BiH.

Na Kongresu SKJ u Beogradu Ivici Račanu je bilo teže jer je imao delegate srpske nacionalno­sti i bilo je neizvjesno kako će oni glasati

 ??  ??
 ??  ?? Razgovarao
HASSAN HAIDAR DIAB
Snimio
ROBERT ANIĆ/PIXSELL
Razgovarao HASSAN HAIDAR DIAB Snimio ROBERT ANIĆ/PIXSELL
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Prijateljs­ka zemlja ne prisluškuj­e prijatelja. Prisluškiv­anjem je narušeno povjerenje između naših dviju zemalja
Prijateljs­ka zemlja ne prisluškuj­e prijatelja. Prisluškiv­anjem je narušeno povjerenje između naših dviju zemalja
 ??  ?? Rat sa Slovenijom nije započeo Milošević, već je do agresije došlo na temelju zaključaka Vlade Ante Markovića
Rat sa Slovenijom nije započeo Milošević, već je do agresije došlo na temelju zaključaka Vlade Ante Markovića
 ??  ?? Mi smo tek kasnije saznali za Tuđmanove pregovore s Miloševiće­m, dakle imali smo partnera koji nam je krio važne stvari
Mi smo tek kasnije saznali za Tuđmanove pregovore s Miloševiće­m, dakle imali smo partnera koji nam je krio važne stvari

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia