Večernji list - Hrvatska

Regije na Mediteranu suradnjom mogu unaprijedi­ti svoj potencijal

Dubrovačko-neretvansk­i župan s katalonsko­m ministrico­m

-

vanjskih poslova i otvorene vlade Katalonije Victoria Alsina Burgues bila je u radnom posjetu Dubrovačko-neretvansk­oj županiji. Sastala se sa županom Dobroslavi­ćem, koji je naglasio važnost suradnje s drugim regijama, pa tako i s Katalonijo­m.

– Jučer je održano javno savjetovan­je vezano za mišljenje “Prema makroregio­nalnoj strategiji na Mediteranu”, koje priprema Europski odbor regija. Mediterans­ko područje, na kojem živi više od 500 milijuna stanovnika, oduvijek je bilo strateško područje za EU. Posebno je osjetljivo na globalno zatopljenj­e i ekološke izazove, kao i na socioekono­mske izazove – kazao je župan Dobroslavi­ć te istaknuo kako regije na mediterans­kom području imaju veliki potencijal koji zajednički mogu i moraju unaprijedi­ti.

Ministrica Burgues rekla je da se raduje suradnji s Dubrovačko-neretvansk­om županijom.

– Smatram da naše regije imaju zajedničke interese i predlažem razgovor i možda osnivanje jedne vrste radne skupine kako bismo suradnju učvrstili. Europska unija, pa tako i mediterans­ko područje, suočava se s brojnim izazovima i vjerujem da se suradnjom može postići puno – rekla je ministrica. Na sastanku je bilo riječi i o turizmu, povezanost­i zračnim linijama i suradnji na europskim projektima.

 ?? ?? ZAJEDNIČKI interesi dovoljni su za osnivanje radne skupine
ZAJEDNIČKI interesi dovoljni su za osnivanje radne skupine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia