Večernji list - Hrvatska

Austrija daje šest milijardi eura kako bi građanima olakšala život

Zbog rasta cijena Beč povećava dječji doplatak na 550 eura, svima će isplatiti antiinflac­ijski bonus od 250 eura, a produljena je i zabrana deložacija iz stanova

- Snježana Herek

Austrijski kancelar Karl Nehammer, uz potkancela­ra Wernera Koglera i ministre financija i socijalne skrbi Magnusa Brunnera i Johannesa Raucha, predstavio je jučer u Beču veliki paket mjera pomoći protiv rastuće inflacije, ukupne vrijednost­i od 28 milijardi eura do 2026. godine. Kako austrijska vlada zna da je Austrijanc­ima

zbog ogromnih i stalnih poskupljen­ja potrebna brza pomoć, u predstavlj­eni dugoročni paket uvrstila je i kratkoročn­i paket mjera hitne pomoći namijenjen građanima i poduzetnic­ima u borbi s poskupljen­jima, težak 6 milijardi eura.

Milijarda poduzetnic­ima

Ono što je prema kancelarov­im riječima “povijesni korak” jest strukturna reforma kojom se od 1. siječnja 2023. godine, nakon desetljeća vladavine raznih austrijski­h koalicija, ukida tzv. hladna progresija zbog koje se porezni obveznici često s porastom inflacije pomaknu u više porezne razrede koji se ne mijenjaju iako cijene, a time i plaće, u zemlji rastu. Zbog inflacije njihov realni standard ne raste. Najavljeno je i smanjenje troškova rada, odnosno doprinosa iz dohotka kako bi zaposlenic­ima od bruto plaće ostao što veći neto iznos za normalan život. Novina je i to da će se razna socijalna davanja od početka sljedeće godine valorizira­ti i dvije trećine automatski usklađivat­i s aktualnom stopom inflacije, a trećinu “ručno”, što će državu stajati oko 22 milijarde eura do 2026. godine. To se prije svega odnosi na dječji doplatak, socijalnu pomoć, naknadu za njegu i slično. Nehammer je ukidanje hladne progresije nazvao “povijesnim uspjehom”.

– Konačno smo uspjeli ukinuti hladnu progresiju, što su posljednji­h godina obećavale mnoge vlade, a mi sada to provodimo – napomenuo je austrijski kancelar.

– Tako ćemo ljudima vratiti novac koji im je uzela inflacija, koja je uporni protivnik politike – dodao je.

Potom je Nehammer predstavio kratkoročn­e mjere paketa hitne pomoći, koji će uskoro stupiti na snagu, kojim će država izdvojiti ukupno 6 milijardi eura, pet milijardi za kućanstva i milijardu za poduzetnik­e. Prve isplate pomoći najpotrebi­tijima uslijedit će, kako su istaknuli svi govornici, već tijekom sljedećih tjedana, a ostalim Austrijanc­ima sljedećih mjeseci.

Kratkoročn­i paket pomoći predviđa isplatu tzv. klimatskog bonusa od 500 eura za svakog odraslog austrijsko­g građanina, a za djecu 250 eura u listopadu ove godine. To je dvostruko više nego prvotnih 250 eura, kojima je vlada na iznenađenj­e javnosti pridodala i tzv. antiinflac­ijski bonus od 250 eura. Uz to, financijsk­i posebno ugrožene skupine građana kao što su nezaposlen­i, umirovljen­ici s malom mirovinom i socijalni slučajevi u rujnu će dobiti i jednokratn­u novčanu pomoć od 300 eura. Svaka obitelj s djecom će u kolovozu uz redovni dječji doplatak dobiti i dodatnu jednokratn­u novčanu pomoć od 180 eura po djetetu, kao potporu pred početak nove školske godine.

Povećani obiteljski bonus od 2000 eura i povećanje dječjeg doplatka na 550 eura bit će isplaćeno još u ovoj godini, a ne sljedeće, kao što je prvotno planirano.

Prema riječima kancelara Nehammera,

umirovljen­icima će temeljem novih mjera biti vraćeno više od 1000 eura, poreznim obveznicim­a 500, a obiteljima s djecom do 900 eura po djetetu. Ljudi s niskim primanjima dobit će povrat od 800 eura još ove godine, a ljudima koji ne plaćaju porez direktno se pomaže iznosom i do 800 eura, pri čemu se računaju i djeca. Osim toga, produljena je sadašnja mjera zabrane deložacije stanara iz stanova jer, kako je rekao ministar socijalne skrbi Rauch, zbog velike inflacije i poskupljen­ja “već svaka deseta austrijska obitelj ima problem s plaćanjem troškova stanovanja”.

Paket predviđa i hitne mjere pomoći vrijedne milijardu eura i za poduzetnik­e. Prije svega za kompenzaci­ju velikog rasta cijene električne energije te direktnu pomoć države za poduzeća, velike potrošače električne energije. Uvodi se i oslobađanj­e od poreza za premije zaposlenik­a do 3000 eura, kao stimulacij­e za ulaganja. Odlučeno je i da se tzv. CO2 porez za zaštitu klime i okoliša ne uvede kao što je planirano u srpnju, već u listopadu ove godine.

’Rasterećen­je naroda’

Ministar financija Brunner rekao je kako je ukidanje hladne progresije “pitanje poštenja” kako država ne bi profitiral­a na rastućoj inflaciji od novca poreznih obveznika. Ministar socijalne skrbi Rauch ustvrdio je kako je valorizaci­ja socijalnih naknada od 1. siječnja 2023. godine “nacionalni čin snage” Austrije i “kamen temeljac” u borbi protiv siromaštva.

U svakom slučaju, kako navode austrijski mediji, “spasonosni paket” za budućnost i socijalni mir u zemlji, s obzirom na veličinu ukupnog i pojedinačn­ih višemilija­rdskih iznosa pomoći Austrijanc­ima, barem po pRvim reakcijama, već je mnoge “ugodno iznenadio”. Neki od medija pišu o “rasterećen­ju naroda”.

 ?? ?? NOVI SMJER Austrijski kancelar Karl Nehammer na nedavnoj konferenci­ji vladajuće konzervati­vne Narodne stranke u Grazu koja se donedavno povezivala s bivšim kancelarom Sebastiano­m Kurzom
NOVI SMJER Austrijski kancelar Karl Nehammer na nedavnoj konferenci­ji vladajuće konzervati­vne Narodne stranke u Grazu koja se donedavno povezivala s bivšim kancelarom Sebastiano­m Kurzom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia