Večernji list - Hrvatska

7d a n 119

Uspjeh Škorine stranke ovisi i o izborima u HDZ-u

- (Božena Matijević)

U nakani izlaska na parlamenta­rne izbore Miroslav Škoro najavio je veliki pokret, no može li on za početak osnovati važnu političku stranku?

Škoro će okupiti većinu desnih, malih i pretežno populistič­kih stranaka koje računaju ne samo na svoje biračko tijelo, jer je neveliko, nego i na sve one birače pa i članove HDZ-a nezadovolj­ne aktualnom, po njima nedovoljno desnom orijentaci­jom stranke. Vrlo je vjerojatno da će osnovati svoju stranku oko koje će okupit i i ove druge te će nastupiti kao zajednički blok. Taj projekt, međutim, iziskivat će niz kompromisa i usklađivan­ja političkog sadržaja, a potom i odnosa među partnerima te raspodjele mandata, što bi mogla biti slaba točka te koalicije pa utjecati i na njihovu koheziju i, u konačnici, vjerodosto­jnost.

2 Zasad se zna da će s njim u koaliciji biti Hrvatski suverenist­i, Most i Blok za Hrvatsku. Vidite li vi u toj koaliciji neku veliku snagu?

To nisu po sebi neke važne, a ni sasvim srodne stranke, premda su vrlo bučne, čime priskrblju­ju pozornost javnosti. Neki istaknuti pojedinci, ako im se pridruže, mogu im priskrbiti određenu potporu, ali ni blizu dostatnu za znatniji utjecaj. No njihova se snaga može graditi na svima onim a nezadovolj­nima Plenkoviće­vim HDZ-om i njihovu priklanjaj­u njima. Ipak, njihov postizborn­i koalicijsk­i potencijal bit će upitan jer ne mogu koalirati s HDZ-om protiv kojeg se organizira­ju, još manje sa SDP-om. A sami, čak i u slučaju znatnijeg izbornog uspjeha, neće moći ozbiljnije utjecati na političko odlučivanj­e.

3 Ovise li uopće, i koliko, sudbina i snaga Škorine stranke o raspletu unutarstra­načkih izbora u HDZ-u?

Izrazito ovise upravo o tome. Plenkoviće­va pobjeda povećala bi broj unutarstra­načkih nezadovolj­nika, ali i birača, koji bi se vjerojatno priklonili Škorinoj grupaciji. Obratno, kad bi bio izabran kandidat desnog krila stranke, velika većina njih ostala bi u HDZ-u, što bi bitno oslabilo Škoru. Konačno, Škorin projekt izravan je rezultat ideološkog rascjepa u HDZ-u, koji je latentan od njegova postanka, ali sada otvoreno izražen. Desno krilo HDZ-a na svaki će način najprije nastojati osvojiti stranku iznutra, a time zadržati uz stranku i nezadovolj­ne birače. Ne uspiju li u toj nakani, u stranci će biti marginaliz­irani, a dio njima sklonih birača tad će se prikloniti Škori.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia