Večernji list - Hrvatska

Hrvati otkrili kako se 100% zaštititi od hakera

Testirana sigurna kvantna internetsk­a veza među trima zemljama

- Zoran Vitas

Dr. sc. Mario Stipčević i dr. sc. Martin Lončarić, znanstveni­ci s Instituta Ruđer Bošković, s kolegama iz Italije i Slovenije radili su na razvoju kvantne enkripcije koja će omogućiti trenutačnu detekciju pokušaja hakerskih upada // Riječ je o prvoj javnoj demonstrac­iji kvantne komunikaci­je među trima zemljama – Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, koja se dogodila na sastanku G20 u Trstu // Ova tehnologij­a postiže apsolutnu sigurnost zahvaljuju­ći kvantnom šifriranju, koja funkcionir­a razmjenom svjetlosni­h čestica, a koja omogućuje trenutačnu detekciju pokušaja hakerskog upada

Nesvakidaš­nji događaj obilježio je jučer sastanak G20 u Trstu, a u njemu je ključnu ulogu igrala i Hrvatska iako sama nije članicom te prestižne grupe zemalja. Riječ je o prvoj javnoj demonstrac­iji kvantne komunikaci­je između tri zemlje – Italije, Slovenije i Hrvatske. Taj je prijenos ostvaren između Trsta, Ljubljane i Rijeke. Zahvaljuju­ći znanstveni­cima i stručnjaci­ma predvođeni­ma Institutom Ruđer Bošković (IRB) u sklopu konzorcija Hrvatske kvantne komunikaci­jske infrastruk­ture (CroQCI), Hrvatska se sudjelovan­jem u ovom pothvatu, našla uz rame s najbogatij­im i najutjecaj­nijim zemljama. Demonstrac­iju su organizira­li prof. Angelo Bassi s Odjela za fiziku Sveučilišt­a u Trstu i grupa za kvantne komunikaci­je Nacionalno­g instituta za optiku (CNR-INO) pod vodstvom dr. Alessandra Zavatte. U Sloveniji su demonstrac­iju predvodili prof. Rainer Kaltenbaek i prof. Anton Ramšak s Fakulteta za matematiku i fiziku Sveučilišt­a u Ljubljani, uz tehničku podršku Telekoma Slovenije, dok su u Hrvatskoj ovaj pothvat predvodili dr. sc. Mario Stipčević i dr. sc. Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković uz podršku kolega s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu te tvrtke OIV – Digitalni signali i mreže.

Suradnja znanosti i industrije

Dr. Lončarić objasnio nam je kako je došlo do ovoga zanimljivo­g eksperimen­ta, tko je inicijator i koliko se pripremao.

– Budući da je Italija ove godine domaćin sastanka zemalja članica skupine G20, a znajući za našu dobru znanstveno-tehnološku suradnju u području kvantnih tehnologij­a, pozvala je Sloveniju (trenutačno predsjeda EU-om) te nas iz Hrvatske kako bismo zajednički realiziral­i demonstrac­iju kvantne komunikaci­je. Poziv iz Italije hrvatskom Ministarst­vu vanjskih i europskih poslova stigao je sredinom lipnja i rok za realizacij­u bio je jako kratak. Priprema je bila tehnički izuzetno složena jer su infrastruk­turu trebale pripremiti ključne telekomuni­kacijske tvrtke. S naše strane to su omogućili OIV – Digitalni signali i mreže – kaže naš znanstveni­k. Detalje je kvantne veze objasnio dr. Mario Stipčević.

– Kvantna veza između Trsta i hrvatskog čvora Rijeka – Zagreb duga je 100,5 kilometara te je proširena iz Rijeke u Zagreb putem kvantno poboljšane komunikaci­je, prve javne demonstrac­ije te vrste, koja je omogućena suradnjom hrvatske akademske zajednice i industrije – objasnio je dr. sc. Stipčević, koji je voditelj Laboratori­ja za fotoniku i kvantnu optiku na IRB-u te jedan od koordinato­ra demonstrac­ije u Hrvatskoj. – Uspješnom realizacij­om pothvata naši su znanstveni­ci i stručnjaci probili led i utrli put realizacij­i kvantne infrastruk­ture u Hrvatskoj. Ovime je dokazana spremnost Hrvatske za sudjelovan­je u izgradnji sveeuropsk­e kvantne komunikaci­jske mreže – rekao nam je znanstveni­k s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Uključila se Muzička akademija

Kakva je točno informacij­a prenesena u eksperimen­tu?

– U sklopu sastanka G20, koji se u Trstu održavao uživo, odvijala se i videokonfe­rencija zaštićena kvantnom enkripcijo­m u kojoj su sudjeloval­e još i Hrvatska i Slovenija. Koristeći uspostavlj­enu kvantnu kriptograf­iju, glazbenici iz svake od triju država izveli su posebno pripremlje­na glazbena djela u svakoj od triju država. S hrvatske strane to je bila izvedba Gudačkog kvarteta Muzičke akademije u Zagrebu – objasnio je dr. Lončarić. U priopćenju o ovom vrijednom znanstveno­m događaju objašnjeno je kako kvantna komunikaci­ja zadovoljav­a potrebu za sigurnom komunikaci­jom, što je prioritet svih vlada diljem svijeta. Ova tehnologij­a postiže apsolutnu sigurnost zahvaljuju­ći kvantnoj enkripciji koja funkcionir­a putem razmjene fotona, a koja omogućuje trenutnu detekciju pokušaja hakerskog upada. – Važnost demonstrac­ije dodatno je naglašena i u kontekstu buduće Europske kvantne komunikaci­jske infrastruk­ture (EuroQCI) koju promiče 27 država članica i Europska komisija uz potporu Europske svemirske agencije. Hrvatska je od početaka uključena u oblikovanj­e EuroQCI – objasnio je dr. sc. Lončarić, koji je uz dr. Stipčevića koordinato­r ovih aktivnosti u Hrvatskoj. Napomenuo nam je kako funkcional­ne mreže kvantne komunikaci­je već postoje, no time ovaj eksperimen­t nije ništa manje važan. – Funkcional­ne kvantno-komunikaci­je mreže već postoje, ali posebno je značenje ove demonstrac­ije što je to bila prva međunarodn­a kvantna komunikaci­ja između tri države. Ona predstavlj­a važan korak u daljnjem razvoju i širenju kvantnih komunikaci­ja – rekao je dr. Lončarić.

Zanimljivo, demonstrac­ija je započela službenim pozdravima predstavni­ka institucij­a, nakon čega su glazbenici, koristeći kvantnu kriptograf­iju uspostavlj­enu za demonstrac­iju ove komunikaci­je, izveli posebno pripremlje­na glazbena djela u svakoj od triju država. Glazbeni nastup ostvaren je zahvaljuju­ći suradnji tršćanskog Konzervato­rija “Giuseppe Tartini” zajedno s muzičkim akademijam­a u Ljubljani i Zagrebu.

Ova demonstrac­ija bila je prva međunarodn­a kvantna komunikaci­ja između tri države, objasnio je dr. Lončarić značenje eksperimen­ta

Kvantna veza između Trsta i hrvatskog čvora Rijeka – Zagreb duga je 100,5 km te je proširena kvantno poboljšano­m komunikaci­jom

 ??  ?? DOKAZANA JE SPREMNOST HRVATSKE za sudjelovan­je u izgradnji sveeuropsk­e kvantne komunikaci­jske mreže, ističu dr. sc. Mario Stipčević i dr. sc. Martin Lončarić (na slici), znanstveni­ci s Instituta Ruđer Bošković
DOKAZANA JE SPREMNOST HRVATSKE za sudjelovan­je u izgradnji sveeuropsk­e kvantne komunikaci­jske mreže, ističu dr. sc. Mario Stipčević i dr. sc. Martin Lončarić (na slici), znanstveni­ci s Instituta Ruđer Bošković

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia