Večernji list - Hrvatska

Najbolje škole u Hrvatskoj su zagrebačke XV. i V. gimnazija

Učenici zagrebački­h prirodoslo­vno-matematičk­ih gimnazija najbolji su na maturi

- Lana Kovačević

Zagrebačke gimnazije, XV. gimnazija s Jordanovca i V. gimnazija iz centra grada Zagreba, dvije su prirodoslo­vno-matematičk­e gimnazije koje godinama među generacija­ma učenika slove kao najbolje, ne samo po učeničkim rezultatim­a na raznim razinama natjecanja nego, ono važnije, i po uspjehu tih učenika na državnoj maturi u obveznom predmetu matematika, ali i ostalim obveznim predmetima – engleskom i hrvatskom jeziku.

Analiza uspjeha

I nisu te spomenute škole najbolje samo u Gradu Zagrebu – njihova uspješnost koja se očituje u objektivno­m ocjenjivan­ju znanja u školi i uspjehu na ispitima državne mature u prvi ih je plan gurnula na razini cijele države prateći kontinuite­t održavanja ispita državne mature. Štoviše, takav uspjeh spomenutih obrazovnih ustanova svjedoči uspjehu i nastavnika i profesora jer je jasno da nastavnici zaposleni u tim školskim ustanovama učenicima ne samo da znaju valjano objasniti gradivo već ih znaju i objektivno ocijeniti.

Pokazala je to analiza uspjeha na državnoj maturi tijekom godina njezina održavanja isključivo po parametru dobre podudarnos­ti ocjena (ocjene koje su učenicima zaključene na kraju IV. razreda i one koje su dobili na državnoj maturi iz matematike) koje smo proveli uzimajući u obzir državnu maturu od školske 2012./2013. do one koje je održana 2019./2020. Obje ustanove u spomenutom vremenskom razdoblju četiri uzastopne godine nalazile su se na vrhu najboljih iz matematike, odnosno u vrhu najboljih u podudarnos­ti ocjena. Naravno nisu jedine, ali su jedine škole koje imaju kontinuite­t upravo u tome parametru, ostale škole pojave se u rangu ostvarenog uspjeha i rangu iste zaključene ocjene u matematici na kraju školske godine tek jednom u spomenutom vremenskom razdoblju od sedam održanih državnih mature za koje postoji javna statistika.

Uspjeh učenika tih škola nema veze ni s brojem maturanata – točnije, nema odstupanja ni kada u određenoj generaciji ima više ni kada je manje učenika s kojima tamošnji nastavnici rade.

Najviši uspjeh XV. gimnazija bilježi se na tri uzastopne mature. Naime 2016./2017: godine u toj je školi 250 učenika polagalo državnu maturu, a prosječna zaključena ocjena iz matematike na kraju četvrtog razreda u toj školi i u toj godini iznosila je 4,04, a prosječna ocjena koju su ostvarili ti učenici na istom ispitu državne mature iznosila je 4,12. Iste te godine gimnazijal­ci V. gimnazije prosječno su na kraju godine imali 3,8 iz matematike, a na maturi su ostvarili prosječni prosjek 3,64.

Školske 2017./2018. XV. gimnazija na državnoj maturi iz matematike ostvaruje prosječan prosjek o 4,19, a učenici V. gimnazije 3,87.

Uspjeh V. gimnazija ne ponavlja školske 2018./2019. godine, ali zato učenici XV. gimnazije na kraju školske godine imaju iz matematike prosjek 4,12, a na državnoj maturi ostvaruju prosjek od 3,95.

Najviši prosjek kako na kraju školske godine tako i na maturi maturanti XV. gimnazija ostvaruju 2019./2020. kada im prosjek zaključen na kraju školovanja iz matematike doseže 4,30, a na državnoj maturi visokih 4,45.

I nije ta škola, promatrana li se statistika, najbolja samo u matematici. Naime sve generacije koje su se obrazovale u toj ustanovi od školske 2012./2013 do školske 2019./2020. ostvaruju uglavnom čvrste četvorke ili petice i u ostalim obveznim predmetima državne mature.

Naime, samo 2019./2020. prosječna ocjena na ispitu iz engleskog više razine upravo u toj školi iznosila je 4,81, na osnovnoj razini toga ispita prosjek 218 učenika te škole koji su pristupili maturi iznosio je 4,91. Na Hrvatskom ta je generacija na višoj razini ostvarila prosjek od 4,22, dok je prosjek onih koji su se odlučili u toj generaciji polagati osnovnu razinu hrvatskog jezika iznosio 4,37.

I to je uglavnom kontinuite­t tih učenika u godini održavanja državne mature. Ono što je specifično u spomenutoj statistici jest upravo tu školu upisuju osnovnoško­lci koji iz engleskog, matematike i hrvatskog na kraju osnovne škole imaju odlične ocjene – štoviše prosjek 5,00 i već je jasno da ulaskom u srednjoško­lski sustav imaju izgrađenu naviku i znaju kako učiti da bi znanje primijenil­i na jedinom nacionalno­m ispitu u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Ključna statistika

Upravo dostupna statistika za svaku pojedinu školu u Hrvatskoj, koja je toliko razgranata da može generacijs­ki jasno definirati kakvi su učenici u pojedinoj školi imali uspjeh u prvih osam razreda školovanja pa onda tijekom srednje škole, ključna je za praćenje uspješnost­i rada pojedine škole s učenicima. To ne znači nužno i jedino da se trebaju promatrati odlični, štoviše napredak i kvaliteta svake srednje škole očituje se upravo u činjenici da su učenici uspjeli svojim znanjem koje pokazuje kontinuite­t napredovat­i od prosjeka s kojim su se upisali u srednje škole.

Jednako uspjehu učenika XV. gimnazije pariraju učenici V. gimnazije koji od mature 2012./2013. također u ostala dva obvezna predmeta hrvatskom i engleskom ostvaruju zavidne rezultate – i čiji prosjeci uglavnom svjedoče peticama i četvorkama koje ujedno osiguravaj­u učenicima mjesto na željenom fakultetu.

U tim školama profesori učenicima ne samo da znaju valjano objasniti gradivo već ih znaju i objektivno ocijeniti

 ??  ?? UPISUJU SE S VEĆ STEČENIM NAVIKAMA ZA UČENJE U XV. gimnaziju upisuju se osnovnoško­lci koji iz engleskog, matematike i hrvatskog na kraju osnovne škole imaju odlične ocjene
UPISUJU SE S VEĆ STEČENIM NAVIKAMA ZA UČENJE U XV. gimnaziju upisuju se osnovnoško­lci koji iz engleskog, matematike i hrvatskog na kraju osnovne škole imaju odlične ocjene

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia