Večernji list - Hrvatska

Od šefa specijalac­a do drugog čovjeka hrvatske policije

-

1.

Specijalna policija Godine 1991. priključio se obrani Hrvatske kao specijalac ATJ Lučko. Ubrzo je ondje postao vođa specijalis­tičke grupe pa pomoćnik zapovjedni­ka, na kraju i zapovjedni­k tih elitnih specijalac­a

2.

Šef presretača Dok je bio u ATJ Lučko, završio je Visoku policijsku školu i Prometni fakultet, nakon čega je, danas i malo paradoksal­no, došao na mjesto zapovjedni­ka Mobilne jedinice prometne policije “Kobre”

3.

Lovio masovnog ubojicu

Dva je puta bio načelnik PU karlovačke, a sudjelovao je i u potrazi za Ivanom Koradom. Zamjenikom glavnog ravnatelja policije imenovan je u kolovozu 2018. godine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia