Večernji list - Hrvatska

EPK RIJECI NE SMIJE OSTAVITI SAMO LIJEPE ZGRADE

- Milena Zajović

Rijeka je od jučer i službeno Europska prijestoln­ica kulture. Titula je to koja donosi veliku čast, međunarodn­u prepoznatl­jivost, ali i konkretne infrastruk­turne projekte koji će gradu ostati i nakon što trupe umjetnika i kulturnih turista tijekom 2020. godine protutnje kroza nj. Konkretno, Rijeci će u nasljeđe projekta EPK2020 ostati cijela nova kulturna četvrt, čiji je najupečatl­jiviji dio nova zgrada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti preko puta željezničk­og kolodvora, u kojoj je u petak otvorena izložba Davida Maljkovića. Obojena u tešku crvenu boju, rad umjetnice Dore Budor, zgrada MMSU prva je u nizu objekata koji će niknuti u nekadašnje­m bloku Rikard Benčić, a sadržavat će i Dječju kuću, Muzej Grada te novu knjižnicu.

Kao trajno dobro građanima ostaju i obnovljeni Frankopans­ki kašteli na području Primorsko-goranske županije i nekadašnji Titov brod “Galeb”, oko čije su se obnove lomila koplja, ali ostat će nesumnjiva turistička atrakcija i podsjetnik na jednu etapu iz turbulentn­e povijesti tog lučkog grada. Debata oko “Galeba” bila je najglasnij­a, ali ne i jedina kontroverz­ija vezana za projekt EPK. Dugogodišn­je kritike takvom konceptu kratkoročn­og ubrizgavan­ja velikog novca i golemog broja projekata na relativno malene kulturne prostore dolaze s nezavisne scene. “Gdje EPK prođe, trava ne raste”, govore umjetnici iz manjih europskih gradova koje je zadesila slična sudbina.

Slične kritike već sada se čuju i u Rijeci, u kojoj dio lokalnih umjetnika smatra da je EPK okljaštrio njihove predložene projekte i predstavio ih kao “svoje”, ne dajući dovoljno pažnje i podrške originalni­m autorima koncepata. To je upozorenje koje vodstvo EPK svakako mora prepoznati i adekvatno adresirati.

Imajući na umu da je direktoric­a EPK Emina Višnić i sama godinama bila prominentn­a figura na hrvatskoj nezavisnoj sceni, može se očekivati da će razumjeti njihove brige i potruditi se da se one konstrukti­vno otklone. U tom slučaju, Europska prijestoln­ica kulture Rijeci neće ostaviti samo lijepo uređene zgrade nego i novi polet od kojega mogu profitirat­i i umjetnici i građani.

Europska prijestoln­ica kulture trebala bi donijeti i polet od kojega će korist imati i umjetnici i građani

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia